Tín hiệu giao dịch

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

Các tín hiệu giao dịch — là thông tin tổng hợp từ các công cụ phân tích kỹ thuật (ví dụ như cặp tiền tệ). Chúng giúp người giao dịch có dự báo chính xác và thực hiện thành công một giao dịch vào đúng thời điểm.

Lưu ý rằng các tín hiệu giao dịch không đảm bảo khoản lợi nhuận từ một giao dịch, tuy nhiên về cơ bản chúng có thể tăng cơ hội giao dịch thành công của bạn, nhất là nếu bạn kết hợp chúng với các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản khác.

Cách sử dụng tín hiệu:

  1. Chọn một công cụ giao dịch từ các nhóm: Tiền tệ, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu.
  2. Chọn khoảng thời gian trên biểu đồ giá của công cụ mà bạn chọn. Khoảng thời gian này có thể khác nhau từ 1 phút đến 1 ngày.
  3. Phần tóm lược xuất hiện bên dưới công cụ đã chọn: dự báo dựa trên những dữ liệu từ một vài chỉ báo kỹ thuật.