Các chỉ báo xu hướng 9

Parabolic SAR

Simple Moving Average

Sentiment

Bollinger Bands

EMA

Ichimoku Cloud

Các chiến thuật 10

The Moving Average

MACD Professional

Tiêu chuẩn Nhật

Ngọc trai Nhật

Phản chiếu

Quy luật cường độ tương đối

Các hội nghị trên trang web 212

Trực tiếp: TRADING vs GAMBLING

Chiến thuật trong ngày từ phòng VIP

Trực tiếp: KHỞI ĐẦU GIAO DỊCH

Giao dịch với phòng VIP

Trực tiếp: LÃI SUẤT FED

Công cụ chính trên nền