Hizmet Sözleşmesi. Bölüm 1

01.02.2017 tarihinden itibaren geçerlidir
01.03.2023 tarihinde güncellendi

1. Sözleşmenin Genel Özeti ve Konusu

1.1. Bu Hizmet Anlaşması, 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu Cumhuriyeti tescilli adresinde 40131 numarası ile kayıtlı lisanslı bir finans kurumu olan Aollikus Limited ve/veya bir müşterinin dijital varlıklarla işlem yapması ve/veya dijital varlıklarla işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş bir hesabı kullanması durumunda Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent ve Grenadinler, Posta Kutusu: 2897 tescilli adresinde 227 LLC 2019 numarası ile kayıtlı Saledo Global LLC ve Ortak şirketler: VISEPOINT LIMITED (sicil No. C 94716 ve 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta adresinde kayıtlı) ve MARTIQUE LIMITED (sicil No. HE 43318, ve Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Lefkoşa, Kıbrıs adresinde kayıtlı), (içerik sağlar ve işletmenin operasyonel yönetimini gerçekleştirir) (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) ve Şirketin web sitesinde veya işlem platformunda kayıt formunu dolduran ve kayıt sırasında bu Hizmet Anlaşmasının ve eklerinin şartlarını kabul eden kişi (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Sözleşmenin Taraflarından Biri (Taraflar) Şirket tarafından Sözleşme kapsamında yatırım amaçlı olmayan işlemleri gerçekleştirmek için görevlendirilmiş olan bir Ödeme Kurumudur (Kurumlarıdır). Ödeme Aracı(lar)ına ilişkin bilgiler Sözleşmede belirtilmiştir. Şirket, Ödeme Kurumu (Kurumları) ve Müşteri hep birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.
1.2. Şu belgeler, bu Hizmet Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır (bu Hizmet Sözleşmesinin Ekleri):
a. İşlemler Politikası
b. İşlem Harici Aktiviteler Politikası ve KYC/AML Politikası
c. Risk Uyarısı
d. Müşteriye ve/veya İşlem Terminalinde bulunan Şirket web sitesinin alt alanları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket web sitesinin "Yasal Bilgiler" bölümündeki diğer belgeler.
Şirket, tek taraflı olarak, bu Sözleşmeye eklenen eklerin listesini, ismini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. Şirket, bu Sözleşmenin bu maddesinde ilgili değişiklikler yapmadan bu Sözleşmenin bir parçası olarak yeni ekler yapma veya mevcut ekleri kaldırma hakkında sahiptir.
Bu Hizmet Sözleşmesinin metni ve ekleri, hep birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır.
1.3. Şirketin web sitesine gönderilen Sözleşme, bu Sözleşmeyi mevcut şartlarıyla sonuçlandırmak için bir öneri olarak değerlendirilmesi gereken bir davet anlamına gelir. Gönderilen davet herkese açık değildir. Şirket makul takdir yetkisine bağlı olarak, ret nedenlerini açıklayarak veya açıklamaksızın, herhangi bir tarafla Sözleşmeyi sonuçlandırmayı reddetme veya kayıt tamamlanmışsa sözleşme ilişkisini sonlandırarak İşlem Terminaline erişimi bloke etme hakkını saklı tutar. Müşterinin Şirketin web sitesine veya İşlem Terminaline kaydolması, Sözleşme koşullarının tamamının koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir. Şirket Müşterinin yatırım hesabına ödeme yapmak için ödeme aldığında, Müşterinin İşlem Terminali veya kişisel alan kullanılarak yapılan her bir işlemi, Sözleşmenin konusu haline gelir.
1.4. Müşteri, Sözleşme şartlarını dikkatle okumalıdır. Müşteri, Sözleşmenin şartlarını kabul ederek, Şirketin web sitesinin Müşterinin kullanımına açık olan alt alanlarındaki şartlar da dâhil olmak üzere yukarıda listelenen tüm eklerdeki şartları kabul etmiş olur. Müşteri ayrıca, yasal olarak ehliyetli bir yetişkin olduğunu ve burada işlem yapmanın yasa dışı kabul edilebileceği bir ülkede ikamet etmediğini de doğrular. Müşteri aynı zamanda aşağıdaki hususları da Şirkete beyan ve garanti eder.
1.4.1. Müşteri kaydı esnasında ve Sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında verilen tüm bilgiler her açıdan doğru, kesin, güvenilir ve eksiksizdir. Müşteri kayıt formunu bağımsız olarak doldurmuştur. Müşteri, kimlik tespiti amacıyla Müşteri tarafından sunulan belgeler arasında sahte belge tespit etmek için Şirketin her türlü teknik ve yazılım aracını kullanabileceğini kabul etmiştir. Belgelerde sahtecilik yapıldığı iddiası Şirket tarafından suç, yanlış beyan ve işbu sözleşmenin esaslı ihlali olarak yorumlanabilir. Şirket, bu tür belge sahteciliği iddialarını ilgili kolluk kuvvetlerine bildirme ve onlara Müşteri tarafından sunulan belgeleri ve kişisel verileri verme hakkını saklı tutar.
1.4.2. Müşteri, Sözleşmeyi akdetmek, taleplerde bulunmak ve emirler vermek, haklarını kullanmak ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek için yasal haklara sahiptir.
1.4.3. Müşteri, kişisel olarak gerçekleştirdiği işlemleri ve işlem harici aktiviteleri kendi adına ve hesabına gerçekleştirecek ve bu tür işlemleri diğer Şirketin Müşterilerinden veya üçüncü taraflardan ödünç alınan tutarlarla gerçekleştirmeyecektir. Müşteri dürüstlük, doğruluk ve rasyonellik ilkelerine göre hareket edecektir. Müşteri Şirketin diğer Müşterileriyle Şirkete zarar verecek hiçbir eylemde bulunmayacaktır. Müşteri İşlem Terminalindeki teklif akış güncelleme sisteminin teknik özelliklerini ve İşlem Terminalinde keşfedilen herhangi bir yazılım hatasını, eksikliğini ve/veya güvenlik açığını çıkar elde etmek veya üçüncü taraflara bilgi sağlamak için kullanmayacaktır. Müşteri Şirket ile işlem yaparken (işlemler) adil ve dürüst olmayan yöntem ve yollar kullanmayacaktır. Müşteri, Şirket ile işlemler yaparken kendisi için avantajlı olabilecek ve/veya Şirkete zarar verebilecek şirket içi bilgileri, gizli bilgileri veya başka bilgileri kullanmayacaktır.
1.4.4. Müşteri yasa dışı ticaret, mali dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı yollarla elde edilen kaynakların aklanmasına dönük uluslararası standartlar da dahil olmak üzere yasal standartlara uyacaktır.
1.4.5. Müşteri, yasa dışı finansal etkinlik veya diğer herhangi bir türde yasa dışı bir operasyon gerçekleştirmek amacıyla İşlem Terminalini kullanmayacaktır.
1.4.6. Müşteri tarafından Şirket hesaplarına aktarılan tutarlar yasal menşelidir ve Müşteri yasal olarak paranın sahibi olup, parayı kullanma ve yönetme hakkına sahiptir. Müşteri hesabına üçüncü taraf ödeme araçlarıyla para yatırılamaz. Müşteri üçüncü taraf müşterilerin hesaplarından para yatıramaz veya Müşterinin hesabından üçüncü tarafların ödeme araçlarına para transfer edemez.
1.4.7. Müşterinin Sözleşme ile ilgili hiçbir eylemi, müşteri için geçerli olan veya Müşterinin bulunduğu yetki alanındaki herhangi bir yasa, yönetmelik, hak, iç tüzük veya tüzüğü ya da Müşterinin bağlı olduğu veya Müşteri varlıklarını etkileyen başka bir Sözleşmenin hükümlerini ihlal edemez.
1.4.8. Müşteri, işlemleri gerçekleştirmek için İşlem Terminalindeki hesap verilerini kullanacaktır. Müşteri hesap verilerini üçüncü taraflara aktarmayacak ve Şirketin diğer Müşterilerinin hesap verilerini işlemler ve/veya işlem harici aktiviteler için kullanmayacaktır.
1.4.9. Müşteri bir devlet, belediye memuru, devlet veya belediye kurumu çalışanı, devlet veya belediye kuruluşu çalışanı, sermayesinde devletin ağırlıklı katılımcı olduğu bir kuruluşun çalışanı, siyasi nüfuz sahibi kişi (SNSK) veya bir SNSK'nin aile üyesi veya akrabası değildir. Müşteri siyasi nüfuz sahibi kişi ile yakın bağlantılı bir kişi veya ABD veya Şirketin faaliyet göstermediği başka herhangi bir ülke ile bağlantılı bir kişi değildir. Sonuç olarak, bu maddede kullanılan tanımlar Şirket tarafından makul takdir yetkisine bağlı olarak ve uluslararası yasalara ve/veya başka herhangi bir ülkenin yasalarına, genel olarak kabul edilen şartlara, tanımlara ve iyi işletme uygulamalarına uygun olarak yorumlanıp uygulanacaktır.
1.5. Bu Sözleşmenin Konusu, işlemlerin Şirket tarafından gerçekleştirilmesi le ilgili genel koşulların (işlemler yapma) tanımı olup, bunların içerikleri ve prosedürleri Sözleşmede belirlenmiştir. Şirket işlem koşullarını (işlemler) belirler ve makul takdir yetkisine bağlı olarak temel şartları değiştirebilir, eş zamanlı olarak yapılan işlem sayısına kısıtlamalar getirebilir, Şirket tarafından belirlenmiş bir zaman aralığında Müşteri tarafından gerçekleştirilebilecek işlemlere kısıtlamalar getirebilir ve makul takdir yetkisine bağlı olarak diğer işlem kısıtlamalarını gerçekleştirebilir.
1.6. Şirket Sözleşmeyi yerine getirmek için üçüncü taraflarla ilişki kurma hakkını saklı tutar. Öte yandan, Şirket bu üçüncü taraflarca sunulan hizmetlerden sorumlu değildir.

