Chính sách Quyền Riêng tư

Giới thiệu

Chúng tôi, tại Olymp Trade (“Công ty”, “chúng tôi") hiểu rằng bạn muốn giữ bảo mật thông tin cá nhân của mình và rằng bạn đánh giá cao vào việc giữ thông tin của mình được an toàn và bí mật. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật sự riêng tư cho khách hàng của chúng tôi ("người dùng" hoặc "bạn"). Chính sách Quyền riêng tư này liệt kê các phương thức mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web, các ứng dụng và những nền tảng trực tuyến khác mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ của mình (gọi chung là "Dịch vụ").
Chính sách Quyền riêng tư này là một phần của Thỏa thuận Dịch vụ và kết hợp chặt chẽ với những tài liệu tham khảo của Thỏa thuận Dịch vụ.
Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư và áp dụng chính sách này để đưa ra các quyết định có đầy đủ thông tin. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hình thành nên thỏa thuận liên tiếp với Chính sách Quyền riêng tư này bao gồm cả những cập nhật của chính sách này.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn và dành cho các mục đích khác nhau. Để cho bạn sử dụng, chúng tôi đã lập ra bảng có các danh mục dữ liệu, mục đích sử dụng dữ liệu và các cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu.

Loại dữ liệu

Ví dụ về các thông tin mà chúng tôi có thể thu thập

Mục đích xử lý

Căn cứ hợp pháp để xử lý

Dữ liệu về danh tính

Họ & tên và chữ viết tắt (nếu có), ngày sinh, giới tính, hộ chiếu, ID, số của bằng lái xe hoặc ảnh chụp.

Quản lý tài khoản, phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, việc quảng cáo và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết dành cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn biết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn, để thực hiện phân tích trang web và tiếp thị trực tiếp).

Dữ liệu liên lạc

Địa chỉ thanh toán, địa chỉ email và số điện thoại.

Quản lý tài khoản, chức năng của ứng dụng, phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, liên lạc với nhà phát triển, việc quảng cáo và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết dành cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn, để duy trì chức năng của ứng dụng).

Dữ liệu hồ sơ Thông tin chi tiết tài khoản của bạn, ID người dùng, tên người dùng và mật khẩu, ảnh tài khoản, biểu tượng quốc kỳ của quốc gia bạn, thứ hạng của bạn trong bảng xếp hạng, thông tin hiển thị vị trí của bạn trong bảng xếp hạng, trạng thái mà theo đó cho biết bạn có đang trực tuyến hay không, điểm kinh nghiệm của bạn và số tiền dành được, sự quan tâm, sở thích, phản hồi của bạn và/hoặc thông tin nhận được thông qua việc bạn tương tác với chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ và trả lời khảo sát của chúng tôi, ví dụ như tin nhắn trong ứng dụng.

Quản lý tài khoản, chức năng của ứng dụng, phân tích, liên lạc với nhà phát triển, việc quảng cáo, bao gồm cả các hoạt động quảng bá và sự kiện nội bộ; cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi đối với bạn, để cung cấp các dịch vụ bổ sung cho bạn, ví dụ như Dịch vụ tín hiệu Social.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (thực hiện các bước hợp lý để xác nhận rằng bạn không sử dụng bất kỳ cách nào để thao túng nền tảng của chúng tôi & dành cho việc điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận; để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn biết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn, để thực hiện phân tích trang web và tiếp thị trực tiếp, để duy trì chức năng của ứng dụng).

