Thông báo Rủi ro

Có hiệu lực từ ngày 01.02.2017
Cập nhật ngày 02.04.2020
Tất cả các Khách hàng và Khách hàng tiềm năng phải nghiên cứu kỹ thông báo rủi ro này trước khi hoàn tất đăng ký trên trang web hoặc trong cổng giao dịch và trước khi bắt đầu thực hiện giao dịch. Mục đích của Thông báo Rủi ro này (sau đây gọi là Thông báo) là nhằm thông báo cho Khách hàng biết thông tin về những rủi ro liên quan đến việc thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và với các sản phẩm tài chính phái sinh nói riêng, đồng thời nhằm cảnh báo Khách hàng về những thua lỗ tài chính có thể có cùng những rủi ro liên quan. Danh sách những rủi ro được nêu trong Thông báo này chưa phải là đầy đủ do có nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra trong khi thực hiện giao dịch. Thông báo này chỉ nhằm mục đích thông tin. Thông báo này nhằm giải thích chung về những rủi ro liên quan đến các sản phẩm tài chính phái sinh.
1. Khách hàng xác nhận rằng giao dịch với các sản phẩm tài chính phái sinh là các khoản đầu tư mang tính chất suy đoán và rất rủi ro, đồng thời chỉ phù hợp với những nhà đầu tư mà:
Am hiểu và sẵn sàng chịu mọi rủi ro về kinh tế, pháp lý và các rủi ro khác.
Xem xét tình hình tài chính của họ, nguồn và nghĩa vụ tài chính, có khả năng chịu được rủi ro mất đi những gì mình đã đầu tư.
Có đủ kiến ‌‌thức để hiểu được giao dịch với các sản phẩm tài chính phái sinh là gì.
Công ty không cung cấp cho Khách hàng bất cứ khuyến nghị hay lời khuyên nào liên quan đến các sản phẩm tài chính phái sinh và không đưa ra khuyến nghị đầu tư dưới bất cứ hình thức nào. Chính bản thân Khách hàng sẽ đưa ra quyết định về chiến thuật giao dịch và các hành động cụ thể dựa trên sự hiểu biết của mình đối với thị trường, hoặc về việc tham vấn với các nhà tư vấn tài chính độc lập không liên kết với Công ty. Các sản phẩm được cung cấp trên sàn là sản phẩm tài chính phái sinh, giá của sản phẩm này được lấy từ giá tài sản cơ sở/ thị trường mà sản phầm liên kết (ví dụ như tiền tệ, chỉ số cổ phiếu, cổ phiếu, kim loại, hợp đồng tương lai, v.v.). Vì lý do này mà một điều vô cùng quan trọng là khách hàng cần hiểu rõ những rủi ro có liên quan đến giao dịch trên tài sản cơ sở/ thị trường phù hợp. Một số rủi ro này là:
Biến động – những thay đổi về giá tài sản cơ sở/thị trường cơ bản có thể không ổn định và không thể đoán trước. Điều này có tác động trực tiếp lên kết quả tài chính của Khách hàng. Việc hiểu rõ về sự biến động thị trường cho phép Khách hàng phân tích các lợi nhuận tiềm năng và thực hiện một chiến thuật giao dịch.
Dao động thị trường – sự thay đổi bất thình lình trong giá tài sản cơ bản từ mức này lên một mức khác. Nhiều yếu tố khác nhau có thể gây ra những thay đổi đột ngột (ví dụ như các sự kiện kinh tế hoặc thông báo trên thị trường). Những yếu tố này có thể xảy ra cả khi thị trường mở hoặc đóng. Khi những yếu tố này xảy ra vào thời điểm thị trường đóng, giá của tài sản cơ sở mà bị ảnh hưởng bởi yếu tố đó khi thị trường mở có thể có khác biệt đáng kể so với giá của tài sản cơ sở lúc thị trường được đóng. Có thể xảy ra khả năng không thể đóng giao dịch ở mức giá có lợi. Điều này có thể dẫn đến cả thua lỗ cũng như có được khoản lợi nhuận đáng kể.
Tính thanh khoản: giá trị của sản phẩm tài chính phái sinh có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn về thay đổi trong tỷ lệ cung-cầu; các chương trình và chiến lược của chính quyền, ngành nông nghiệp, thương mại và giao dịch; các sư kiện kinh tế và chính trị của quốc gia và quốc tế; và khuynh hướng tâm lý phổ biến trong thị trường liên quan.
Điều kiện thị trường có thể thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian rắt ngắn, do đó trong một số thị trường, Khách hàng có thể không tạo ra được lợi nhuận như dự kiến.
2. Khách hàng chịu rủi ro thua lỗ tài chính liên quan đến việc hư hỏng, gián đoạn, mất kết nối, hoặc tấn công mã độc của bên thứ ba đối với thông tin, giao tiếp, hệ thống điện, điện tử và các hệ thống khác được sử dụng để thực hiện giao dịch. Trong số các rủi ro khác, Khách hàng chịu các rủi ro thua lỗ sau đây được gây ra bởi:
Cắt điện và/hoặc hư hỏng thiết bị về phía Khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên lạc của Khách hàng (cụ thể là liên lạc bằng giọng nói).
