İşlemler Politikası. Bölüm 2

01.11.2017 tarihinden itibaren geçerlidir
15.04.2019 tarihinde güncellendi

1. Genel Hükümler

1.1.İşbu Ticari İşlemler Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır) Şirketin Müşteriler ile gerçekleştireceği işlemleri hangi prosedürle yürüteceğini belirler.
1.2. Bu Politika, işlemleri yapmak ve kapatmak için emirlerin işleme alınma ve gerçekleştirilme prosedürünü belirler.
1.3. Şirket, sadece Politikaya göre işlemler gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
1.4. Müşteri fiyat akışı ile ilgili tek güvenilir bilgi kaynağının Şirketin sunucusu olduğunu kabul eder. Ayrıca Şirket, kendi makul takdir yetkisine bağlı olarak, borsa işlemleri, tezgah üstü işlemler ve diğer bilgi kaynakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin sunucusundaki teklif akışını oluşturmak için her tür bilgi kaynağını kullanma hakkına sahiptir. Fiyat akışıyla ilgili Şirketin sunucularında bulunandan farklı hiçbir fiyat akış bilgisi işlemlerin iptali, sonlandırılması veya yeniden düzenlenmesi için yeterli dayanak oluşturmaz. İşlem Terminalindeki fiyatlar fiyat akışıyla ilgili güvenilir bilgi kaynağı işlevi görmez, çünkü Müşteri İşlem Terminali ile Şirket sunucusu arasındaki bağlantının istikrarsız hale gelmesi durumunda, fiyat akışından gelen bazı fiyatlar İşlem Terminalinde görüntülenemeyebilir. İşlem Terminalinde görüntülenen grafikler referans amaçlıdır. Şirket, Müşterinin talep veya emri işleme alındığı sırada işlemin İşlem Terminalinde belirtilen fiyatlarla gerçekleştirileceğini garanti etmez. İşlem Terminalinde listelenen bir varlığın fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır: (satış fiyatı + alış fiyatı)/2.
1.5. Müşterinin emrini gerçekleştirmek için piyasa dışı bir fiyat kullanılmışsa (burada "piyasa dışı fiyat" İşlem Terminalindeki Müşteri emri gerçekleştirildiği sırada piyasa fiyatı ile eşleşmeyen bir fiyat anlamına gelir) Şirket bu işlemin finansal sonuçlarını iptal etme hakkını saklı tutar.
1.6. Şirket sadece Şirket hesabındaki fonları kullanarak işlemler yapma hakkını saklı tutar.
1.6.1. Uygun fonların miktarı bir işlemi gerçekleştirmek için yeterliyse, işlem gerçekleşir.
1.6.2. Uygun fonların miktarı bir işlemi gerçekleştirmek için yeterli değilse, işlem gerçekleşmez.
1.7. Müşterinin bir işlemi erken kapatma isteğinde bulunması halinde işlem tamamlanmış ve işlem gerçekleştirilmiş olarak kabul edilir veya ilgili kaydın uygun şeklide Şirketin sunucusunda bulunan veritabanındaki yerini almasının ardından işlem kapatılmış kabul edilir. Şirket tarafından belirlenen kurallara göre her işleme bir kimlik belirleme kodu atanır. Söz konusu emirler, Şirket ilgili emirleri aldığı sırada Şirketin sunucusunda en son fiyatlanan fiyatlar ile gerçekleştirilir.
1.8. İşlemleri gerçekleştirirken Müşterinin şunları yapması yasaktır:
1.8.1. Müşterinin bulunduğu konumdaki ülkenin yasalarına göre herhangi bir yasa dışı veya dolandırıcılık içeren faaliyet ya da herhangi bir yasa dışı veya dolandırıcılık içeren işlem için (kara para aklama dahil) Şirketin hizmetlerini ve/veya yazılımını kullanmak.
1.8.2. Diğer Şirket Müşterileriyle birlikte, Şirketi zarara uğratmayı amaçlayan eylemlerde bulunmak ve bu tür eylemlerden finansal çıkar sağlamak amacıyla, Şirket ile işlemler (işlemler) yapmak için diğer adil ve dürüst olmayan yöntem ve araçları kullanmak.
1.9. Şirket istediği zaman işlem koşullarıyla ilgili Müşteriye aşağıdaki kısıtlamaları getirme hakkını saklı tutar:
1.9.1. Her varlık için minimum ve maksimum İşlem miktar limitleri.
1.9.2. Belirli bir varlık için, şirket tarafından belirlenen bir zaman aralığında Müşteri tarafından yapılacak toplam işlem sayısı/işlem tutarı ve/veya toplam işlemlerin tutarı için limitler.
1.9.3. Müşteri tarafından hem toplu olarak hem de her bir ayrı dayanak varlık için eş zamanlı olarak açılabilecek toplam işlemlerin tutarı için limitler.
1.9.4. Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak işlem koşullarındaki her türlü diğer kısıtlamalar.