Dữ liệu kỹ thuật Địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ và vị trí, loại và phiên bản đầu vào của trình duyệt, nền tảng và hệ điều hành cũng như các công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web hoặc ứng dụng và việc sử dụng cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn, các thông tin nhận diện khác có liên quan đến thiết bị của bạn (IMEI, địa chỉ MAC, thông tin nhận diện quảng cáo, v.v.). Phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, chức năng và phát triển ứng dụng, quảng bá, phân tích và cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (thực hiện các bước hợp lý để xác nhận rằng bạn không sử dụng bất kỳ cách nào để thao túng nền tảng của chúng tôi & dành cho việc điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận; để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn biết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn, để thực hiện phân tích trang web và tiếp thị trực tiếp, để duy trì chức năng của ứng dụng).
Dữ liệu Sử dụng Thông tin về cách bạn sử dụng Trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ, ngày đăng ký, danh mục tài khoản, cụm giao dịch, số lượng khiếu nại, số lượng tệp yêu cầu và lịch sử IP, hoạt động ứng dụng của bạn (tương tác với ứng dụng, các ứng dụng được cài đặt), thông tin và hiệu suất của ứng dụng (lịch sử ngưng hoạt động của ứng dụng, thông tin chẩn đoán lỗi, dữ liệu hiệu suất khác của ứng dụng). Phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, các ứng dụng di động & tính năng và phát triển trang web, cá nhân hóa dịch vụ, phân tích và quảng cáo của chúng tôi.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết dành cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn biết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn, để thực hiện phân tích trang web và tiếp thị trực tiếp, và để duy trì chức năng của ứng dụng).
Dữ liệu tài chính

Tài khoản ngân hàng và mã số thuế (bao gồm nhưng không giới hạn số an sinh xã hội, mã số thuế thu nhập và số bảo hiểm trong nước).

Quản lý tài khoản, phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác và việc cung cấp dịch vụ.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết đối với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (các bước hợp lý để xác nhận rằng bạn không sử dụng bất kỳ cách nào để thao túng sàn của chúng tôi & để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để phòng ngừa gian lận).
Dữ liệu giao dịch & Lịch sử mua bán Thông tin chi tiết về các giao dịch do bạn thực hiện, thông tin chi tiết về thanh toán, rút ‌‌tiền, trao đổi, lịch sử giao dịch và mua bán, lợi nhuận, số dư, phương thức nạp và rút tiền, và bất kỳ thông tin chi tiết nào khác liên quan đến các dịch vụ bạn đã sử dụng thông qua Trang web và các ứng dụng của chúng tôi; số ROI (con số phần trăm các giao dịch sinh lời được tính trong 7 ngày gần nhất); tài sản, hướng và thời gian của giao dịch để cho người dùng sao chép. Quản lý tài khoản, phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi đối với bạn, để cung cấp các dịch vụ bổ sung cho bạn, ví dụ như Dịch vụ tín hiệu Social.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết đối với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (thực hiện các bước hợp lý để xác nhận rằng bạn không sử dụng bất kỳ cách nào để thao túng sàn của chúng tôi & để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận).
Dữ liệu thanh toán Thông tin chi tiết về số lượng ví thanh toán và/hoặc thông tin thẻ ngân hàng của bạn, bao gồm thông tin ngân hàng phát hành, số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn của thẻ, hệ thống thanh toán, mã xác thực thẻ (CVV2 / CVC2) và ảnh chụp cả hai mặt của thẻ ngân hàng. Phòng ngừa gian lận, bảo mật, và tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, cung cấp dịch vụ, quản lý tài khoản và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết dành cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn biết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi hiện có dành cho bạn).
Dữ liệu hồ sơ kinh tế

Thông tin chi tiết về nghề nghiệp, mục đích đầu tư, thu nhập hàng năm, tài sản ròng, số tiền đầu tư dự kiến ‌‌hàng năm và nguồn tiền.

Phòng ngừa gian lận, bảo mật, và tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, và quản lý tài khoản.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Dữ liệu KYC Dữ liệu “Hiểu về khách hàng của bạn” (KYC): thông tin tài liệu danh tính, bao gồm bản sao hóa đơn điện nước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và/hoặc bằng lái xe có ghi ngày mới nhất. Phòng ngừa gian lận, bảo mật, và tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, và quản lý tài khoản.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Các danh mục đặc biệt của dữ liệu/ dữ liệu 'nhạy cảm' Thông tin chi tiết về thu nhập hàng năm, dữ liệu sinh trắc học và/hoặc tiền án và tội danh của bạn.

Phòng ngừa gian lận, bảo mật, và tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Sự chấp thuận.

