İşlemler Politikası. Bölüm 1

01.02.2017 tarihinden itibaren geçerlidir
01.12.2023 tarihinde güncellendi

1. Genel Hükümler

1.1. İşbu İşlemler Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır) Şirketin Müşteriler ile gerçekleştireceği işlemleri hangi prosedürle yürüteceğini belirler.
1.2. Politika, işlemleri yapmak ve kapatmak için emirlerin işleme alınma ve gerçekleştirilme prosedürünü belirler.
1.3. Şirket, sadece Politikaya göre işlemler gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
1.4. Müşteri fiyat akışı ile ilgili tek güvenilir bilgi kaynağının Şirketin sunucusu olduğunu kabul eder. Ek olarak, Şirket makul takdir yetkisine bağlı olarak Şirket sunucusunda fiyat akışını oluşturmak amacıyla borsada işlem gören varlıklar, borsa dışı varlıklar ve diğer bilgi kaynakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tür bilgi kaynağını kullanma hakkına sahiptir. Fiyat akışıyla ilgili Şirketin sunucularında bulunandan farklı hiçbir fiyat akış bilgisi işlemlerin iptali, sonlandırılması veya yeniden düzenlenmesi için yeterli dayanak oluşturmaz. İşlem Terminalindeki fiyatlar fiyat akışıyla ilgili güvenilir bilgi kaynağı işlevi görmez, çünkü Müşteri İşlem Terminali ile Şirket sunucusu arasındaki bağlantının istikrarsız hale gelmesi durumunda, fiyat akışından gelen bazı fiyatlar İşlem Terminalinde görüntülenemeyebilir. İşlem Terminalinde görüntülenen grafikler referans amaçlıdır. Şirket, Müşterinin talep veya emri işleme alındığı sırada işlemin İşlem Terminalinde belirtilen fiyatlarla gerçekleştirileceğini garanti etmez. İşlem Terminalinde listelenen bir varlığın fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır: (satış fiyatı + alış fiyatı)/2.
1.5. Müşterinin emrini gerçekleştirmek için piyasa dışı bir fiyat kullanılmışsa (burada "piyasa dışı fiyat" İşlem Terminalindeki Müşteri emri gerçekleştirildiği sırada piyasa fiyatı ile eşleşmeyen bir fiyat anlamına gelir) Şirket bu işlemin finansal sonuçlarını iptal etme hakkını saklı tutar.
1.6. Şirket sadece Şirket hesabındaki fonları kullanarak işlemler yapma hakkını saklı tutar.
1.6.1. Uygun fonların miktarı bir işlemi gerçekleştirmek için yeterliyse, işlem gerçekleşir.
1.6.2. Uygun fonların miktarı bir işlemi gerçekleştirmek için yeterli değilse, işlem gerçekleşmez.
1.7. Müşterinin bir işlemi erken kapatma isteğinde bulunması halinde işlem tamamlanmış ve işlem gerçekleştirilmiş olarak kabul edilir veya ilgili kaydın uygun şeklide Şirketin sunucusunda bulunan veritabanındaki yerini almasının ardından işlem kapatılmış kabul edilir. Şirket tarafından belirlenen kurallara göre her işleme bir kimlik belirleme kodu atanır. Söz konusu emirler, Şirket ilgili emirleri aldığı sırada Şirketin sunucusunda en son fiyatlanan fiyatlar ile gerçekleştirilir.
1.8. İşlemleri gerçekleştirirken Müşterinin şunları yapması yasaktır:
1.8.1. Müşterinin bulunduğu konumdaki ülkenin yasalarına göre herhangi bir yasa dışı veya dolandırıcılık içeren faaliyet ya da herhangi bir yasadışı veya dolandırıcılık içeren işlem için (kara para aklama dahil) Şirketin hizmetlerini ve/veya yazılımını kullanmak.
1.8.2. Diğer Şirket Müşterileriyle birlikte, Şirketi zarara uğratmayı amaçlayan eylemlerde bulunmak ve bu tür eylemlerden finansal çıkar sağlamak amacıyla, Şirket ile işlemler (işlemler) yapmak için diğer adil ve dürüst olmayan yöntem ve araçları kullanmak.
1.9. Şirket istediği zaman işlem koşullarıyla ilgili Müşteriye aşağıdaki kısıtlamaları getirme hakkını saklı tutar:
1.9.1. Her varlık için minimum ve maksimum İşlem miktar limitleri.
1.9.2. Belirli bir varlık için, şirket tarafından belirlenen bir zaman aralığında Müşteri tarafından yapılacak toplam işlem sayısı/işlem tutarı ve/veya toplam işlemlerin tutarı için limitler.
1.9.3. Müşteri tarafından hem toplu olarak hem de her bir ayrı varlık için eş zamanlı olarak açılabilecek toplam işlemlerin tutarı için limitler.
1.9.4. Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak işlem koşullarındaki her türlü diğer kısıtlamalar.