2. Şartlar ve Koşullar

2.1. Varlık (Dayanak varlık). Bir işlemin dayanak finansal aracı. Bir varlık, bir şirketin hissesi, piyasa endeksi, döviz çifti (bir para biriminin diğerine olan döviz kuru), bir piyasada listelenen bir emtia, bir emtia üzerindeki bir opsiyon vb. olabilir.
2.2. Müşterinin Hesap Bakiyesi. Bir Müşterinin hesabındaki para tutarı.
2.3. İşlem İki işlemden oluşan bir türev finansal araç (işlem): İşlem yapma ve İşlemi kapatma. Şirket, Müşteriye işlem tutarını aşan yükümlülükler üstlenme fırsatı sunmaz (Şirket Müşteriye kaldıraç sağlamaz).
2.4. Bonus. Müşteri Şirket tarafından belirlenen koşulları karşıladığında Şirket tarafından Müşteri Hesabına aktarılan sanal fonlardır. Müşteri ticari işlem yaptığında, ilk olarak Müşteri tarafından yatırılan fonlar kullanılır ve ancak bu fonlar tamamen bittiğinde Müşterinin ek işlemler için Bonusu kullanma hakkı olur. Genel bir kural olarak, Müşteri, Bonusu bir Müşterinin Harici Hesabına çekemez. Müşteri daha önce yatırılan fonları Müşterinin Harici Hesabına çektiği takdirde, Şirket daha önce biriken Bonusların tamamını Müşteri Hesabından düşme hakkına sahip olur. Şirket, minimum işlem hacminin yanı sıra Bonusun Müşterinin Hesabından düşülmeyeceği ve Müşterinin Harici Hesabından çekilip buraya yatırılabileceği diğer koşulları belirleme hakkına sahiptir. Bonusları yatırma, düşme ve kullanma ve gerçek fonlara dönüştürme, Bonuslarla ve Müşterinin fonlarıyla diğer işlemleri gerçekleştirme kuralları (Bonusların Müşteri hesabına söz konusu Müşteri fonlarıyla eş zamanlı olarak tanımlandığı göz önünde bulundurularak) Şirket tarafından Web sitesinde yayınlanabilir.
Bonuslara ek olarak, Şirket Müşterilere risksiz işlemler sağlama ve Müşteriyi ödüllendirmek ve elde tutmak için başka yollar kullanma hakkını saklı tutar. Bu durumda, risksiz bir işlem, kapanışında Müşterinin Gelir (Müşteri Sözleşmenin 2.3. Maddesinde belirtilen ödeme koşullarını yerine getiriyorsa) veya İşlem Tutarının iadesini aldığı (Müşteri bu Sözleşmenin 2.3. Maddesinde belirtilen ödeme koşullarını yerine getirmiyorsa) bir işlem olarak tanımlanır. Müşteri, (işlem sona erdiğinde hedef ve varlık fiyatı eşit olduğu için) İşlem Tutarının Müşteriye iade edilmesiyle sonuçlanan risksiz bir işlem kullandığında, risksiz işlem teklifinin Müşteri tarafından kullanıldığı kabul edilir.
Şüpheye mahal vermemek adına, Bonusların tahakkuk ettirilmesi, yatırılması, düşülmesi ve Bonuslarla ilgili diğer her türlü karar ve/veya işlem tamamen Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olacaktır. Şirket, Müşteriye ilgili bir bildirim göndererek Bonus politikasını herhangi bir zamanda derhal yürürlüğe girecek şekilde tek taraflı olarak değiştirme, tadil etme, çeşitlendirme, askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir. Şirketin bu tür eylemleri kalıcı veya geçici etkiye sahip olabilir. Bunların haricinde, Şirket, bir müşterinin bir Bonusu kullanması için zaman sınırları koyma hakkına sahiptir ve bu sürenin dolması halinde Bonuslar geçersiz sayılır. Şirketin Bonus politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, işbu maddenin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde Müşteriye bildirilebilir.
2.5. Şirketin Web Sitesi. Olymptrade.com adresli (alan adı) bir internet sitesi, Şirketin Sözleşmede veya Şirket web sitesinde belirttiği diğer İnternet siteleri ve Şirketin mobil uygulamaları.
2.6. Müşterinin Harici Hesabı. Müşterinin bir kredi kuruluşundaki cari hesabı veya elektronik ödeme sistemindeki bir hesap (cüzdan).
2.7. İşlem Sona Erme Zamanı. İşlemde yer alan klasik türev finansal araçların sona erme süresi.
2.8. İşlem Süresi. Dayanak varlığa ilişkin işlemleri gerçekleştirmenin mümkün olduğu zaman aralığıdır.
2.9. Para Çekme. Paranın Müşteri Hesabından düşülerek Müşterinin Harici Hesabına aktarılmasıdır.
2.10. Gelir. Bir İşlemi Kapatma sırasında belirlenen ve Müşterinin Hesabına eklenen para miktarı. Gelir miktarı, işlemin temel koşulları ve Varlık Fiyatı tarafından belirlenir. Gelir, Müşteri hesabına Şirketin garantili (telafi edici, özel) fonundan (rezervler), Şirket tarafından belirlenen şekilde ve masraflar Şirkete ait olacak şekilde aktarılır.
2.11. Bir İşlem Yapmak. Türev finansal araçlarla işlem yapmanın temel koşullarının Müşteri ile Şirket arasında kararlaştırıldığı bir işlem. Bir İşlem yapıldıktan ve işlem mutabakatı likidite sağlayıcısına aktarıldıktan sonra, işlemin açıldığı kabul edilir.
2.12. Bir İşlemi Kapatmak. Açık bir işlemin, bir işlem yapıldığında Taraflarca kararlaştırılan bir İşlem Sona Erme Zamanında kapatılması işlemidir. Bir İşlemin Zamanından Önce Kapatılması: Müşteri ve Şirketin, bir İşlemin yapılması sırasında oluşturulan bir türev finansal aracın Müşteri tarafından satılması için gerekli koşullar üzerinde anlaşmaya varmasının bir sonucu olarak, işlemin başlangıçta bir işlem yaparken kararlaştırılan bir İşlem sona erme zamanından önce yapılan bir kapatma işlemidir. Bir işlemin zamanından önce kapatılması ancak Şirketin ve likidite sağlayıcısının bunu yapabilecek teknik kapasiteye sahip olması durumunda mümkündür. Şirket tek taraflı olarak ve makul takdir yetkisine bağlı olarak Müşteriye bir İşlemin Zamanından Önce Kapatılması hakkını verebilir veya vermeyi reddedebilir.
2.13. İstisnai durumlar. İşlem Politikasında tanımlı olan piyasa koşulları ve diğer istisnai durumlardır.
2.14. Kazanç Oranı. Şirketin İşlem Politikasına göre bir İşlem Dayanak varlığına ve diğer İşlem koşullarına bağlı olarak Şirket tarafından belirlenen Gelir tutarını belirleyen yüzde.
2.15. Varlık Fiyatı. Dayanak varlığın tek taraflı olarak Şirket tarafından, başta likidite sağlayıcıları, devlet merkez bankaları ve bağımsız alım satım platformlarından alınan bilgiler gibi faktörler tarafından belirlenen ve İşlem Terminalinde görüntülenen fiyatıdır.
2.16. Günlük Girişi. Şirketin sunucusu tarafından veritabanına milisaniye hassasiyetiyle yapılan veya bu tür bir teknik beceri mevcut değilse saniye hassasiyetiyle yapılan ve tüm Müşteri talep ve emirlerin ve bunların işlem sonuçlarının kaydedildiği giriştir. İşlem Terminalindeki ve kişisel alandaki her Müşteri talebi günlük girişine kaydedilir. Bu sunucu verileri Taraflarca Sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olarak anlaşmazlıklar meydana gelmesi halinde kanıt olarak kullanılan birincil bilgi kaynağıdır. Ek olarak, Şirket sunucusuna yapılan Günlük girişlerinden gelen veriler, bir anlaşmazlığın giderilmesi sırasında Müşterinin İşlem Terminali günlük dosyasından gelen veriler de dahil olmak üzere diğer tüm argümanlara karşı koşulsuz önceliğe sahiptir. Şirket, Günlük girişlerini saklamama hakkını saklı tutar.
2.17. Fiyat değişim yönü. Bir İşlemin yapılması sırasında bir İşlem ödemesini ve bir türev finansal araç türünü belirleyen bir işlemin temel koşulu. Fiyat değişikliğinin yönü "Al" veya "Sat" olabilir.
2.18. İşlem Harici Aktivite. Müşteri Hesabına fon yatırılan veya buradan fon çekilen her tür Müşteri işlemidir.
2.19. İşlemler. Müşterinin İşlemleri ve İşlem Harici Aktivitelerinin tümüdür.
2.20. Açık İşlem. Yapıldıktan sonra ve kapatılmadan önce, bir ödeme yapılıp yapılmayacağı henüz belirlenmemiş bir İşlem durumu.