Dữ liệu về việc tuân thủ Thông tin chi tiết về trình độ học vấn, tình trạng việc làm, kinh nghiệm giao dịch và bài kiểm tra tự đánh giá của bạn.

Phòng ngừa gian lận, bảo mật, và tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, và quản lý tài khoản.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông Lựa chọn của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và lựa chọn giao tiếp của bạn.

Phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, phân tích tiếp thị và sản phẩm, cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi, các hoạt động quảng bá và sự kiện nội bộ, và việc cung cấp dịch vụ.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

3. Cần thiết dành cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cung cấp các dịch vụ khách hàng hiệu quả và được cá nhân hóa đến cho bạn và cập nhật cho bạn biết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi hiện có dành cho bạn).
Dữ liệu về vị trí

Thông tin chi tiết về vị trí trên thực tế của bạn khi tương tác với Trang web của chúng tôi (ví dụ như một tập hợp các thông số giúp xác định các thiết lập khu vực trên giao diện của bạn, cụ thể là quốc gia cư trú, múi giờ và ngôn ngữ của giao diện).

Lưu ý: Thông tin này không liên quan với các ứng dụng iOS và Android.

Quản lý tài khoản, phòng ngừa gian lận, bảo mật, tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, giao tiếp với nhà phát triển, và cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Dữ liệu âm thanh và video

Bản ghi âm hoặc video đầy đủ các cuộc gọi mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc cuộc gọi mà bạn gọi cho chúng tôi.

Lưu ý: Thông tin này không liên quan với các ứng dụng iOS và Android.
Quản lý tài khoản, phòng ngừa gian lận, bảo mật, và tuân thủ theo AML, CTF cũng như các luật và quy định hiện hành khác, giao tiếp với nhà phát triển, các hoạt động và sự kiện quảng bá, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

1. Cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

2. Cần thiết để tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Chúng tôi xử lý các dữ liệu nói trên tuân thủ theo các luật và quy định hiện hành được sửa đổi tùy thời điểm để:
(i) Có thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với Khách hàng và cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất có thể.
(ii) Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả.
(iii) Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm, cùng những điều khác, các điều luật, quy định và khuyến nghị của FATF về phòng chống gian lận, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
(iv) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và lợi ích tối quan trọng của bạn.
Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
1. Tuân thủ theo các điều luật và quy định hiện hành.
2. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với Khách hàng.
3. Việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi cũng như lợi ích và các quyền cơ bản của bạn không xóa bỏ được những lợi ích đó.
4. Trên cơ sở có được sự chấp thuận của Khách hàng.
Xin lưu ý rằng luật và quy định hiện hành yêu cầu chúng tôi lưu trữ một số danh mục dữ liệu sau khi chấm dứt Thỏa thuận Dịch vụ hoặc xóa tài khoản của bạn. Thông tin chi tiết được đưa ra trong phần xóa tài khoản ở trong tài liệu này.

Bảng xếp hạng

Qua đây, bạn thừa nhận và đồng ý tham gia vào mạng lưới này và chia sẻ các chiến thuật và kết quả giao dịch của mình. Bạn cho phép chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (tên, điểm kinh nghiệm và số tiền lời, v.v.) trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch. Bạn cho phép chúng tôi tạo ra tín hiệu từ các giao dịch của bạn, tiết lộ thông tin tổng quan về những giao dịch này, và bạn đồng ý rằng những người dùng khác sẽ có thể sao chép các giao dịch sinh lời của bạn nếu bạn lọt vào bảng xếp hạng của sàn giao dịch.
Theo các nguyên tắc về giảm thiểu dữ liệu và giới hạn mục đích, việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích này chỉ được giới hạn cho những điều sau:
Dữ liệu hồ sơ: tên (ID người dùng, nếu không có tên), biểu tượng quốc kỳ của quốc gia bạn, ảnh (không bắt buộc), thứ hạng của bạn trong bảng xếp hạng, thông tin hiển thị vị trí của bạn trong bảng xếp hạng (bạn); trạng thái mà theo đó cho biết bạn có đang trực tuyến hay không, điểm kinh nghiệm của bạn và số tiền dành được;
Dữ liệu giao dịch: số ROI (con số phần trăm các giao dịch sinh lời được tính trong 7 ngày gần nhất); tài sản, hướng và thời gian của giao dịch để cho người dùng sao chép.
Xin lưu ý rằng số tiền giao dịch của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ công khai. Chỉ có số ROI, là số dựa trên tổng tỷ lệ phần trăm các giao dịch (thành công và không thành công) mà từ đó tỷ lệ phần trăm giao dịch thành công được trừ ra, là thông tin rất quan trọng để đưa vào bảng xếp hạng.
Quá trình xử lý gồm có các hoạt động sau: thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao (bao gồm chuyển giao xuyên biên giới nếu cần), căn chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa và tiêu hủy.
Bạn có quyền thay đổi thiết lập quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào và chuyển hoạt động giao dịch của bạn sang chế độ hoàn toàn riêng tư bằng cách nhấn vào "Thiết lập" > "Quyền riêng tư".