2. Mesajlaşma

2.1. Talepler, onaylar, raporlar ve daha fazlası için, Müşteri ve Şirket mesajlaşma ile iletişim kuracaktır. Müşteri tarafından mesajlar oluşturulması ve Müşteriye mesajlar gönderme ve teslim etme de dahil olmak üzere Şirket ve Müşteri arasındaki etkileşim özel olarak İşlem Terminali üzerinden gerçekleştirilecektir.
2.2. İşlem Terminali üzerinden Şirkete gönderilen ve Müşterinin kullanıcı adı ve parolasıyla izin verilen tüm mesajlar Müşteri tarafından gönderilmiş kabul edilir.
2.3. Talep ve emirlerin işlem süresi Müşterinin İşlem Terminali ile Şirket sunucusu arasındaki bağlantı kalitesine ve varlığın güncel piyasa koşullarına bağlıdır. Normal piyasa koşullarında, Müşteri talep veya emrini işleme almak için gereken süre 0-5 saniye arasındadır. Olağandışı piyasa koşullarında, Müşteri talep veya emirlerini işleme almak için gereken süre Şirket tarafından artırılabilir.
2.4. Şirketin sunucusu Müşterinin talebini ve/veya emrini aşağıdaki durumlarda reddedebilir:
Müşteri piyasa veya işlem oturumları açıldığında İşlem Terminalinde ilk fiyat belirmeden talep gönderirse.
Müşteri yeni bir pozisyon açmak için yeterli kullanılabilir fona sahip değilse.
Anormal piyasa koşullarında.
Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak karar verebileceği diğer durumlarda.

3. İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

3.1. Bir işlem, Müşteri ve Şirket işlemin temel koşullarında mutabık kalırsa gerçekleşir. Anlaşma, işlem talebi ve işlemlerin onaylanması gibi mesaj alışverişleri ile sağlanır. Politikanın aşağıdaki hükümleri, işlemin temel koşulları üzerinde anlaşmaya ilişkin prosedürü açıklamaktadır.
3.2. Bir işlemi gerçekleştirmeden önce, Müşteri ticari işlemin (işlemin) aşağıdaki temel koşullarını seçer:
Dayanak varlık
Fiyat değişim yönü
İşlem tutarı
İşlem Sona Erme Zamanı
Varlık fiyatının hedef değeri (hedef seviye, hedef fiyat).
3.3. Yukarıda belirtilen koşulları seçtikten sonra, Müşteri seçilen varlığın cari oranını ve bir işlemin gelir belirleme koşullarını gözden geçirecektir.
3.4. Bir işlemi gerçekleştirmek için, Müşteri hem Müşteri tarafından seçilen hem de Şirket tarafından önerilen yukarıda belirtilen temel işlem koşullarını içeren bir işlem gerçekleştirmek için Şirkete bir talep gönderir.
3.5. Şirketin İşlem Terminali ile Şirketin sunucusu arasında düzenli internet bağlantısı mevcutsa işlem talebi Şirketin sunucusuna gönderilir ve burada güncel piyasa koşullarına uygunluğu ve uyumu kontrol edilir. Ardından talep sunucu tarafından işleme alınır veya reddedilir. İşlem gerçekleşirse işlem tutarı ücreti Müşterinin hesap bakiyesinden mahsup edilir. Bir işlem yapılması karşılığında ücret alınmaz.
3.6. Şu durumlarda işlem yapma talebi iptal edilebilir:
İşlem tutarı Müşterinin hesap bakiyesinden fazlaysa.
İşlemlerin kabul edilme süresi dolmuşsa.
Seçili varlıkta işlem gerçekleştirme süresi dolmuşsa.
Müşterinin talebini göndermesi ile Şirketin sunucusunun talebi işleme alması arasında geçen sürede varlık fiyatında önemli bir değişiklik olmuşsa.
Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak belirlediği başka koşulların meydana gelmesi durumunda.
Aşağıda tanımlanan istisnai durumlarda.
3.7. Şirketin sunucusu, Müşterinin İşlem Terminalinde işlem yapma talebinin sonucuyla ilgili bir mesaj gönderir. Müşterinin İşlem Terminaliyle Şirketin sunucusu arasında düzenli İnternet bağlantısı varsa, talep sonucunu içeren mesaj Müşterinin İşlem Terminalinde görüntülenir. İstek gerçekleştirilmişse, Müşteri İşlem Terminalinde bir onay grafiği görür ve işlem bilgisi İşlem Terminalinin ilgili bölümünde belirir. Bir işlemi gerçekleştirme talebi iptal edilmişse, Müşteri bir hata mesajı görür.
3.8. Müşteri bir işlemi gerçekleştirmek için talep gönderdikten sonra ilgili işlemin gerçekleştiğine dönük grafik onayını, İşlem Terminalinin karşılık gelen bölümündeki yeni işlem hakkında bilgi veya bir hata mesajı almamışsa, işlemin yapıldığından veya iptal edildiğinden emin olamaz. Müşteri işlemin durumunu kontrol etmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurma hakkına sahiptir.
3.9. Müşteri bir işlem talebi Şirket sunucusuna gönderildikten sonra bu talebi iptal edemez.
3.10. Şirketin web sitesinde yayınlanan işlem geliri belirleme koşulları yaklaşık değerlerdir. Yukarıda belirtilen şartların Şirket uygulamalarında veya Şirketin web sitesinde belirtilmesi, bir işlem yapılana kadar bağlayıcı değildir. Bir işlem geliri tespitinin kesin şartları, işlemin temel koşulları seçildikten ve Müşterinin emri işlendikten sonra İşlem Terminalinde Müşteriye gösterilir.