2. Mesajlaşma

2.1. Talepler, onaylar, raporlar ve daha fazlası için, Müşteri ve Şirket mesajlaşma ile iletişim kuracaktır. Müşteri tarafından mesajlar oluşturulması ve Müşteriye mesajlar gönderme ve teslim etme de dahil olmak üzere Şirket ve Müşteri arasındaki etkileşim özel olarak İşlem Terminali üzerinden gerçekleştirilecektir.
2.2. İşlem Terminali üzerinden Şirkete gönderilen ve Müşterinin kullanıcı adı ve parolasıyla izin verilen tüm mesajlar Müşteri tarafından gönderilmiş kabul edilir.
2.3. Talep ve emirlerin işlem süresi Müşterinin İşlem Terminali ile Şirket sunucusu arasındaki bağlantı kalitesine ve varlığın güncel piyasa koşullarına bağlıdır. Normal piyasa koşullarında, Müşteri talep veya emrini işleme almak için gereken süre 0-5 saniye arasındadır. Olağandışı piyasa koşullarında, Müşteri talep veya emirlerini işleme almak için gereken süre Şirket tarafından artırılabilir.
2.4. Şirketin sunucusu Müşterinin talebini ve/veya emrini aşağıdaki durumlarda reddedebilir:
Müşteri piyasa veya işlem oturumları açıldığında İşlem Terminalinde ilk fiyat belirmeden talep gönderirse.
Müşteri yeni bir pozisyon açmak için yeterli kullanılabilir fona sahip değilse.
Anormal piyasa koşullarında.
Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak karar verebileceği diğer durumlarda.

3. İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

3.1. Bir işlem, Müşteri ve Şirket işlemin temel koşullarında mutabık kalırsa gerçekleşir. Anlaşma, işlem talebi (emirler) ve işlemlerin onaylanması gibi mesaj alışverişleri ile sağlanır. Politikanın aşağıdaki bölümleri işlemin temel koşullarında mutabık kalma prosedürünü tanımlamaktadır.
3.2. Bir işlemi gerçekleştirmeden önce, Müşteri ticari işlemin (işlemin) aşağıdaki temel koşullarını seçer:
Dayanak varlık
Fiyat değişim yönü
İşlem tutarı
Çarpan
İşlem gerçekleştirme için diğer parametre ve koşullarda mutabık kalınması gerekiyorsa, bu parametreler ve koşullar.
3.3. Yukarıda belirtilen koşulları seçtikten sonra, müşteri seçili dayanak varlığın güncel fiyatını incelemelidir.
3.4. Bir işlemi gerçekleştirmek için, Müşteri hem Müşteri tarafından seçilen hem de Şirket tarafından önerilen yukarıda belirtilen temel işlem koşullarını içeren bir işlem gerçekleştirmek için Şirkete bir talep gönderir.
3.5. Şirketin İşlem Terminali ile sunucusu arasında düzenli internet bağlantısı mevcutsa işlem talebi Şirketin sunucusuna gönderilir ve burada güncel piyasa koşullarına uygunluğu ve uyumu kontrol edilir. Ardından talep sunucu tarafından işleme alınır veya reddedilir. İşlem gerçekleşirse, işlem tutarı ve komisyon ücreti Müşterinin hesap bakiyesinden mahsup edilir.
3.6. Şu durumlarda işlem talebi Şirket tarafından iptal edilebilir:
İşlem tutarı Müşterinin hesap bakiyesinden fazlaysa.
İşlemlerin kabul edilme süresi dolmuşsa.
Seçili dayanak varlıkta işlem gerçekleştirme süresi dolmuşsa.
Müşterinin talebini göndermesi ile Şirketin sunucusunun talebi işleme alması arasında geçen sürede Varlık Fiyatında önemli bir değişiklik olmuşsa.
Şirket ilgili işlemi likidite tedarikçileriyle gerçekleştiremiyorsa.
Müşteri tarafından açılan veya Şirket tarafından taahhüt edilen işlem sayısı ve tutarı ile ilgili limitler aşıldıysa.
Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak belirlediği başka koşulların meydana gelmesi durumunda.
Aşağıda tanımlanan istisnai durumlar meydana geldiğinde.
3.7. Şirketin sunucusu, Müşterinin İşlem Terminaline, talebin veya işlem yapmanın sonucunu içeren bir mesaj gönderir. Müşterinin İşlem Terminaliyle Şirketin sunucusu arasında düzenli İnternet bağlantısı varsa, talep sonucunu içeren mesaj Müşterinin İşlem Terminalinde görüntülenir. İstek gerçekleştirilmişse, Müşteri İşlem Terminalinde bir onay grafiği görür ve işlem bilgisi İşlem Terminalinin ilgili bölümünde belirir. Bir işlemi gerçekleştirme talebi iptal edilmişse, Müşteri bir hata mesajı görür.
3.8. Müşteri bir işlemi gerçekleştirmek için talep gönderdikten sonra ilgili işlemin gerçekleştiğine dönük grafik onayını, İşlem Terminalinin uygun bölümündeki yeni işlem hakkında makul bir süre içerisinde bilgi veya bir hata mesajı almamışsa, işlemin yapıldığından veya iptal edildiğinden emin olamaz. Müşteri işlemin durumunu kontrol etmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurma hakkına sahiptir.
3.9. Müşteri bir işlem talebi Şirket sunucusuna gönderildikten sonra bu talebi iptal edemez.
3.10. Şirketin web sitesinde yayınlanan ödeme tutarı bilgisi yaklaşık tutardır. Şirket, web sitesinde belirtilen ödeme tutarına göre işlem yapmak zorunda değildir. İşlemin temel koşulları seçildikten ve Müşteri emri işleme alındıktan sonra ödeme oranıyla ilgili kesin bilgiler İşlem Terminalinde Müşteri için görüntülenir.

4. İşlemleri Kapatmak, Ödemeleri Hesaplamak, Emirler Oluşturma ve Uygulama Prosedürü