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác tin cậy của mình sử dụng cookie và công nghệ khác trong các dịch vụ liên quan của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn truy cập vào trang web hay tiếp cận Dịch vụ của chúng tôi. "Cookie" là một mẩu thông tin nhỏ mà trang web cấp cho thiết bị của bạn trong khi bạn xem trang web. Cookie rất hữu dụng và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Những mục đích này bao gồm việc cho phép bạn di chuyển qua lại giữa các trang một cách hiệu quả, bật kích hoạt tự động cho một số tính năng cụ thể, ghi nhớ các lựa chọn của bạn và giúp cho việc tương tác giữa bạn và Dịch vụ của chúng tôi được nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cookie cũng được sử dụng để giúp đảm bảo các mẫu quảng cáo bạn xem có liên quan đến bạn và phù hợp với mối quan tâm của bạn, đồng thời giúp tập hợp dữ liệu thống kê về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Trang web của chúng tôi sử dụng những loại cookie sau:
a) "Cookie theo phiên" được lưu trữ tạm thời trong lúc mở trình duyệt web để đảm bảo việc sử dụng hệ thống được bình thường và sẽ được xóa khỏi thiết bị của bạn khi đóng trình duyệt.
b) "Cookie cố định" chỉ được trang web của chúng tôi đọc, lưu trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian cố định và không được xóa khi đóng trình duyệt. Những cookie này được sử dụng trong trường hợp chúng tôi muốn biết bạn là ai trong các lần tái truy cập, ví dụ như nhằm cho phép chúng tôi lưu trữ lựa chọn của bạn trong lần đăng nhập tiếp theo.
c) "Cookie của bên thứ ba" là cookie được các dịch vụ trực tuyến khác thiết lập, và đây vốn là các bên chạy nội dung trên trang web mà bạn xem, ví dụ như các công ty phân tích bên thứ ba mà theo dõi và phân tích việc truy cập vào trang web của chúng tôi.
Cookie không chứa bất cứ thông tin nào giúp nhận diện danh tính cá nhân của bạn, nhưng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được chúng tôi kết nối với thông tin được lưu trữ và thu thập từ cookie. Bạn có thể gỡ bỏ cookie bằng cách làm theo hướng dẫn tùy chọn trên thiết bị của bạn; tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt cookie, một số tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường và trải nghiệm trực tuyến của bạn có thể bị giới hạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin được thu thập với ai