Hư hỏng vật lý (hoặc phá hủy) các kênh giao tiếp được sử dụng để liên lạc của nhà cung cấp của Khách hàng (nhà cung cấp dịch vụ liên lạc) và máy chủ Khách hàng.
Việc không thể (chất lượng cực kỳ thấp) truyền được qua các kênh mà Khách hàng sử dụng hoặc các kênh mà nhà cung cấp dịch vụ liên lạc sử dụng (cụ thể là liên lạc bằng giọng nói) do Khách hàng sử dụng.
Sử dụng các kênh, thiết bị và phần mềm liên lạc không đảm bảo việc Khách hàng nhận hoặc nhận thông điệp đúng lúc (cụ thể là tin nhắn) từ Công ty.
Việc không thể (chất lượng cực kỳ thấp) liên lạc qua các kênh mà Công ty sử dụng, cụ thể là hư hỏng vật lý (phá hủy) các kênh liên lạc của bên thứ ba.
3. Khách hàng xác nhận rằng các hoạt động giao dịch của khách hàng có thể chịu những rủi ro liên quan đến mạng lưới, bao gồm cả việc không hoạt động của phần cứng, phần mềm, máy chủ, đường dây giao tiếp và mạng internet. Bất cứ trường hợp hư hỏng đều có thể dẫn đến việc không thể thực hiện lệnh của Khách hàng theo lệnh của họ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp hư hỏng đó.
4. Khách hàng hiểu rằng Internet có thể chịu những sự kiện ảnh hưởng đến khả năng truy cập trang web của Công ty và trạm giao dịch, bao gồm, nhưng không giới hạn, gián đoạn hoặc hư hỏng phần mềm và phần cứng, không kết nối Internet, mất điện hoặc hacker tấn công. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hay thiệt hại nào do những sự kiện gây ra vượt ngoài khả năng kiểm soát của mình hoặc về bất kỳ thiệt hại, chi phí, trách nhiệm nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn về thất thoát lợi nhuận) có thể do việc Khách hàng không thể truy cập vào trang web của Công ty hoặc chậm trễ hoặc không gửi được lệnh.
5. Khi giao dịch thông qua cổng giao dịch, Khách hàng chịu mọi rủi ro thua lỗ tài chính có thể phát sinh do:
Hư hỏng phần cứng và phần mềm, hư hỏng thiết bị, chất lượng dịch vụ viễn thông kém về phía Khách hàng.
Sự trục trặc kỹ thuật từ thiết bị của Khách hàng.
6. Khách hàng công nhận rằng trong các điều kiện thị trường bất thường, thời gian xử lý lệnh của Khách hàng có thể tăng lên.
7. Khách hàng công nhận rằng chỉ một yêu cầu hoặc một lệnh có thể nằm trong hàng đợi yêu cầu/lệnh trong máy chủ. Bất kỳ cố gắng gửi yêu cầu hay lệnh mới sẽ bị bác bỏ.
8. Khách hàng công nhận rằng nguồn thông tin xác thực duy nhất về giá tài sản là Máy chủ Công ty. Giá tài sản trên cổng giao dịch của khách hàng không thể được sử dụng làm nguồn thông tin về giá tin cậy bởi vì nếu kết nối giữa cổng giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty không ổn định, giá của một số tài sản có thể tới được cổng giao dịch của khách hàng.
9. Khách hàng công nhận rằng việc đóng cửa sổ trình duyệt web sẽ không hủy bỏ lệnh hoặc yêu cầu mà Công ty đã nhận được để xử lý.
10. Khách hàng chịu rủi ro thực hiện các giao dịch không theo kế hoạch nếu Khách hàng gửi lệnh trước khi nhận được thông tin về kết quả xử lý lệnh trước đó.
11. Khách hàng chịu rủi ro về bất kỳ thua lỗ tài chính nào do không nhận được hoặc chậm trễ nhận bất kỳ thông điệp nào từ Công ty.
12. Khách hàng công nhận rằng thông tin đã gửi thông qua e-mail không được mã hóa không được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép.
13. Khách hàng chấp nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì bảo mật thông tin mà mình nhận được từ Công ty và chịu rủi ro thua lỗ tài chính từ sự truy cập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản giao dịch của mình gây ra. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép của các bên thứ ba vào thông tin, bao gồm e-mail, liên lạc điện tử và dữ liệu cá nhân, truy cập dữ liệu xảy ra vào thời điểm truyền dữ liệu giữa công ty hoặc bất kỳ bên nào khác qua Internet hoặc các mạng liên lạc khác, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.