2.21. Ödeme Kurumu. Şirket tarafından Müşterinin Hesabına ve/veya Hesabından para transferi yapmak üzere görevlendirilen üçüncü bir taraf. Şirketin Ödeme Kurumları şunlardır: VISEPOINT LIMITED, 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta adresinde, MARTIQUE LIMITED, адрес компании: Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2. kat, Daire/Ofis 201, 1061, Lefkoşa, Kıbrıs. Şirket, Ödeme Kurumunun eylemlerinden kendi eylemleriymiş gibi sorumludur. Ödeme Kurumuna yönelik tüm talepler/şikayetler/beyanlar yalnızca Şirketin adresine gönderilebilir.
2.22. Fiyat Akışı. İşlem Terminalinde görüntülenen bir dizi fiyattır.
2.23. Siyahta. İşlemin mevcut varlık tutarına göre, işlem gelirinin ödenebildiği, açık işlemdir.
2.24. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı. Fonları aktarma hizmeti sunan bir şirkettir.
2.25. Tekrarlayan Ödeme. Müşteri banka bilgilerini yeniden girilmesine gerek olmaksızın Müşteri Hesap Bakiyesinin güncellendiği ve periyodik olarak tekrarlayan bir işlemdir.
2.26. İşlem. Müşteri ile Şirket arasında, Müşterinin İşlem Tutarını ödediği ve Şirketin Taraflarca kararlaştırılan İşlem koşullarının yerine getirilmesi halinde gelir ödemeyi kabul ettiği bir anlaşma
2.27. Şirketin Sunucusu. Şirketin yazılımı olup burada: Müşterinin talebiyle işlemlerin ve işlem harici aktivitelerin gerçekleştirilmesine dönük veriler işlenerek saklanır, Müşterilere gerçek zamanlı fiyat verileri sunulur, işlemler ve işlem harici aktiviteler muhasebeleştirilir, ticari koşullara uyum ve işlem kısıtlamaları takip edilir ve işlemlerin finansal sonuçları belirlenir.
2.28. Para Çekme Yöntemi. Müşterinin, İşlem Terminaline ve Müşterinin kişisel alanına gönderilen fonları çekme yöntemlerinden biridir.
2.29. İşlem Tutarı. İşlem yapıldığında Müşteri tarafından Şirkete ödenen tutar. İşlem koşullarının karşılanması kaydıyla, Müşterinin bir İşlemden elde ettiği gelir, Sözleşmenin 2.10 numaralı maddesinde belirtilen şekilde belirlenir.
2.30. Şirketin Hesabı. Şirketin bir kredi kuruluşundaki cari hesabı, bir elektronik ödeme sistemindeki bir hesabı (cüzdan) ve diğer hesaplardır.
2.31. Bir İşlemin Temel Koşulları (Bir Ticari İşlemin Temel Koşulları). Bir İşlemin Gelirinin Şirket tarafından Müşteriye ödenmesine dair koşullar.
2.32. Müşterinin Hesabı (İşlem Hesabı). Şirketin muhasebe sisteminde yer alan ve Müşteri tarafından transfer edilen fonları ticari işlemler yapmak için kaydeden, ticari işlem yapıldığında buradan işlem tutarlarının düşüldüğü ve işlem kapandığında ve işlemin temel koşulları yerine getirildiğinde gelirin yatırıldığı kendine özgü bir hesaptır. Müşteri yalnızca tek bir Müşteri Hesabına sahip olabilir. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde, Şirket Müşteriye hizmetleri sunmama, Sözleşmeyi tanıma ve nedenlerini açıklamaksızın ve Müşterinin hesabındaki fonların ödemesini yapmaksızın daha sonraki işlemleri bloke etme hakkına sahip olur. Şirketin mümkünse tek taraflı olarak Müşteriye Müşteri hesabındaki birden fazla para birimini kullanma hakkının yanı sıra Müşteri hesabını Şirket ile Müşteri arasındaki Sözleşme ve Şirket ile Müşteri arasında düzenlenen diğer Sözleşmeler ile birlikte yönetilen ilişkiler için kullanma hakkını vermesi ve bu Sözleşmeler kapsamında Şirketin Müşteriye Sözleşmede yer almayan ticari işlemler gerçekleştirmek için Müşteri hesabını kullanma hakkını verme takdir yetkisine sahip olması, işbu Sözleşmenin bu maddesinin ihlali anlamına gelmez.
2.33. İşlemler. Şirket ile Müşteri arasında bir İşlem yapmak ve kapatmak için prosedürlerdir. İşlemler, Şirket'in tescil edildiği yerde gerçekleştirilir. İşlemler kapsamında varlıkların fiziksel teslimi gerçekleşmez. İşlemler için işlem tutarları, bir işlem yapıldıktan sonra Müşterinin hesap bakiyesinden düşülür. İşlemlerden elde edilen gelirler, bir işlem kapatıldıktan sonra Müşterinin hesabına yatırılır.
2.34. İşlem Terminali. Müşterinin gerçek zamanlı fiyat teklifi verilerini görüntüleyebildiği, işlem veya işlem harici aktiviteler yapabildiği ve Şirketten mesaj alabildiği yazılım. İşlem Terminalinde oturum açma, Müşterinin Şirketin web sitesine kayıt olduktan sonra oluşturduğu bir şifre ile korunur. İşlem Terminali üzerinden gerçekleştirilen tüm emirler, Müşteri tarafından bizzat gerçekleştirilmiş sayılır. İşlem Terminalinin kullanımı şu kişiler için yasaktır: burada veya diğer tezgah üstü türevlerde işlem yapmanın yasa dışı olduğu ülkelerden gelen müşteriler, ayrıca Şirketin çalışanları, iştirakleri, acenteleri ve diğer temsilcileri ve yukarıda belirtilen kişilerin akrabaları. Müşterilerin Sözleşmedeki işlem harici aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri İşlem Terminali bölümü Kişisel alan olarak adlandırılabilir.
2.35. Kırmızıda. İşlem Gelirinin işlemin geçerli Dayanak varlık değeri baz alınarak ödenemediği, açık işlem durumudur.
2.36. 1-Tıklama Hizmeti. Müşterinin Hesap Bakiyesine, Müşterinin banka (ödeme) kartları üzerinden, kart sahibinin banka (ödeme) bilgilerini girmeden gerçekleştirilen para yatırma hizmetidir.
2.37. Hedef. İşlem sonuçlarının karşılaştırıldığı, bir Dayanak varlık fiyat seviyesidir.
2.38. Çerez. İsimsiz ve benzersiz bir tanımlayıcı içeren ve Müşteri bilgisayarındaki veya cep telefonundaki (bundan böyle "Cihaz" olarak anılacaktır) web tarayıcısına Şirket sunucusundan (web sitesi) gönderilen ve Müşteri cihazında saklanan küçük bir veri miktarıdır. Müşteri web tarayıcısını çerezlerin cihazına erişimini bloke edecek şekilde yapılandırabilir. Müşteri Şirketin web sitesini ziyaret ettiğinde, görüntülenen sayfalar ve çerezler Müşterinin cihazına indirilir. Müşterinin Şirket web sitesini yeniden ziyaret etmesi durumunda cihazda depolanan Çerezler tanımlama için ve Müşterilerin en sık kullandığı web sitesi sayfalarını belirlemek için isimsiz olarak kullanılabilir. Müşteri cihazında depolanan çerezler, Müşteri tercihlerini belirleme fırsatını sunarak, Şirkete en kullanıcı dostu ve verimli web sitesini oluşturma konusunda yardımcı olur.
2.39. İşlem Sinyalleri. Şirket tarafından kendi takdirine göre bazı Müşterilere veya tüm Müşterilere bazı piyasa göstergelerinden hareketle elde edilen analiz sonuçlarına göre yine Şirket tarafından bir araya getirilen, piyasanın durumu hakkındaki bilgilerdir. İşlem sinyalleri bir teklif veya Şirketin Müşterilere işlemlere girmeleri veya bu tür işlemleri gerçekleştirmeleri için yaptığı bir öneri değildir. Şirket, İşlem sinyallerinin doğruluğundan veya Müşterinin İşlem sinyallerine göre gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu değildir. Müşteriler kendi takdirlerine bağlı olarak, ticari işlemlerde ve işlemlerde, İşlem sinyallerini göz önünde bulundurabilir veya göz ardı edebilir.
2.40. Fiyat. İşlem Terminalinde görüntülenen geçerli varlık değeridir. Sözleşmede kullanılan ve tanımları işbu maddede yer almayan terimler, türev finansal araçlarla yapılan işlemler için kabul edilen iş yapma biçimlerine uygun olarak yorumlanacaktır.
2.41. Tezgah üstü (OTC) Varlık işlemleri. İki işlemden oluşan bir türev finansal araç (işlem): İşlem yapma ve İşlemi kapatma. İşlem, burada belirtilen özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Müşteriler OTC Varlıklarının Şirket tarafından tezgah üstü bilgi kaynakları kullanılarak fiyatlandırıldığını kabul eder. Müşteriler ayrıca, OTC Varlıkları ile İşlem yaparken Şirketin bu tür işlemleri likidite sağlayıcılarına gerçekleştirilmek üzere iletmediğini ve kendi hesabına gerçekleştirdiğini kabul eder. Dolayısıyla, bir işlem yapmak için likidite sağlayıcıya işlem iletimi gerekmez ve bir işlemin erken kapatılması için likidite sağlayıcının onayı gerekmez.