Chúng tôi không cho thuê, bán, hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân và/hoặc Thông tin Doanh nghiệp với các bên thứ ba ngoại trừ trường hợp được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.
Chúng tôi có thể chuyển hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho công ty chi nhánh của chúng tôi, và các công ty có liên kết khác. Ngoài ra, Thông tin Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc các đối tác đáng tin khác vì những mục đích sau:
(i) Xác thực danh tính và xác minh thông tin tài khoản của bạn.
(ii) Lưu trữ hoặc xử lý Thông tin Cá nhân thay mặt chúng tôi (ví dụ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây).
(iii) Hỗ trợ chúng tôi vận hành doanh nghiệp, cung cấp và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi.
(iv) Thực hiện nghiên cứu, chẩn đoán kỹ thuật và phân tích liên quan đến Dịch vụ.
(v) Tuyên truyền các tài liệu quảng bá và thông tin theo chính sách tiếp thị của chúng tôi (xem mục "Tiếp thị" bên dưới).
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân, hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp qua Dịch vụ nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ những thông tin này là hữu ích và cần thiết để:
(i) Tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ hiện hành nào.
(ii) Thực thi các chính sách của chúng tôi bao (gồm cả Thỏa thuận của chúng tôi), đi cùng với các cuộc điều tra về các vi phạm có thể có ở trong đó.
(iii) Điều tra, phát hiện, ngăn chặn hoặc đưa ra hành động đối với các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái khác, nghi ngờ gian lận hoặc các vấn đề an ninh.
(iv) Thiết lập hoặc thực thi quyền phòng vệ của chúng tôi trước các cáo buộc pháp lý.
(v) Ngăn ngừa các mối đe dọa tới các quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bản thân các bạn, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
(vi) Vì các mục đích hợp pháp dưới đây:
- Để phục vụ các mẫu quảng cáo khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
- Để thực hiện nghiên cứu hoặc thực hiện phân tích ẩn danh nhằm cải thiện và tùy biến Dịch vụ của chúng tôi theo nhu cầu và mối quan tâm của bạn.
- Để hỗ trợ và khắc phục Dịch vụ của chúng tôi và phản hồi các yêu cầu của bạn.
- Để điều tra những sai phạm và thực thi các chính sách của chúng tôi, và theo yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc cơ quan chính phủ, hoặc để tuân thủ theo lệnh của tòa án hay quy trình pháp lý tương tự hoặc đáp ứng theo yêu cầu của chính phủ.
- Để theo dõi các giao dịch cho mục đích ngăn ngừa lừa đảo, rửa tiền và gian lận.
- Dành cho các cơ quan thực thi và/hoặc trong trường hợp chúng tôi thấy cần thiết để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền hợp pháp khác.
Bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng cùng sẽ đều có sự bảo vệ dữ liệu người dùng tương đương hoặc bằng với sự bảo vệ được nêu trong chính sách về quyền riêng tư này.

Thu thập thông tin của bên thứ ba

Chính sách của chúng tôi chỉ quy định về việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Trong trường hợp bạn tiết lộ thông tin cho các bên khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như bằng việc nhấn vào liên kết dẫn đến trang web hay ứng dụng khác), hoặc thông qua các trang web hay ứng dụng khác, các quy định khác có thể áp dụng cho việc sử dụng hay tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp cho các bên này.
Điều quan trọng cần lưu ý là dịch vụ của các bên thứ ba này có thể có các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ những chính sách này. Việc đưa một liên kết đến trang web, ứng dụng hay dịch vụ của bên thứ ba không phải là việc khuyến nghị sử dụng trang web hay dịch vụ đó. Trang web của các bên thứ ba có thể gồm có thông tin hoặc dịch vụ phi pháp, không thể chấp nhận hoặc một số người có thể thấy không phù hợp hay phản cảm. Trước khi sử dụng trang web, ứng dụng hay dịch vụ của bên thứ ba nào, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc và hiểu rõ điều khoản và điều kiện, tính bảo đảm, và chính sách quyền riêng tư của những trang web và dịch vụ đó để đảm bảo bạn chấp nhận các quy định của họ. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sản phẩm, dịch vụ, hay thông tin miêu tả của những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn nhận từ trang web hay ứng dụng của bên thứ ba, hoặc cho nội dung hay các cách thực hành quyền riêng tư của các trang web đó, và Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất cứ sản phẩm và dịch vụ của bất cứ bên thứ ba nào. Bạn chấp nhận một cách hiểu biết và tự nguyện tất cả rủi ro khi sử dụng trang web hay ứng dụng của bên thứ ba để mua sản phẩm và dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ vấn đề gì liên quan đến trang web, ứng dụng hay dịch vụ của các bên thứ ba và việc bạn sử dụng chúng.
Chúng tôi cũng sử dụng một công cụ có tên gọi là "Google Analytics" để thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Google Analytics thu thập các thông tin như thông tin về mức độ thường xuyên truy cập vào Dịch vụ của người dùng, các trang web mà người dùng xem khi họ sử dụng Dịch vụ, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được từ Google Analytics chỉ để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics thu thập địa chỉ IP được cấp cho bạn vào ngày mà bạn truy cập vào trang web, chứ không thu thập tên và các thông tin định danh khác. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với thông tin định danh cá nhân. Khả năng Google có thể sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập bởi Google Analytics về những lần truy cập của bạn vào trang web này bị hạn chế theo Điều khoản Sử dụng của Google Analytics và Chính sách Quyền riêng tư của Google.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ quảng cáo để phục vụ quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo có mục tiêu) khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba và chia sẻ với họ Thông tin không phải Cá nhân để hỗ trợ chúng tôi trong việc đánh giá mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và giúp chúng tôi tái tập trung vào người dùng của mình.
Bạn có thể chọn không tham gia vào nhiều mạng lưới quảng cáp của bên thứ ba, bao gồm cả các mạng lưới do thành viên của Network Advertising Initiative điều hành ("NAI") và Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (Digital Advertising Alliance) ("DAA"). Để biết thêm thông tin về cách thức thực hành của các thành viên NAI và DAA, và lựa chọn của bạn liên quan đến việc thông tin này được những công ty này sử dụng, bao gồm cả việc chọn không tham gia vào mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba do các thành viên NAI và DAA điều hành, vui lòng truy cập vào trang web của các tổ chứ này: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp và www.aboutads.info/choices.

