Loại tài khoản

Nhận trạng thái tài khoản ngay lập tức dựa trên số tiền nạp hoặc cố gắng tăng cấp độ của bạn lên mức cao hơn! Bạn càng có trạng thái tài khoản cao thì bạn càng nhận được nhiều quyền lợi.

starter
advanced
expert

$

Bạn còn thắc mắc?

 • Trạng thái tài khoản là chương trình khách hàng thân thiết, được cung cấp dưới dạng hệ thống chức năng các cấp độ tài khoản. Trạng thái tài khoản càng cao, khách hàng càng nhận được nhiều quyền lợi. Giờ đây bạn có thể nhận được trạng thái tài khoản Starter, Advanced hoặc Expert.
 • Starter — trạng thái tài khoản cơ bản.

  Advanced — trạng thái tài khoản có những tính năng giao dịch cao cấp.

  Expert — trạng thái tài khoản ở cấp độ cao nhất với gói quyền lợi nhiều nhất.

 • Mỗi trạng thái tài khoản đều có gói quyền lợi riêng, ví dụ như lợi suất cao hơn, rút tiền nhanh, v.v. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về trong bảng thông tin dưới đây.
 • Trạng thái tài khoản được cấp trong chính xác 30 ngày. Vào cuỗi mỗi khoảng thời gian, nhà giao dịch có thể giữ nguyên trạng thái tài khoản hoặc giảm cấp tài khoản. Ngoại trừ trạng thái tài khoản Starter, nhà giao dịch sẽ không mất trạng thái tài khoản này. Trạng thái tài khoản có thể được nâng cấp nếu nhà giao dịch đáp ứng các điều kiện về điểm kinh nghiệm hoặc nạp một khoản tiền cụ thể vào tài khoản.
 • Tình trạng tài khoản được cập nhật ngay tại thời điểm đạt yêu cầu về doanh thu hoặc khoản nạp tiền.
 • Để tái tục trạng thái tài khoản, hãy đảm bảo bạn thu thập đủ điểm kinh nghiệm vào thời điểm mà khoảng thời gian 30 ngày kết thúc. Thời gian sử dụng trạng thái bắt đầu tính từ thời điểm bạn nhận được trạng thái tài khoản. Nếu đạt điều kiện về điểm kinh nghiệm, trạng thái tài khoản sẽ được tái tục trong 30 ngày tiếp theo.
  • Để nhận được trạng thái Advanced, nạp tiền trên 500$/500€ (tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản) vào tài khoản giao dịch của bạn.
  • Để nhận được trạng thái Expert, nạp tiền trên 2.000$/2.000€ (tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản) vào tài khoản giao dịch của bạn.

  Bạn cũng có thể nâng cấp trạng thái tài khoản của mình bằng cách kiếm điểm kinh nghiệm khi thực hiện các giao dịch trên tài khoản thật của bạn.

 • Đây là phần thưởng dành cho hoạt động giao dịch của bạn. Nhà giao dịch cần điểm kinh nghiệm để tái tục trạng thái tài khoản hiện tại hoặc nâng cấp lên trạng thái tiếp theo. Mỗi giao dịch thực hiện trên tài khoản thật đều giúp tăng số điểm này.

  Giao dịch sinh lời giúp bạn có nhiều điểm hơn. Số tiền đầu tư cũng tác động đến điểm thưởng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ cấp số nhân khi giao dịch forex: giá trị càng cao, bạn càng nhận được nhiều điểm kinh nghiệm.

Trạng thái tài khoản Expert được cấp cho tài khoản nếu nhà giao dịch thực hiện nạp tiền một lần vào tài khoản số tiền trên 2.000$, 2.000€, 5.000R$, hoặc 100.000₽ (tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản). Trạng thái tài khoản Advanced được cấp cho tài khoản nếu số tiền nạp một lần vượt quá 500$, 500€, 2.000R$, hoặc 25.000₽ (tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản).

Trạng thái tài khoản Expert hay Advanced bị thu hồi nếu khách hàng rút số tiền đã nạp trong vòng 15 ngày với mục đích chỉ để nhận loại trạng thái liên quan. Ngoài ra, nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản thật trong vòng ba tháng và/hoặc phát hiện ra hoạt động gian lận, hay nếu khách hàng bị phát hiện lạm dụng các quyền lợi của tình trạng tài khoản Expert hoặc Advanced, Công ty có quyền thu hồi trạng thái tài khoản của khách hàng mà không cần giải thích.