3. İletişim ve Bilgi Sağlama

3.1. Şirket Müşteri ile iletişim için şunları kullanabilir:
E-posta
Faks
Telefon
Metin mesajları
Mektuplar
Müşteriye İşlem Terminalinden, kişisel alanından, tarayıcı penceresinden vb. gönderilen çeşitli mesaj türleri (anlık bildirimler, hatırlatmalar, hizmet mesajları vb.)
Şirketin web sitesindeki duyurular.
3.2. Şirket, Müşteri işlemleriyle ilgili sorunları çözmek amacıyla Müşteri ile hızlıca iletişim kurmak için Müşterinin kayıt sırasında verdiği veya Sözleşmenin 4.5 numaralı Maddesi uyarınca daha sonra değiştirmiş olduğu iletişim bilgilerini kullanacaktır. Müşteri, Şirketten her zaman mesajlar almayı kabul eder.
3.3. Her tür iletişim (belgeler, bildirimler, onaylar, duyurular, raporlar vb.) aşağıdaki durumlarda Müşteri tarafından teslim alınmış kabul edilir:
1) E-posta gönderisinden bir (1) saat sonra
2) Faks gönderildikten hemen sonra
3) Faks gönderildikten hemen sonra
4) Cep telefonu mesajından hemen sonra
5) Posta gönderisinden yedi (7) iş günü sonra
6) Şirketin web sitesine gönderi gerçekleştikten hemen sonra.
3.4. Müşteri aynı zamanda Şirket ile [email protected] adresinden e-posta ile ve diğer e-posta adresleriyle iletişim kurabilir ve Sözleşmede ve Şirketin web sitesinde listelenen numaraları arayabilir.
3.5. Müşteri, bir Şirket temsilcisiyle konuşma sırasında uygunsuz davranması halinde, Şirketin Sözleşmeyi tek taraflı olarak tanımama hakkına sahip olduğunu anlar ve kabul eder.
3.6. Şirket Müşteri tarafından verilen iletişim bilgilerini bilgilendirme yapmak, pazarlama ve reklam materyalleri ve hizmet mesajları göndermek ve diğer görevleri yerine getirmek için kullanabilir. Şirket Müşteriye ne sıklıkta mesaj göndereceğini makul takdir yetkisine bağlı olarak belirler. Müşteri Şirketin bilgilendirme (ve diğer) mesajlarını artık almamak isterse, "Aboneliği Kaldır" bağlantısına tıklayarak (mesaj biçimi uygunsa) veya Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurarak aboneliğini iptal etmelidir.

4. Şirket Hizmetlerinin Kullanım Koşulları

4.1. Müşteri, kaydın ardından, Müşteri kayıt formundaki gerekliliklere uygun olarak doğru ve güvenilir kimlik tanımlama bilgileri vereceğini taahhüt eder.
4.2. Başarılı bir kayıttan sonra, Müşteriye İşlem Terminaline erişim, Müşterinin Hesabına para yatırma (İşlem yapmak için Müşterinin Hesabına bir güvenlik teminatı yatırma) ve diğer işlemleri gerçekleştirme imkanı verilecektir.
4.3. Müşteri, İşlem Terminalinde gerekli değişiklikleri yaparak veya Şirket tarafından sunulan başka herhangi bir yöntemle, kimlik ve iletişim bilgilerindeki değişiklileri hızlıca (bu tür bir değişiklikten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde) Şirkete bildirmelidir. Kayıttan sonra istenildiğinde Müşterinin kimliğini belirlemek ve Müşteri fonlarının kaynağını doğrulamak için, Şirket Müşteriden her tür kimlik belgesini (Kimlik, ikametgah, finansal durum belgesi ve Şirketin takdirine bağlı olarak diğer belgeler) talep etme hakkına sahip olup, bu durumda Müşteri talebin alınmasından itibaren yedi (7) gün içerisinde bu belgeleri sunmak zorundadır. Müşterinin kimlik bilgileri yanlış ya da hatalı ise Şirket, müşterinin hesabında işlemleri ve/veya işlem harici aktiviteleri askıya alma hakkına sahiptir. Müşterinin talep edilen belgeleri temin etmemesi durumunda ise Şirket, Müşterinin kimlik tanımlama süreci tamamlanıncaya kadar Müşterinin İşlem Terminaline erişimini engelleme hakkına sahiptir. Şirket aynı zamanda Şirketin yetkili kuruluşunu bizzat ziyaret ederek ve/veya listesi Şirketin makul takdir yetkisine belirlenen belgeleri teslim ederek Müşteriden tanımlama sürecinin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
4.4. İşlem Terminalinde oturum açmak için parola koruması mevcuttur.
4.4.1. Müşteri, İşlem Terminaline erişimin kayıt sırasında Müşteri tarafından bağımsız olarak oluşturulan bir parola ile korunacağını onaylar ve kabul eder. Müşteri İşlem Terminali parolasını üçüncü taraflara aktaramaz.
4.4.2. Müşteri parolanın korunması ve izinsiz üçüncü tarafların erişiminin engellenmesi ile ilgili tüm sorumluluğu alır.
4.4.3. İşlem Terminalinde Müşteri parolası kullanılarak gerçekleştirilen tüm emirler, Şirket tarafından aksi belirtilmediği sürece Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir.
4.4.4. Müşteri parolasını girerek İşlem Terminaline erişim sağlayan her kişi, Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe Müşteri olarak tanımlanacaktır.
4.4.5. Şirket, parolasının üçüncü tarafların eline geçmesi veya kayıt bilgilerinin üçüncü taraflarca izinsiz kullanımı halinde meydana gelebilecek hırsızlık, kayıp veya ifşa olaylarından kaynaklı kayıplarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
4.5. Müşteri kendi kullandığı İşlem Terminali parolasını Şirket tarafından belirlenen parola kurtarma prosedürüyle değiştirebilir.