Yêu cầu xóa và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà không chính xác, do đó bạn có thể yêu cầu thay đổi và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi về địa chỉ [email protected].
Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa lỗi hay yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn (ngoại trừ lịch sử giao dịch và các dữ liệu khác mà chúng tôi được pháp luật hiện hành yêu cầu phải lưu giữ) bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].
Yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa này có thể được gửi cho chúng tôi dưới hình thức tự do (trong phần nội dung của thư, bản scan, v.v.) về địa chỉ [email protected] đi kèm với họ & tên và thông tin liên hệ của bạn để giúp xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn. Nếu chúng tôi không chấp nhận những thông tin về danh tính mà bạn gửi, chúng tôi có quyền từ chối chấp thuận yêu cầu của bạn.
Xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân được mặc định xóa khi chúng tôi thấy không còn mục đích phù hợp cho việc tiếp tục xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân, hoặc khi dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu lưu trữ theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
Trừ khi bạn gửi hướng dẫn khác cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập cho đến chừng nào còn cần thiết để cung cấp Dịch vụ và tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa, bổ sung hay loại bỏ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của mình.

Việc đảm bảo an toàn và chuyển thông tin của bạn

Chúng tôi rất cẩn thận khi triển khai và duy trì tính bảo mật của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, và cả đối với thông tin của bạn. Chúng tôi áp dụng các quy trình và chính sách tiêu chuẩn trong ngành để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của người dùng, và ngăn chặn việc sử dụng trái phép những thông tin này. Mặc dù chúng tôi thực hiện tất cả các bước phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những hành động của những người truy cập trái phép hay lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi không đảm bảo, một cách rõ ràng hay ngầm hiểu hoặc bằng cách khác rằng chúng tôi sẽ ngăn ngừa sự truy cập như vậy.
Nếu bạn cảm thấy rằng quyền riêng tư của bạn không được đối xử theo chính sách của chúng tôi, hay nếu có người cố gắng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi hay hành động theo cách không phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại của bạn, v.v. hoặc thông qua việc sử dụng nhà thầu phụ bên thứ ba của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp cho bạn tài liệu quảng bá, liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, cũng như những sản phẩm, dịch vụ, trang web và ứng dụng có liên quan đến đối tác kinh doanh và liên kết của chúng tôi (gọi chung là: "Liên kết Tiếp thị"), mà chúng tôi tin có thể bạn sẽ quan tâm.
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin Cá nhân với Liên kết Tiếp thị của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp cho bạn những ưu đãi tiếp thị khác nhau hoặc Liên kết Tiếp thị của chúng tôi tin rằng có liên quan đến bạn.
Chính vì quyền riêng tư của bạn mà chúng tôi cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị này cùng với cách thức từ chối nhận ưu đãi tiếp thị từ chúng tôi hay từ Liên kết Tiếp thị của chúng tôi. Ngoài ra, vào bất cứ lúc nào bạn có thể yêu cầu hủy đăng ký và dừng nhận ưu đãi tiếp thị bằng cách gửi email bỏ trống có từ "remove" về địa chỉ [email protected].
Nếu bạn hủy đăng ký, chúng tôi sẽ loại bỏ email của bạn ra khỏi danh sách gửi thư và khỏi bất cứ danh sách nào sau đó mà chúng tôi chia sẻ với Liên kết Tiếp thị của mình. Tuy nhiên, bạn có thể cần hủy đăng ký riêng đối với các ưu đãi tiếp thị do Liên kết Tiếp thị của chúng tôi gửi. Vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi bạn hủy đăng ký từ danh sách gửi email tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục gửi bạn những cập nhật và thông báo liên quan đến dịch vụ.
Qua đây bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông qua việc tải về, cài đặt hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác tin cậy và Liên kết Tiếp thị cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Liên hệ với bạn qua WhatsApp