4.1. Bir işlem Şirket tarafından ilgili araç için oluşturulmuş kurallara uygun şekilde kapatılır. Bir işlem kapatıldığında, o işlemin finansal sonucu hesaplanır ve Müşterinin hesap bakiyesine eklenir. Daha sonra işlem İşlem Terminalindeki işlem listesinden kaldırılır.
4.2. İşlem kapanışıyla birlikte çeşitli araçların finansal sonuçları şu şekilde hesaplanır: (D×(Y-X)/X-C)×S×M, burada D, dayanak varlığın hareket yönü ile güncel hareket yönünün çakışmasına bağlı olarak ± 1 değerini alır, X bir pozisyonun açılışında dayanak varlığın fiyatıdır, Y dayanak varlığın kapanış pozisyonundaki fiyatıdır, S İşlem tutarıdır, M çarpan değeridir ve C komisyon ücretidir.
4.3. İşlemin kapatılması için Müşteri ile Şirketin işlem kapanışına yönelik temel koşullarda anlaşmış olması gerekir. Anlaşma, işlem kapanış talebi ve işlem kapanış onayı gibi mesaj alışverişleri ile sağlanır. Şirket hızlandırılmış işlem kapanışı için Müşterinin onayını alırsa, işlem yukarıda açıklanan prosedür takip edilmeksizin kapatılabilir. Politikanın aşağıdaki bölümleri bir işlem kapanışının temel koşullarında mutabık kalma prosedürünü tanımlamaktadır.
4.4. Bir işlemi kapatmak için, Müşteri ilgili bölümden kapatmak istediği işlemi seçmelidir. Ek olarak, Müşteri seçili açık işlemin kapanması için temel koşulları, yani o işlemin finansal sonuç tutarını gözden geçirmelidir.
4.5. Müşteri bir işlemin kapanış şartlarını kabul eder ve bir işlemi kapatmak isterse, Şirkete işlem kapanış onayını göndermelidir. Bir işlemin erken kapatılması için gerekli ödeme oranı Şirketin makul takdir yetkisine göre tek taraflı olarak belirlenir ve İşlem tutarına, uzunluğuna, güncel ve hedef varlık fiyatlarına, pazardaki volatiliteye ve diğer piyasa koşullarına bağlıdır.
4.6. Şirketin İşlem Terminali ile Şirketin sunucusu arasında düzenli internet bağlantısı mevcutsa, işlem erken kapanış talebi Şirketin sunucusuna gönderilir ve burada güncel piyasa koşullarına uygunluğu ve uyumu kontrol edilir. Ardından talep sunucu tarafından işleme alınır veya reddedilir. İşlem kapanmışsa, ödeme Müşterinin hesap bakiyesine eklenir.
4.7. Şu durumlarda bir işlem kapama talebi iptal edilebilir:
İşlem Terminali ve Şirket sunucusunda yer alan işlemin temel koşulları hakkındaki bilgilerde bir uyuşmazlık varsa.
Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak belirlediği diğer koşullar meydana gelirse.
Aşağıda tanımlanan istisnai durumlarda.
4.8. Şirketin sunucusu Müşterinin İşlem Terminalinde işlem talebinin sonucuyla ilgili bir mesaj gönderir. Müşterinin İşlem Terminaliyle Şirketin sunucusu arasında düzenli internet bağlantısı varsa, işlem erken kapanış talep sonucu Müşterinin İşlem Terminalinde görüntülenir.
4.9. İşlem erken kapanış talebi gönderildikten sonra talep sonucu İşlem Terminalinde makul bir süre içerisinde görüntülenmezse, Müşteri işlemin kapandığından veya işlem kapanışının iptal edildiğinden emin olamaz. Müşteri talebinin sonucunu netleştirmek için Müşteri Destek Hizmetleri ile iletişim kurma hakkına sahiptir.
4.10. Müşteri bir işlem kapanış talebi Şirket sunucusuna gönderildikten sonra bu talebi iptal edemez.
4.11. Şirketin web sitesinde yayınlanan, işlemlerin kapanış ödeme tutarları yaklaşık tutarlardır. Kesin ödeme tutarı bilgisi, kapanış talebinin işleme alınmasının ardından İşlem Terminalinde Müşteriye belirtilir.
4.12. Müşteri, İşlem sırasında İşlem Terminali üzerinden açık bir işlemle ilgili işlem koşullarının değiştirilmesi için talep gönderme hakkına sahiptir.
Şirket, makul takdir yetkisine bağlı olmak üzere ve tek taraflı olarak İşlem süreleri dışındaki bu tür taleplerin yönünü ve gerçekleştirilmesini kısıtlayabilir.
İşlem koşullarındaki Şirket tarafından belirlenerek İşlem Terminalinde duyurulan her tür değişikliğe, fiyat seviyesinin dayanak varlığın güncel fiyatıyla fark seviyesi, işlem tutarı ve bazı talep türleri için diğer koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, uyulmalıdır.
Şirket şu durumlarda Müşteri tarafından gönderilen bir talebi iptal eder (siler):
Talep sona erme süresi dolduğunda (talep süresi belirtilmişse).
Kapanış talebi gönderilen işlem kapatılmışsa.
Talep, Şirketin uygun olmayan eylemlerinin sonucunda gerçekleştirilebilmişse (teknik hata, akışta piyasa dışı bir fiyatın belirmesi vb.).
Müşteri talep sayısı Şirket sunucusunda yük artış tehdidi oluşturduysa.
Şirket Müşteriye Hizmetleri sunmayı reddettiyse.