5. Talepler Prosedürü ve Anlaşmazlıkların Giderilmesi

5.1. Taraflar, Şirket ile Müşteri arasında işlemler, ödemeler ve Sözleşmede yer alan diğer eylemler ile ilgili her tür anlaşmazlığı müzakere yoluyla gidermek için her tür çabayı göstereceğini kabul eder.
5.2. Bir anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda, Müşteri burada yer alan anlaşmazlık çözümü prosedürünü takip etmelidir. Bu anlaşmazlık çözümü prosedürü, bu tür bir anlaşmazlığın çözümü için herhangi bir devlet makamına, mahkemeye ve/veya finans kuruluşuna başvurmadan önce zorunludur. Buradaki 5 numaralı maddenin ihlal edilmesi durumunda, Müşteri, bu maddenin Müşteri tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan her türlü kayıp, hasar ve diğer masraflara karşı Şirketi tazmin edecektir. Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm talep/şikayet/başvuru/itirazlar Müşteri tarafından aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak gönderilmelidir:
5.2.1. Talep/şikayet/müracaat/başvuru yazılı olarak gönderilmelidir.
5.2.2. Talep/şikayet/müracaat/başvuru şu bilgileri içermelidir: Müşterinin soyadı, adı, lakabı (varsa), e-posta adresi, Müşterinin Hesap numarası, tartışmalı durumun meydana geldiği tarih ve saat, tartışmalı durumun kısa bir açıklaması, Müşterinin talepleri, talep tutarı ve makul hesaplaması (talep parasal değerlendirmeye tabiyse), müşterinin talepleri için dayanak oluşturan şartlar ve bunları destekleyen kanıtlar, Sözleşmenin Müşteriye göre ihlal edilen hükümleri (ve bununla ilgili ekler), Müşteri tarafından belgelendirilmiş, talep/şikayete eklenmiş bir belge ve diğer kanıtlar listesi ve anlaşmazlığı gidermek için gerekli diğer bilgiler.
5.2.3. Talep/şikayet/müracaat/başvuru Müşteri tarafından talebe (şikayete) konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde gönderilmelidir. Müşteri bir talebin (şikayetin) gönderilmesinin gecikmesinin, ilgili talebin reddedilmesine gerekçe olacağını kabul eder.
5.2.4. Müşteri, başlangıçta olymptrade.com üzerinden LiveChat aracılığıyla veya [email protected] adresine e-posta göndererek Şirketin Müşteri Destek departmanına bir hak talebi/şikayeti iletmeyi kabul eder.
5.2.5. Talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 35 (otuz beş) gün içinde Şirketin müşteri desteği tarafından çözümlenmemesi durumunda, Müşteri anlaşmazlığı [email protected] adresine e-posta göndererek Şirketin denetim departmanına iletme hakkına sahiptir.
5.2.6. Talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Şirketin denetim departmanı tarafından çözümlenmemesi durumunda, Müşteri anlaşmazlığı [email protected] adresine e-posta göndererek Şirketin talep departmanına iletme hakkına sahiptir. Müşterinin, Şirketin talep departmanına bir talepte/şikayette bulunmadan önce hesap doğrulamasını tamamlaması gerekmektedir.
5.3. Talepler/şikayetler/müracaatlar/başvurular şunları içeremez:
a) Tartışmalı durumun duygusal değerlendirmesi
b) Şirket hakkında saldırgan ifadeler ve/veya
c) Küfürlü ifadeler.
5.4. Talep/şikayet/müracaat/başvuruya yanıt vermek için Şirket Müşteriden ek belgeler ve/veya bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Talep/şikayet/müracaat/başvuru, Müşteri tarafından sunulan bilgilere ve Şirket sunucusundan yapılan günlük girişlerine göre incelenecektir. Şirket sunucusundan gelen günlük girişleri, diğer kanıt ve ispatlara kıyasla mutlak önceliğe sahiptir. Şirket tamamlanmamış işlemlerden sorumlu değildir ve Müşteri tarafından kar kaybı olarak değerlendirilen ve Müşteriden kaynaklanan finansal veya parasal olmayan hiçbir zararı karşılamaz. Anlaşmazlıklar değerlendirilirken, Şirket Müşterinin diğer şirket veya web sitelerinden edindiği bilgilerle oluşturduğu referansları göz önünde bulundurmaz.
5.5. Bölüm 5 hüküm ve koşulları ihlal edilirse, Şirket talebi/şikayeti/müracaatı/başvuruyu reddedebilir.
5.6. Şirket gönderildikten sonra en geç on (10) iş günü içerisinde talebi/şikayeti/müracaatı/başvuruyu değerlendirmelidir. Bu süre, Şirketin talebi üzerine Müşteri tarafından ek belgelerin sunulma süresini içermez.
5.7. Müşterinin talebi/şikayeti/müracaatı/başvurusu yukarıdaki anlaşmazlığı giderme prosedürü ile giderilmezse, Şirket Finansal Komisyona bir talep gönderebilir (www.financialcommission.org).
5.8. 5.2.-5.7. maddelerde belirtilen uyuşmazlık çözüm prosedürünü geçtikten sonra ve sorunun Vanuatu Finansal Hizmetler Komisyonu kılavuzunda belirtildiği şekilde müşteriler tarafından en az üç kez ele alınmış olması koşuluyla, Müşteri, yukarıda bahsedilen uyuşmazlık çözümü prosedürüne zorunlu olarak uymaya tabi olarak Vanuatu Finansal Hizmetler Komisyonuna bir talepte bulunabilir. Aşağıdaki durumlarda anlaşmazlık çözümü prosedürüne uyulmuş olur:
a) Talep şekli ve içeriği Madde 5.2, ve 5.3 gerekliliklerine uygunsa.
b) Talep Şirketin kayıtlı adresine kayıtlı/onaylı e-posta ile gönderilmişse.
c) Müşteri Şirketten talebin teslim alındığına dönük onay almışsa.
d) Talebin son yanıtlanma tarihi geçmişse. Talebin son yanıtlanma tarihi, Şirketin talebi almasından sonra altmış (60) takvim günüdür.
5.9. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Şirket, anlaşmazlık çözülene veya Taraflar geçici bir anlaşmaya varana kadar Müşterinin Hesabındaki işlemleri tamamen veya kısmen bloke etme hakkını saklı tutar.

6. Geçerli Yasalar

6.1. Bu Sözleşme, Şirketin Kayıtlı Olduğu Ülkenin yasalarına tabidir. Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler, Şirketin Kayıtlı olduğu Ülkede sunulur.
6.2. Müşteri koşulsuz olarak:
a) Şirketin Kayıt Ülkesindeki mahkemelerin Sözleşme ile ilgili her tür yasal prosedürü uygulamak için münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul eder.
b) Şirketin Kayıt Ülkesindeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.
c) Bu tür mahkemelerdeki her tür prosedürle ilgili her tür temyiz hakkından feragat eder.
d) Duruşma yerinin uygunsuzluğuyla ilgili talepte bulunmamayı ve duruşmanın konumunun Müşteri üzerinde yargılama yetkisi oluşturmadığını beyan etmeyeceğini kabul eder.