14. Khách hàng chịu rủi ro thua lỗ về tài chính (hư hại) do các sự cố bất khả kháng gây ra, những sự cố này được định nghĩa là bất cứ hành động, sự kiện hoặc hiện tượng, bao gồm nhưng không giới hạn về: - đình công, bạo loạn lớn hoặc bất ổn dân sự, tấn công khủng bố, chiến tranh, thảm họa thiên tai, tai nạn, cháy, ngập lụt, bão, lốc xoáy, mất điện, thất bại về giao tiếp, của phần mềm hoặc thiết bị điện mà theo ý kiến hợp lý của Công ty, dẫn đến việc gây bất ổn thị trường hoặc các thị trường của một hay nhiều sản phẩm; - việc ngưng, thanh lý hoặc đóng bất cứ thị trường nào hoặc thiếu bất cứ sự kiện nào mà theo đó Công ty dùng để cấp giá, hoặc việc áp dụng những hạn chế hoặc điều kiện giao dịch đặc biệt hoặc không theo chuẩn, cũng như thực hiện các giao dịch trong bất cứ thị trường nào hoặc liên qua đến bất cứ sự kiện nào như thế.
15. Khách hàng chịu rủi ro tài chính và các rủi ro khác trong trường hợp các giao dịch (và hoạt động liên quan) trong thị trường tài chính bị cấm hoặc bị giới hạn bởi pháp chế của quốc gia mà Khách hàng thường trú.
16. Công ty không đảm bảo rằng các hoạt động của Khách hàng liên quan đến giao dịch với sản phẩm tài chính phái sinh không chịu hoặc sẽ không chịu thuế trong tương lai. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế và/hoặc chi phí nào khác có thể phát sinh với các giao dịch của mình. Công ty sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ khuyến nghị về pháp lý, thuế hoặc khuyến nghị khác liên quan đến giao dịch. Nếu Khách hàng có bất kỳ nghi ngờ nào về việc có hay không có nghĩa vụ chịu thuế, Khách hàng cần tham vấn với một chuyên gia độc lập.
17. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động hoặc thiếu sót nào của các bên thứ ba mà thông qua đó tiền được Khách hàng gửi để nạp vào Tài khoản Khách hàng hoặc Khách hàng rút tiền về từ Trang web.
18. Thỉnh thoảng Công ty có thể tùy ý cung cấp cho Khách hàng thông tin, kiến nghị, tin tức, chú thích hoặc thông tin khác về thị trường nhằm mục đích thông tin. Nếu điều này xảy ra:
Công ty không chịu trách nhiệm về thông tin này.
Công ty sẽ không đảm bảo về tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của thông tin này.
Thông tin này được cung cấp chỉ để cho phép Khách hàng có quyết định đầu tư của riêng mình và không phải là tư vấn đầu tư.
Nếu hồ sơ có sự hạn chế liên quan đến một người hay một nhóm người được dự kiến hoặc quan ngại, thì Khách hàng đồng ý không chuyển thông tin này đến người đó hoặc nhóm người đó.
Công ty không đảm bảo rằng Khách hàng sẽ nhận được thông tin trước khi trở thành lạc hậu. Khách hàng quyết định về việc sử dụng thông tin này khi đưa ra quyết định của chính mình. Thông tin do Công ty đăng tải có thể thay đổi hoặc bị xóa vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho Khách hàng.
19. Công ty sẽ không khuyên Khách hàng về tỷ suất lợi nhuận của giao dịch hay đưa ra lời khuyên đầu tư dưới bất cứ hình thức nào, ngoại trừ cung cấp thông tin về tình hình hiện tại của thị trường tài chính. Tín hiệu giao dịch mà Công ty cung cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận này không phải là sự chào mời và không phải là khuyến nghị thúc đẩy Khách hàng tham gia vào giao dịch và/hoặc thực hiện giao dịch, không phải là thông tin khách quan và tin cậy mà Công ty chịu trách nhiệm trước Khách hàng và các bên thứ ba, và không phải là tư vấn chuyên nghiệp. Chính bản thân Khách hàng, với rủi ro của mình sẽ thực hiện giao dịch và đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên đánh giá của chính mình. Thông qua việc gửi lệnh đến cho Công ty để thực hiện giao dịch, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đánh giá độc lập và nghiên cứu của mình về những rủi ro của giao dịch. Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng có đủ kiến thức về thị trường, và nếu cần thiết, đã nhận được lời khuyên của chuyên gia, đồng thời có kinh nghiệm cần thiết để đưa ra đánh giá của chính mình về các giá trị và rủi ro của tất cả giao dịch. Khi xem xét những điều nói trên, Công ty đề nghị Khách hàng xem xét kỹ càng về việc có thể chấp nhận những rủi ro phát sinh khi thực hiện giao dịch hay không, cân nhắc đến mục đích và tiềm năng tài chính của Khách hàng. Thông báo này không nhằm mục đích can ngăn Khách hàng không thực hiện giao dịch (giao dịch với sản phẩm tài chính phái sinh) mà nhằm mục đích giúp Khách hàng đánh giá những rủi ro liên quan đến việc thực hiện những giao dịch đó và lựa chọn chiến thuật có trách nhiệm trong bối cảnh thực hiện Thỏa thuận với Công ty.