Bằng việc đánh dấu chọn vào ô này, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ qua WhatsApp. Dịch vụ này được chúng tôi sử dụng cho mục đích gửi đến bạn những tin nhắn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và tin nhắn tiếp thị.
Bạn luôn có thể yêu cầu hủy đăng ký và ngưng nhận tin nhắn từ chúng tôi qua WhatsApp bằng cách gửi email trống có kèm theo cụm từ "opt-out WhatsApp" tới [email protected]. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn từ chối nhận tin nhắn qua WhatsApp, chúng tôi sẽ không thể gửi đến bạn tài liệu tiếp thị và cả tin nhắn thông báo qua dịch vụ này.

Giao dịch doanh nghiệp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, trong trường hợp giao dịch doanh nghiệp (chẳng hạn như bán một phần kinh doanh của chúng tôi, sát nhập, nhập dữ liệu, hợp nhất hoặc bán tài sản hoặc chuyển nhượng hoạt động) của Công ty. Trong trường hợp ở trên, công ty mua hoặc được chuyển nhượng sẽ nhận quyền và nghĩa vụ như được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bằng cách sử dụng giao diện người dùng trong Ứng dụng di động dành cho Android và iOS, hoặc bằng cách gửi yêu cầu xóa tài khoản. Vào bất cứ lúc nào, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách gửi email trống có ghi các từ "xóa tài khoản" tới địa chỉ [email protected].
Với điều kiện rằng các luật và quy định hiện hành nghiêm cấm chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân, qua đây bạn thừa nhận rằng trong trường hợp xóa tài khoản, Công ty sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân cần thiết, như được quy định trong phần sử dụng dữ liệu của tài liệu này, để tuân thủ các luật và quy định hiện hành và ngăn chặn các hành động gian lận và thao túng ở trên sàn cũng như các hành động không trung thực khác trong thời gian được luật pháp, quy định và khuyến nghị hiện hành đưa ra. Công ty sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp lý để đảm bảo thực hiện việc giảm thiểu và ẩn danh tối đa dữ liệu. Công ty sẽ ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được nêu trong phần tóm tắt hiện tại, bao gồm cả mục đích quảng cáo và tiếp thị, sau khi tài khoản bị xóa.

Cập nhật hoặc sửa đổi với Chính sách Quyền riêng tư

Theo thời gian chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này theo quyết định của mình, và phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem Chính sách Quyền riêng tư này để biết các điểm thay đổi.

Đăng ký và Ủy quyền

Thông tin về công ty:
Aollikus Limited.
Số đăng ký: 40131
Địa chỉ: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Cộng hòa Vanuatu
Thông tin về công ty:
Saledo Global LLC.
Số đăng ký: 227 LLC 2019
Địa chỉ: Euro House, Đường Richmond Hill, Kingstown, St. Vincent và Grenadines, Hộp thư 2897.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Dịch vụ hoặc về thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng những thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].