7. Mücbir Sebepler

7.1. Şirket, yeterli gerekçeye sahipse, mücbir sebep koşulları oluştuğuna dönük başvuruda bulunma hakkını saklı tutar. Mücbir sebep koşulları aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir:
a) Bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, şunları içeren her tür eylem, olay veya vaka: grevler, isyanlar, sivil karışıklıklar, terör eylemleri, savaşlar, doğal afetler, kazalar, yangınlar, seller, fırtınalar, elektrik kesintileri, iletişim, yazılım veya elektronik ekipman kesintileri, her türlü ekipman veya yazılımın yanlış çalışması, fiyat-akışının düzensiz olması, likidite sağlayıcılarının operasyonlarının kesintiye uğraması veya istikrarsız hale gelmesi vb. ve bunların Şirketin makul görüşüne göre, bir veya daha fazla varlık (menkul kıymet) için piyasada istikrarsızlığa neden olması.
b) Operasyonların askıya alınması, herhangi bir pazarın likidasyonu veya kapanması veya Şirketin fiyat bağlantısının olduğu herhangi bir faaliyetin gerçekleşmemesi veya herhangi bir pazarda veya bu tür olaylarla bağlantılı olarak kısıtlamaların veya kendine özgü/standart dışı işlem koşullarının hayata geçirilmesi.
7.2. Şirket mücbir sebep şartlarını kanıtlarsa, (Şirketin diğer haklarını etkilemeksizin) ön bildirimde bulunmaksızın istediği zaman aşağıdaki adımlardan istediğini atma hakkına sahiptir:
a) Sonuçları doğrudan veya dolaylı olarak mücbir sebebe yol açmış olan Müşterinin işlemlerinden herhangi birini veya tümünü iptal etmek.
b) Mücbir sebep durumu, Şirket için ilgili hükümleri yerine getirmeyi imkansız hale getiriyorsa, Sözleşme hükümlerinden birinin veya tümünün uygulanmasını askıya almak veya değiştirmek.
c) Şirketin yeterli gerekçeye dayanarak mevcut koşulları uygun görmesi halinde, Müşteri veya diğer müşterilerle ilgili eylemlerde bulunmak veya bulunmamak.
7.3. Mücbir sebep olayları yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelliyorsa, Şirket yükümlülüklerin ihlalinden (uygun şekilde yerine getirilmemesinden) sorumlu değildir.

8. Tarafların Sorumluluğu

8.1. Tarafların Sözleşmeyle ilgili sorumlulukları Sözleşme şartları ve eklerine göre belirlenir.
8.2. Şirket, yalnızca Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin bilinçli olarak yerine getirilmemesinin sonucu olarak meydana gelen gerçek kayıplardan sorumludur. Şirket, temsilcilerinin, departmanlarının ve ödeme kuruluşlarının eylemlerinden kendi eylemleri ile aynı seviyede sorumludur.
8.3. Müşteri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Müşteri hatasından dolayı Şirketin uğradığı hasarlarla ilgili olarak Şirkete karşı sorumludur:
a) Müşterinin hatası sonucunda, Şirkete Sözleşme ve ekleri kapsamında sunulması gereken herhangi bir belgenin sunmaması (veya geç sunması) sonucu meydana gelen zararlar ve Şirketin Müşteri tarafından sunulan belgelerde yer alan herhangi bir yanlış beyandan dolayı uğradığı zararlar için.
b) Müşteriye sunulan Şirket hizmetlerinin istismar edilmesinden dolayı, Müşterinin uğradığı, Şirketin robotize ve otomatik işlem algoritmaları ve/veya özel yazılım araçları ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde bütünsellik, dürüstlük ve adillik ilkesinin ihlalini kolaylaştıran veya ihlaline katkı sunan diğer araçlar, cihazlar ve yöntemler kullanılarak uğradığı zararlar da dahil olmak üzere uğranan zararlar için.
c) Müşterinin, diğer Şirket Müşterileriyle ve/veya Müşteriye bağlı kuruluşlarla Şirkete zarar vermeyi amaçlayan koordineli eylemlerinin sonucu olarak neden olduğu zararlar. Müşterinin bonusların kullanılması da dahil diğer adil ve dürüst olmayan ticari işlem tekniklerini Şirkete karşı kullanmasından (işlem yapmasından) dolayı Şirketin uğradığı diğer zararlar. Her durumda, "Müşterinin bağlı kuruluşları" Müşteri ile ilişkileri kapsamında şu kişileri ifade eder: Herhangi bir dereceden yakınlığı olanlar, aile üyeleri, eşler veya diğer ilişkileri olanlar, aynı adreste ikamet edenler, aynı cihazları kullananlar, Şirketin aynı ortağı veya Müşterisi üzerinden Şirket Müşterisi olanlar ve yasal bir kuruluş oluşumu ile veya bu tür bir oluşum olmaksızın her tür toplu faaliyette bulunanlar. Şirket, Müşteri ve üçüncü tarafların bağlı kuruluş olarak tanımlanacağı durum ve bağlam listesini genişletme hakkını saklı tutar.
d) Müşterinin Şirket tarafından sunulan yazılımı yasa dışı olarak kullanmaya teşebbüs ettiğini ve fonların Şirket hesabına aktarıldığını gösteren yeterli kanıt varsa.
e) Fiyat-akışı güncelleme sisteminin teknik özelliklerinin kullanımı yoluyla elde edilen gelirin sonucunda Şirketin uğradığı zararlar ve yazılım hatalarının kullanımından elde edilen gelirler ve İşlem Terminalinin zarar görebilir hale gelmesi.
f) Müşterinin şirket içi, özel veya diğer bilgileri kullanmasından ve bunun sonucu olarak Müşterinin Şirket ile ticari işlem yaparak avantaj sağlamasından dolayı meydana gelen zararlar.
Şirket yukarıda belirtilen zararları Şirket hesabından ve/veya diğer kişisel hesaplardan (bu hesapların Müşteriye veya Müşterinin suç ortaklarına ait olduğu belirlenirse) Şirketin teknik veya diğer ekipman ve araçlarıyla mahsup etme hakkına sahiptir. Şirket ayrıca eylemlerini (diğer Müşterilerle toplu eylemler dahil) Şirkete zarar verme ve Müşteri hesabından Şirket hesabına fon aktarma amaçlı olarak sınıflandırma konusunda yeterli delil ve şüpheye sahip olduğu taraflarla ilgili olarak İşlem Terminalindeki ve Müşterilerin kişisel alanındaki diğer işlemleri bloke etme hakkına sahiptir.
8.4. Müşteri Sözleşmeyi ihlal ederse, Şirket kendi takdirine bağlı olarak şu haklarını saklı tutar:
