Tín hiệu giao dịch

OTC Swing

OTC Swing là gói gồm có các tín hiệu dài hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các tài sản phi tập trung trên sàn của chúng tôi, ví dụ như AUD/USD OTC, Gold OTC và GBP/USD OTC. Gói này bao gồm các tín hiệu dành cho khung thời gian 240 phút, một ngày, một tuần và một tháng, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho nhà giao dịch dài hạn thích giao dịch vào cuối tuần!

Thử tín hiệu này

OTC Scalping

OTC Scalping là gói gồm có các tín hiệu ngắn hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các tài sản phi tập trung trên sàn của chúng tôi, ví dụ như AUD/USD OTC, Gold OTC và GBP/USD OTC. Gói này gồm có các tín hiệu dành cho khung thời gian 1, 3 và 5 phút, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch ngắn hạn thích giao dịch vào cuối tuần!

Thử tín hiệu này

OTC Intraday

OTC Intraday là gói gồm có các tín hiệu trung hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các tài sản phi tập trung trên sàn của chúng tôi, ví dụ như AUD/USD OTC, Gold OTC và GBP/USD OTC. Gói này gồm có các tín hiệu dành cho khung thời gian 10, 15, 30 và 60 phút, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch trung hạn thích giao dịch vào cuối tuần!

Thử tín hiệu này

Metals Swing

Metals Swing là gói gồm có các tín hiệu dài hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các hợp đồng kim loại tương lai trên sàn của chúng tôi, chẳng hạn như Vàng, Bạc, Đồng và Bạch kim. Gói này bao gồm các tín hiệu dành cho khung thời gian 240 phút, một ngày, một tuần và một tháng, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho nhà giao dịch dài hạn thích giao dịch trên các tài sản ổn định!

Thử tín hiệu này

Metals Scalping

Metals Scalping là gói gồm có các tín hiệu ngắn hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các hợp đồng kim loại tương lai trên sàn của chúng tôi, bao gồm Vàng, Bạc, Đồng và Bạch kim. Gói này gồm có các tín hiệu dành cho khung thời gian 1, 3 và 5 phút, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch ngắn hạn thích giao dịch những tài sản ổn định!

Thử tín hiệu này

Metals Intraday

Metals Intraday là gói gồm có các tín hiệu trung hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các hợp đồng kim loại tương lai trên sàn của chúng tôi, bao gồm Vàng, Bạc, Đồng và Bạch kim. Gói này gồm có các tín hiệu dành cho khung thời gian 10, 15, 30 và 60 phút, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch trung hạn thích giao dịch những tài sản ổn định!

Thử tín hiệu này

Indices Swing

Indices Swing là gói gồm có các tín hiệu dài hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các chỉ số chứng khoán trên sàn của chúng tôi, ví dụ như S&P 500, Dow Jones và DAX. Gói này bao gồm các tín hiệu dành cho khung thời gian 240 phút, một ngày, một tuần và một tháng, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả các khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho nhà giao dịch dài hạn thích giao dịch trên các tài sản ổn định hơn!

Thử tín hiệu này

Indices Scalping

Indices Scalping là gói gồm có các tín hiệu ngắn hạn được tinh chỉnh để hoạt động với các chỉ số chứng khoán trên sàn của chúng tôi, ví dụ như S&P 500, Dow Jones và DAX. Gói này gồm có các tín hiệu dành cho khung thời gian 1, 3 và 5 phút, đồng thời hoạt động hiệu quả với tất cả những khung thời gian này. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch ngắn hạn thích giao dịch những tài sản ổn định hơn!

Thử tín hiệu này

Cách sử dụng tín hiệu giao dịch

Tổng quan về tín hiệu

Sử dụng tín hiệu khi giao dịch sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được điểm vào thị trường tốt nhất và đưa ra xác nhận cho tính chính xác cho việc phân tích biểu đồ của bạn. Tín hiệu giao dịch có thể giúp bạn tăng hiệu quả tổng thể và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn. Tín hiệu của Olymp Trade phù hợp với chiến thuật lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch swing. Cho dù phong cách giao dịch của bạn là gì, bạn vẫn sẽ tìm được tín hiệu bạn cần.

Minor Intraday

Minor Intraday là gói tín hiệu trung hạn rất phù hợp với những ai giao dịch trong khung thời gian 10, 15, 30 và 60 phút. Gói này được tối ưu hóa cho các loại tiền tệ ít thanh khoản như AUD, NZD, MXN, NOK, CLP, TRY và SGD, vì vậy bạn sẽ không bị tụt lại phía sau khi giao dịch những tiền tệ này.

Bao gồm các cặp tiền tệ:

  • AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD
  • EUR/AUD, EUR/NZD
  • GBP/AUD, GBP/NZD
  • USD/MXN, USD/NOK, USD/SGD, USD/TRY
  • USD/MXN, USD/NOK, USD/SGD, USD/TRY

Crypto Scalping

Crypto Scalping là gói gồm có nhiều tín hiệu ngắn hạn được tinh chỉnh để hoạt động hiệu quả với tiền mã hóa trên sàn của chúng tôi, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Gói tín hiệu này được thiết kế và hoạt động hiệu quả nhất với các khung thời gian 1, 3 và 5 phút. Gói Crypto Scalping là lựa chọn tuyệt vời dành cho nhà giao dịch ngắn hạn thích giao dịch những tài sản biến động nhất trên thị trường.