4. İşlemleri Kapatma, İşlem Gelirini Hesaplama

4.1. Bir işlem ya İşlemin Sona Erme Zamanında otomatik olarak kapanır ya da Müşteri tarafından erken bir işlem kapatma anında kapanır. İşlem kapandığında, işlem geliri hesaplanır. İşlemin kapatılması üzerine, işlemin finansal sonucu (işlem tutarı ve buna eklenen gelir) Müşterinin hesap bakiyesine eklenir ve işlem, İşlem Terminalindeki açık işlemler listesinden kaybolur.
4.2. İşlem Sona Erme Zamanında kapatıldığında İşlem gelirinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır: S*(100+K)/100, burada S İşlem tutarı ve K yüzde olarak belirtilen ve Dayanak Varlık fiyatının dinamiğine bağlı olan işlem için dinamik kazanç oranıdır.
Kazanç oranı -100 ila 100 arasında değişebilir, ancak işlem açılmadan önce belirtilen maksimum tutarı aşamaz. Kazanç oranının tutarı:
a) bir işlem yönü Dayanak Varlık yönü ile aynı ise sıfır veya pozitiftir,
b) bir işlem yönü Dayanak Varlık yönü ile aynı değilse sıfır veya negatiftir,
c) Dayanak Varlık fiyatı işlem açıldığındakiyle aynıysa sıfırdır,
d) Dayanak Varlık fiyatındaki değişikliklere, piyasa oynaklığına ve işlemin sona erme zamanına bağlı olarak işlemin kapanma anına kadar geçen süre içinde değişiklik gösterebilir.
4.3. Müşterinin talebi üzerine, Şirketin bunu yapabilecek teknik kapasiteye sahip olması ve Müşterinin İşlem Terminali ile Şirketin sunucusu arasında stabil bir internet bağlantısı olması koşuluyla, bir işlem İşlem Sona Erme Zamanından önce erken kapatılabilir.
4.4. İşlemin erken kapatılması için Müşteri ile Şirketin işleminlerin kapatılmasına ilişkin temel koşullar üzerinde anlaşmaya varmış olması gerekir. Anlaşma, işlem kapanış talebi ve işlem kapanış onayı gibi mesaj alışverişleri ile sağlanır.
4.5. Bir işlemi zamanından önce kapatmak için, Müşteri kapatmak istediği işlemi seçmeli ve ilgili talebi göndermelidir. Ayrıca, Müşteri, seçilen açık işlem için bir işlemin kapatılması için temel koşulu yani bu işlemin erken kapatılması için gerekli kazanç oranını gözden geçirecektir. Bir işlemin erken kapatılmasına ilişkin kazanç oranı, işlemin otomatik olarak kapatılması sırasında sağlanandan farklı olabilir ve bu oran tek taraflı olarak Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak belirlenir ve işlemin tutarına, süresine, geçerli ve hedef varlık kotasyonlarına, piyasa oynaklığına ve diğer piyasa koşullarına bağlıdır.
4.6. Müşterinin İşlem Terminali ile Şirketin sunucusu arasında kararlı bir internet bağlantısı varsa, erken işlem kapatma talebi Şirketin sunucusuna gönderilir ve burada doğruluğu ve güncel piyasa koşullarına uygunluğu kontrol edilir. Ardından istek sunucu tarafından ya gerçekleştirilir ya da reddedilir. Erken işlem kapanışı için komisyon alınmaz.
4.7. Erken işlem kapanış talebi aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:
Erken işlem kapanış kabul edilme süresi dolmuşsa.
Müşterinin talebini göndermesi ile Şirketin sunucusunun talebi işleme alması arasında geçen sürede varlık fiyatında önemli bir değişiklik olmuşsa.
Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak belirlediği diğer koşullar meydana gelirse.
Aşağıda tanımlanan istisnai durumlarda.
4.8. Şirketin sunucusu, Müşterinin İşlem Terminaline işlemin erken kapanış talebinin sonucunu içeren bir mesajı gönderir. Müşterinin İşlem Terminali ile Şirketin sunucusu arasında kararlı bir internet bağlantısı varsa erken işlem kapatma talebinin sonucu Müşterinin İşlem Terminalinde görüntülenecektir.
4.9. Bir işlemi erken kapatma talebini gönderdikten sonra, talebin sonucu makul bir süre içinde İşlem Terminalinde görüntülenmezse, Müşteri işlemin kapatılıp kapatılmadığından veya işlem kapatmanın iptal edilip edilmediğinden emin olamaz. Müşteri, talebin sonuçlarını netleştirmek için Müşteri Desteği ile iletişime geçme hakkına sahiptir.
4.10. Müşteri, Şirketin sunucusuna gönderildikten sonra erken işlem kapatma talebini iptal edemez.
4.11. Şirketin web sitesinde yayınlanan erken işlem kapatma kazanç oranına ilişkin bilgiler yaklaşık değerlerdir. Kesin bilgiler, bir işlemi erken kapatma talebi işleme alındıktan sonra İşlem Terminalinde görüntülenir.