8.4.1. Şirketin Müşteriye karşı finansal yükümlülük tutarını revize ederek Müşteri Hesap verilerini (bakiyesini) değiştirmek.
8.4.2. Müşteri hizmetleri hükümlerini askıya almak ve İşlem Terminaline erişimi bloke etmek. Şirket Müşterinin İşlem Terminaline erişimini bloke ederse, Müşteri İşlem Terminaline erişiminin bloke edilmesine neden olan sebepleri ortadan kaldırmak için tüm makul adımları atmak zorundadır. Müşteri söz konusu sebepleri ortadan kaldırmak için otuz (30) gün içerisinde herhangi bir önlem almaz veya adım atmazsa, Şirket işlem hesabından tüm fonları mahsup etme hakkını saklı tutar. Şirket, Müşterinin işlem hesabındaki blokenin kaldırılması için tüm gereksinimleri yerine getirmesi halinde, söz konusu fonları yeniden müşteri hesabına aktarma hakkını saklı tutar, ancak bu konuda herhangi bir zorunluluğu yoktur.
8.5. Müşteri Sözleşmenin herhangi bir şartını ve 1.2 numaralı Maddede listelenen gerekli kontrolleri kabul etmemek ve gerekli bilgileri sunmayı reddetmek de dahil olmak üzere Sözleşmenin ayrılmaz parçalarını ihlal ederse, Şirket Sözleşmeyi tanımama, kendi takdirine bağlı olarak istediğinde Müşterinin işlemlerinden birini, birden fazlasını veya tamamını kapatma ve kendi takdirine bağlı olarak Müşteriye fonları iade ederek veya etmeksizin Müşteriye hizmet sunmayı durdurma hakkına sahiptir. Bu maddede listelenen şartların her tür ihlali Müşteriyi Şirketten ödeme veya iade talep etme hakkından mahrum bırakır.
8.5.1. Şirket Sözleşme şartlarının ihlal edilmesinden dolayı Müşteri ile olan Sözleşmeyi tanımamışsa, Müşterinin kayıt sırasında üçüncü bir tarafa ait verileri girme yolu da dahil olmak üzere, yeni bir hesap açma hakkı yoktur. Şirket Müşterinin bu maddede belirtilen bir ihlal gerçekleştirdiğini belirlerse, Sözleşmenin 8.5 numaralı Maddesinde belirtilen sonuçlar doğacaktır.
8.6. Şirket Müşteriye karşı herhangi bir hasar, kayıp, kar kaybı, kaçan fırsatlar (piyasalardaki olası dalgalanmalar da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla), masraflar veya Sözleşme şartlarına uygun olarak yapılan işlemlerin sonucu olarak oluşan bir zarar ile ilgili olarak sorumlu değildir.
8.7. Şirket, Müşterinin işlemlerinin finansal sonuçlarının belirlenmesi sürecinde, Müşterinin İşlem Terminalindeki bilgiler ile Şirketin sunucusundaki bilgiler arasında bir uyuşmazlık meydana gelmesinden sorumlu değildir. Bu tür bir uyuşmazlığı gidermek amacıyla, Şirket İşlem Terminalindeki verileri Şirket sunucusunda yer alan bilgilere göre düzenleyecektir.
8.8. Şirket, Müşterinin hacker saldırıları veya Müşteri işlemlerinin temel koşullarında mutabakat için veya şirketin hatasından kaynaklanmayan Şirket işletim prosedürlerini gerçekleştirmek amacıyla doğrudan kullanılan bilgisayar ağlarındaki, iletişim ağlarındaki, güç hatlarındaki ve/veya telekomünikasyon sistemlerindeki vb. kazalardan (arızalar) dolayı uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
8.9. Şirket İşlem Terminalinde hacker saldırılarının, bilgisayar ağlarındaki, iletişim ağlarındaki, güç hatlarındaki ve/veya telekomünikasyon sistemlerindeki vb. kazaların (arızalar) sonucu meydana gelen teknik arızalardan ve/veya İşlem Terminalinin çalışmasındaki kesintilerden ve bu tür arıza ve kesintilerden kaynaklanan Müşteri zararlarından sorumlu değildir.
8.10. Şirket, Müşterinin Şirket ve/veya üçüncü taraflarca sunulan analiz materyallerini esas alarak yapmaya karar verdiği işlemlerin sonuçlarından sorumlu değildir. Müşteri, Sözleşmeye uygun olarak yapılan işlemlerden beklenen gelirin elde edilememe ve Müşteri Hesabına yatırılan paranın bir kısmının veya tamamının kaybedilme riskinin mevcut olduğu konusunda bilgilendirilmiştir. Müşteri, bir yolsuzluk, yükümlülüklerin bilinçli ihlali veya Şirketin ciddi bir ihmali olmadığı sürece, Şirketin Müşteriye verilen bilgilerin, Müşterinin ticari işlemleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğru olmamasından kaynaklanan kayıp, masraf, maliyet ve zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. Şirket Sözleşme kapsamındaki koşullar altında herhangi bir Müşteri işlemini iptal etme veya kapatma hakkını saklı tutar. Öte yandan, Müşteri tarafından doğru olmayan bilgilerle veya hatalı olarak gerçekleştirilen tüm işlemler geçerliliğini korur ve bu işlemlerin gereği hem Müşteri hem de Şirket tarafından yerine getirilmelidir.
8.11. Şirket, Müşterinin İşlem Terminali parolasının çalınması, kaybı veya üçüncü taraflara ifşası sonucu meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu değildir. Müşteri, parolasını koruma ve izinsiz üçüncü taraf erişimine karşı güvenliğini alma konusunda tüm sorumluluğu kabul eder.
8.12. Şirket, Sözleşmede belirtilen yükümlülükler ile ilgili ihlallerde (uygun şekilde yerine getirilmeme), bu ihlaller mücbir sebep olaylarından veya Sözleşme veya eklerinde belirtilen diğer olağanüstü durumlardan kaynaklanıyorsa, sorumlu değildir.
8.13. Şirket kar kaybı, beklenen tasarrufların kaybı veya gelir kaybı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Müşterinin uğradığı hiç bir dolaylı, özel, keyfi veya ceza içerikli zarardan, Müşteri Şirket tarafından bu zarar ihtimali hakkında bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu değildir. Parasal olmayan zararlar karşılanmaz.
8.14. Şirket ihlalin ne zaman gerçekleştiğinden ve ihlalin Şirket tarafından belirlenip belirlenmediğinden bağımsız olarak, Sözleşme uyarınca gerekli önlemleri almak için Müşterinin ihlallerini değerlendirme hakkını saklı tutar.