5. İşlem Süresi

5.1. Şirket işlem süresi çizelgesini, yani işlemlerin açılış ve kapanış saatlerini her dayanak varlık için ayrı belirler.
5.2. Şirketin web sitesinde yayınlanan ve buradan rahatça görülebilecek İşlem süresi bilgileri yaklaşık bilgilerdir. Şirket, makul takdir yetkisine bağlı olarak işlem çizelgesini İşlem Terminalinde oluşturur.

6. İstisnai Durumlar

6.1. İstisnai durumlarda, Şirketin eylemleri işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında uygulanan, Politikada tanımlanan eylemlerle farklılık gösterebilir.
6.2. İstisnai durumlar şunları içerebilir:
Fiyatların işlem platformuna uzun süre normal piyasa koşullarına kıyasla daha seyrek olarak ulaştığı piyasa koşulları.
Kısa bir zaman aralığında fiyatlarda hızlı değişikliklerin meydana geldiği piyasa koşulları.
Finansal piyasalara yüksek etkisi olan ana makroekonomik göstergelerin yayınlanması.
Merkez bankalarının faiz oranı kararlarını duyurması.
Kamuya yapılan duyurular ve merkez bankalarının, devlet başkanlarının, maliye bakanlarının, şirket başkanlarının ve borsa yetkililerinin sunumları vb.
Devlet kuruluşlarınca gerçekleştirilen döviz piyasası müdahaleleri (parasal manipülasyonlar).
Ülke çapındaki terörist faaliyetler ve doğal afetler.
Savaş durumu, askeri harekatlar, ayaklanmalar.
Hükümet temsilcilerinin ve şirket başkanlarının istifaları, atamaları, seçimi de dahil olmak üzere politik mücbir sebep olayları.
Teknik sorunların ve/veya Şirkete ve/veya üçüncü taraflara ait ekipman ve yazılımların yanlış çalışmasından dolayı Şirketin hizmetleri Müşteriye uygun şekilde sunamaması.
Hizmet Sözleşmesi Madde 7.1, Bölüm 2'de listelenen durumlar.
Diğer ekstrem ve kaçınılmaz durumlar (mücbir sebepler).
6.3. İstisnai durumlarda, Şirket işlemleri olağan koşullardaki gibi gerçekleştirmek için her tür çabayı gösterecektir, ancak Şirket şu haklarını saklı tutar:
a) Ödeme oranlarında azaltma.
b) İşlemleri erken kapatma veya daha önce yapılmış işlemleri iptal etme ve daha önce gerçekleşmiş işlemlerin finansal sonuçlarının gözden geçirilmesi (iptal dahil) ile ilgili bireysel talepleri reddetme.
c) Belirli bir zaman aralığında bir Müşteri tarafından gerçekleştirilebilecek talep sayısını kısıtlama.
d) İşlemlerin gerçekleşmesi için güncel İşlem süresini sınırlandırmak.
e) Bazı dayanak varlık tipleriyle ilgili işlemleri geçici olarak askıya alma ve/veya
f) İşlemleri tamamen askıya alma.
6.4. Politikanın 6.2 numaralı Maddesinde belirtilen istisnai durumlara ek olarak Şirket Politikaya ve/veya Sözleşmenin diğer koşullarına uygun olarak, Politikanın 6.3 numaralı Maddesinde belirtilen eylemlerin bir kısmını veya tümünü uygulama hakkına sahiptir.