5. İşlem Süresi

5.1. Şirket işlem zaman çizelgesini, yani işlemlerin yapılış ve kapanış saatlerini her varlık için ayrı belirler.
5.2. Şirketin web sitesinde yayınlanan ve buradan rahatça görülebilecek İşlem süresi bilgileri yaklaşık bilgilerdir. Şirket makul takdir yetkisine bağlı olarak işlem süresini değiştirme hakkını saklı tutar.

6. İstisnai Durumlar

6.1. Normal dışı koşullar olarak tanımlanan istisnai durumlarda, Şirketin eylemleri işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında uygulanan, Politikada tanımlanan eylemlerle farklılık gösterebilir.
6.2. İstisnai durumlar şunları içerebilir:
Fiyatların işlem platformuna uzun süre normal piyasa koşullarına kıyasla daha seyrek olarak ulaştığı piyasa koşulları.
Kısa bir zaman aralığında fiyatlarda hızlı değişikliklerin meydana geldiği piyasa koşulları.
Finansal piyasalara yüksek etkisi olan ana makroekonomik göstergelerin yayınlanması.
Merkez bankalarının faiz oranı kararlarını duyurması.
Kamuya yapılan duyurular ve merkez bankalarının, devlet başkanlarının, maliye bakanlarının, şirket başkanlarının ve borsa yetkililerinin sunumları vb.
Devlet kuruluşlarınca gerçekleştirilen döviz piyasası müdahaleleri (parasal manipülasyonlar).
Ülke çapındaki terörist faaliyetler ve doğal afetler.
Savaş durumu, askeri harekatlar, ayaklanmalar.
Hükümet temsilcilerinin ve şirket başkanlarının istifaları, atamaları, seçimi de dahil olmak üzere politik mücbir sebep olayları.
Teknik sorunların ve/veya Şirkete ve/veya üçüncü taraflara ait ekipman ve yazılımların yanlış çalışmasından dolayı Şirketin hizmetleri Müşteriye uygun şekilde sunamaması.
Hizmet Sözleşmesi Madde 7.1, Bölüm 1'de listelenen durumlar.
Diğer ekstrem ve kaçınılmaz durumlar (mücbir sebepler).
6.3. İstisnai durumlarda, Şirket işlemleri olağan koşullardaki gibi gerçekleştirmek için her tür çabayı gösterecektir, ancak Şirket şu haklarını saklı tutar:
a) Kazanç oranlarında düşüş.
b) İşlemleri erken kapatma veya iptal ve daha önce gerçekleşmiş işlemlerin finansal sonuçlarının gözden geçirilmesi (iptal dahil) ile ilgili bireysel talepleri reddetme.
c) Belirli bir zaman aralığında bir Müşteri tarafından gerçekleştirilebilecek talep sayısını kısıtlama.
d) Kullanılabilir İşlem Sona Erme Zamanını sınırlama.
e) Bazı varlık tipleriyle ilgili işlemleri geçici olarak askıya alma ve/veya
f) İşlemleri tamamen askıya alma.
6.4. Politikanın 6.2 numaralı Maddesinde belirtilen istisnai durumlara ek olarak Şirket Politikaya ve/veya Sözleşmenin diğer koşullarına uygun olarak, Politikanın 6.3 numaralı Maddesinde belirtilen eylemlerin bir kısmını veya tümünü uygulama hakkına sahiptir.