9. Sözleşme Süresi ve Sözleşmenin Reddedilme Süreci

9.1. Sözleşme düzenlendiği anda yürürlüğe girer (Müşterinin Şirket web sitesine veya Şirketin İşlem Terminaline kaydolduğu anda) ve belirsiz süreli olarak geçerli olur.
9.2. Taraflardan herhangi biri Sözleşmeyi tek taraflı olarak reddedebilir.
9.2.1. Sözleşme, Şirketin Müşteriye gönderdiği bildirimde belirtilen tarihten itibaren Şirketin inisiyatifiyle feshedilebilir.
9.2.2. Müşteri Sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemişse, Sözleşme, Şirketin Müşterinin Sözleşmenin feshine dönük bir beyanını içeren yazılı bildirimini almasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde Müşterinin inisiyatifiyle feshedilebilir. Müşteri fesih bildirimini Sözleşmenin 1.1 numaralı maddesinde belirtilen Şirket adresine veya [email protected] e-posta adresine göndermelidir.
9.3. Müşteri ve Şirket daha önce yapılan işlemlerle ilgili karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirdiğinde ve her bir Taraf tüm borçlarını ödediğinde, Sözleşme, Taraflar arasında feshedilmiş kabul edilir.

10. Nihai Hükümler

10.1. Sözleşme ve eklerindeki değişiklikler ve ilaveler Şirket tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilir. Şirket tarafından yapılan ve Sözleşmede belirtilen durumlarla bağlantılı olmayan tüm değişiklikler ve ilaveler Şirket tarafından belirlenen tarihte yürürlüğe girer.
10.2. Şirket tarafından bu konuyu düzenleyen mevzuat ve düzenlemelerde yapılan değişikliklerden ve Şirket tarafından kullanılan işlem sistemlerinin kurallarındaki ve Sözleşmelerindeki değişiklerden dolayı gerçekleştirilen değişiklikler ve ilaveler, yukarıda belirtilen belgelerde yapılan değişiklikler ile aynı anda yürürlüğe girer.
10.3. Şirket tarafından yapılan değişiklikler ve ilaveler yürürlüğe girdiğinde, bunlar bu değişiklik ve ilavelerin yürürlüğe girme tarihinden önce Sözleşmeye dahil edilenler de dahil tüm Müşteriler için eşit ölçüde geçerli olur.
10.4. Sözleşmeyi gerçekleştiren Müşterinin Sözleşmede gerçekleşen tüm değişikliklerin ve ilavelerin farkında olmasını sağlamak amacıyla, Müşteri, Şirketin web sitesini veya İşlem Terminalini, kendi başına veya yetkili kişilerin yardımıyla haftada en az bir kere ziyaret etmeli ve değişiklikler ve/veya ilaveler hakkında bilgi almalıdır.
10.5. Kişisel verilerini Şirkete herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla verirken (Şirket web sitesinde Şirketin karşı tarafları üzerinden işlem gerçekleştirirken vb.) Müşteri (gerçek kişi) Şirkete ve iş ortaklarına, kişisel verilerinin Sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi, reklam kampanyalarının yürütülmesi, reklam, bilgilendirme ve pazarlama materyallerinin sağlanması, Şirket tarafından düzenlenen kampanya ve etkinlikler hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla ve toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, adaptasyon veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla yayınlama, yayma veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirme, uyumlaştırma veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha ve sınır ötesi işleme de dahil olmak üzere Şirket tarafından belirlenen diğer amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmesine yönelik onay verir. Onay 75 yıllık bir süre için (veya Şirketin ana faaliyetlerini gösterdiği yerdeki mevcut yönetmeliklere uygun olarak belirlenen bu tür verileri içeren ilgili veriler veya belgeler için belirlenen saklama süresi dolana kadar) verilir. Onay, yasaya uygun olarak, Gizlilik Politikasında belirlenen prosedüre göre Şirket ile iletişim kurularak alınacaktır. Şirket yürürlükteki mevzuatlarda ve mücbir sebeplerde belirtilen durumlar hariç Şirket tarafından sunulan kişisel verilerin gizliliğini garanti eder.
10.6. Müşteri, kendisine sözlü veya yazılı olarak verilen, Şirket veya üçüncü taraflarca postalanan ve Sözleşmede belirtilen hizmetlerin bir parçası olarak sadece Sözleşmede belirtilen işlemler için erişim hakkı kendisine verilen bilgileri kullanma hakkına sahiptir. Müşteri yukarıda belirtilen bilgileri yayma, değiştirme veya bunlara ekleme yapma ya da ayrı arşivlerde saklama hakkına sahip değildir. Hiçbir durumda, Müşteriye üçüncü taraflarca gönderilen bilgilerle ilgili yetki kapsamı Şirket tarafından üçüncü taraftan edinilen yetkinin kapsamını aşamaz. Şirket üçüncü taraflarca gönderilen bilgilerin güvenilir, doğru ve uygulanabilir olduğunu veya hiçbir kesinti olmaksızın sürekli olarak sağlanacağını garanti etmez.
Şirket Müşterinin kendisine Şirket veya üçüncü taraflarca sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden hareketle gerçekleştirdiği işlemlerin sonuçlarından (kayıplar, kazanç kaybı, gelir kaybı, itibar kayıpları vb.) sorumlu değildir.
10.7. Şirket, üçüncü bir tarafın Sözleşmedeki şartlara uymayı taahhüt etmesi durumunda, Sözleşmede ve eklerinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen söz konusu tarafa aktarabilir. Hak ve yükümlülüklerin bu şekilde aktarılması Şirketin Müşteriye ön bildirimde bulunmasını gerektirmez ve bilgi Şirket web sitesinde yayınlandığı anda bildirim gerçekleştirilmiş sayılır.
10.8. Müşteri haklarını başkasına atama, yükümlülüklerini aktarma veya Sözleşmede belirtilen hakları veya yükümlülükleri başka herhangi bir yolla, Şirketin yazılı ön onayı olmaksızın devretme yetkisine sahip değildir. Bu şart ihlal edilirse, yapılan bu tür her atama, devir veya aktarım geçersiz kabul edilir.
10.9. Şirketin iş ortaklarının veya başka herhangi bir bağlı kuruluşun, İşlem Terminalinden veya kişisel alandan maddi çıkarı, burayla yasal ilişkisi veya herhangi bir işlemle ilgili bir organizasyonu veya Müşterinin çıkarlarıyla çelişen maddi çıkarı, yasal ilişkisi veya organizasyonu olabilir. Örneğin Şirket:
a) Herhangi bir varlıkla ilgili karşı taraf olarak hareket edebilir.
b) Şirketin başka bir ortağına bir ticari işlemde karşı taraf olarak hareket etmeyi telkin edebilir.
c) İş ortaklarına veya Şirketin diğer müşterilerine, bu durum Müşterinin çıkarlarıyla çelişiyor olmasına rağmen pay sahibi olduğu varlıklarla ilgili önerilerde bulunabilir ve hizmet verebilir.
10.10. Müşteri, Şirketin ön bildirimde bulunmaksızın olası çıkar çatışmalarına veya İşlem Terminalindeki ya da kişisel alandaki herhangi bir işlemle ilgili bazı maddi çıkarlara rağmen kendi adına hareket etmesini kabul eder ve bunun için Şirkete izin verir. İşlem Terminalindeki herhangi bir işlemle ilgili çıkar çatışmasının veya maddi kazancın varlığı Şirket çalışanlarının Müşteriye hizmet vermesini etkilememelidir. Şirket veya ilgili tarafları, ürün ve hizmetler almak için Sözleşme yaptığı taraflara karşı Müşteri adına hareket etme hakkına sahiptir. Şirket bu Sözleşmenin mümkün olduğunca Müşterinin lehine yapılacağını garanti eder; örneğin, bu Sözleşmeler normal olarak erişilemez olan bilgi ve diğer hizmetlere erişim imkanı sağlayabilmelidir.
10.11. Uygun yetkiye sahip bir mahkeme Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmının) hükümsüz olduğunu beyan ederse, bu hüküm Sözleşmenin ayrı bir parçası olarak değerlendirilir ve bu Sözleşmenin geri kalanı tam geçerliliğe sahip olmaya devam eder.
10.12. Şirket istediğinde Müşteriye hizmet sunmayı askıya alma hakkına sahiptir (Müşteriye ön bildirimde bulunulması gerekli değildir).
10.13. Sözleşmede tanımlanmayan durumlarda, Şirket dürüstlük ve adillik ilkelerini esas alarak kabul edilen ticari pratiklere göre hareket edecektir.
10.14. Şirket Sözleşme metnini ve eklerini İngilizce dışındaki dillerde hazırlama ve kullanma hakkını saklı tutar. İngilizce Sözleşme metni ve ekleri ile diğer dillerdeki ilgili metinler arasında çelişkiler olursa, İngilizce metin öncelikli olacaktır. Şirketin web sitesinde yayınlanan Sözleşme metni başka bir yerde yayınlanan Sözleşme metinlerine kıyasla önceliklidir.
10.15. Müşteriye İşlem Terminaline sadece Sözleşmede belirtilen amaçlarla sınırlı ve özel olmayan kullanım yetkisi verilir. Bu durumda, Sözleşmenin herhangi bir nedenle sonlandırılması/tanınmaması halinde, bu Maddede belirtilen Müşterinin İşlem Terminalini kullanım hakları Sözleşmenin sonlandırılması/tanınmaması ile birlikte sonlandırılır.
10.16. Müşteri Şirketin İşlem Terminalinin sürekli, kesintisiz ve teknik olarak güvenli şekilde çalışmasını garanti edemeyeceğini kabul eder, dolayısıyla Müşteri yazılımı olduğu şekliyle kabul eder. Şirket Müşteriye karşı İşlem Terminalinde meydana gelen arızalardan dolayı sorumlu değildir.
10.17. Sözleşme ve ayrılmaz kısımlarında kullanılan tüm tanımlar, yükümlülüğün içeriği farklı bir durum gerektirmediği sürece, büyük veya küçük harfle yazılmalarından bağımsız olarak aynı anlama sahiptir.

11. Şirketin Faaliyet Göstermediği Ülkeler (bölgeler) listesi

11.1. Şirket aşağıdaki ülkeler ve/veya bunlara bağlı ya da bunlarla bağlantılı veya ilgili bölgelerde faaliyet göstermez veya buradaki kişilere hizmet sunmaz: Cebelitarık, Man Adası, Guernsey, Jersey, Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, İsrail, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, İsveç, İran İslam Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Mauritius Cumhuriyeti, Porto Riko Topluluğu, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vanuatu Cumhuriyeti, Saint Vincent ve Grenadinler, Sırbistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve yukarıda belirtilen devletlerin bağımlı, ilgili ve (veya) ilişkili bölgeleri.
11.2. Ek olarak, yukarıda adı geçen ülkelerle (bölgelerle) bağlantısı olan kişiler şu şekilde tanımlanır:
11.2.1. Şirketin faaliyet göstermediği ülkelerden vatandaşlık/daimi ikamet izni/diğer benzer belgeleri almış kişiler.
11.2.2. Şirketin faaliyet göstermediği bir ülkede ikamet eden/yerleşik/posta veya ikamet adresi olan kişiler.
11.2.3. Şirketin faaliyet göstermediği bir ülkede doğmuş olan kişiler.
11.2.4. Şirketin faaliyet göstermediği bir ülke ile bağlantılı bir IP adresi veya telefon numarası (alan kodu) olan kişiler.
11.2.5. Şirketin faaliyet göstermediği bir ülkede, Şirketin makul takdir yetkisine bağlı olarak belirlenen diğer bağlantıları olan kişiler.
11.3. Şirketin, faaliyet göstermediği ülkelerle ilişkili kişilere hizmet sunduğu belirlenirse, Şirket Sözleşmesinin 8.5 numaralı Maddesinde listelenenleri uygulayabilir.