Risk Uyarısı

01.02.2017 tarihinden itibaren geçerlidir
02.04.2020 tarihinde güncellendi
Tüm Müşteriler ve potansiyel Müşteriler, Web Sitesinde veya işlem terminalinde kayıt işlemini tamamlamadan ve işlem yapmaya başlamadan önce bu risk açıklamasını dikkatle incelemelidir. Bu Risk Açıklamasının amacı (bundan sonra Açıklama olarak anılacaktır), genel olarak finansal piyasalardaki işlemler ve özellikle türev finansal araçlarla ilgili riskler hakkındaki Müşteri bilgilerini açıklamak ve Müşteriyi olası finansal kayıplar ve ilgili riskler hakkında uyarmaktır. Bu Açıklamada yer alan risklerin listesi, işlemler sırasında ortaya çıkabilecek durumların çeşitliliğinden dolayı ayrıntılı değildir. Bu açıklama bilgi amaçlıdır. Türev finansal araçlarla ilişkili risklerin genel bir açıklamasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.
1. Müşteri, türev finansal araçlarla yapılan işlemlerin spekülatif ve son derece riskli işlemler olduğunu ve sadece aşağıdaki koşulları sağlayan yatırımcılar için uygun olduğunu kabul eder:
Ekonomik, yasal ve diğer türlü riskleri anlayan ve bunlara karşı hazırlıklı olan.
Finansal durumlarını, finansal kaynaklarını ve yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak yatırım yaptıkları miktarı kaybetme riskini göze alan.
Türev finansal araçlarla yapılan işlemlerin ne olduğunu anlamak için yeterli bilgi birikimine sahip olan.
Şirket, türev finansal araçlarla ilgili herhangi bir tavsiye veya tavsiye sunmamakta ve hiçbir türden yatırım önerileri vermemektedir. Müşteri, bir yatırım stratejisine veya piyasa hakkında sahip olduğu bilgilere dayanarak ya da Şirket ile ilişkisi olmayan bağımsız finansal danışmanlarla yapılan istişarelere göre kendisi belirli eylemlere karar verir. Platformda sunulan ürünler, fiyatları bağlı oldukları dayanak varlıkların/piyasaların (örneğin, para birimi, hisse senedi endeksleri, hisse senetleri, metaller, vadeli işlemler vb.) fiyatlarından elde edilen türev finansal araçlardır. Bu nedenle, müşterinin uygun dayanak varlıkta/piyasada alım satım yapmakla ilgili riskleri anlaması son derece önemlidir. Bu risklerden bazıları şunlardır:
Votalite – dayanak varlık/piyasa fiyatındaki hareketler istikrarsız ve öngörülemez olabilir. Bu gerçeğin Müşterinin finansal sonuçları üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Piyasadaki votaliyeti anlamak, Müşterinin potansiyel kazancı analiz etmesine ve bir yatırım stratejisi geliştirmesine olanak tanır.
Piyasadaki dalgalanmalar – dayanak varlığın fiyatındaki ani bir düzey değişikliğidir. Bu ani değişikliklerin nedeni çeşitli faktörler olabilir (örneğin ekonomik olaylar veya piyasa haberleri). Bu faktörler hem piyasalar açıkken hem de kapalıyken ortaya çıkabilir. Bu faktörler piyasalar kapalıyken ortaya çıktığında, piyasa açılışında bu faktörden etkilenen dayanak varlığın fiyatı, piyasaların kapanışındaki dayanak varlık fiyatına göre önemli ölçüde fark gösterebilir. Böyle bir durumda açık bir pozisyonu kazançlı bir fiyata kapatmak imkansız olabilir. Sonuç olarak önemli kayıplar yaşanabileceği gibi ciddi miktarda kazanç elde edilmesi de mümkündür.
Likidite: türev finansal araçların değeri, başta arz-talep oranında değişiklikler, devlet, tarım, ticaret ve yatırım programları ve stratejileri, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olaylar ve ilgili pazardaki hakim psikolojik ruh hali olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olabilir.
Piyasa koşulları çok kısa bir süre içinde önemli ölçüde değişebilir ve bunun sonucunda bazı piyasalarda Müşterinin beklenen kazancı elde etmesi imkansız hale gelebilir.
2. Üçüncü şahısların bilgi, iletişim, elektrik, elektronik ve işlem yapmak için kullanılan diğer sistemlerle ilgili arızaları, kesintileri, bağlantı kesilmeleri veya kötü niyetli saldırıları ile ilgili finansal kayıp risklerini Müşteri üstlenir. Diğer risklerin yanı sıra, Müşteri aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkan kayıp risklerini üstlenir:
Müşterinin veya Müşterinin iletişim hizmeti sağlayıcısının (özellikle sesli iletişim) güç ve/veya ekipman arızası.
Müşterinin sağlayıcısının ve tedarikçisinin (iletişim hizmeti sağlayıcısı) ve Müşterinin sunucusunun iletişimi için kullanılan iletişim kanallarının fiziksel hasar görmesi (veya yok olması).
Müşteri tarafından kullanılan kanallar veya tedarikçi ya da iletişim hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılan kanallar (özellikle sesli iletişim) aracılığıyla aktarımın başarısız olması (son derece düşük kalitede olması).
Şirketten Müşteri tarafından mesajların (özellikle kısa mesajların) alınmasını veya zamanında alınmasını sağlamayan iletişim kanalları, ekipman ve yazılımların kullanılması.
Şirket tarafından kullanılan kanallar yoluyla iletişimin başarısız olması (son derece düşük kalitede olması), özellikle üçüncü kişilerin iletişim kanallarına fiziksel hasar vermesi (yok etmesi).
3. Müşteri, işlem faaliyetlerinin, donanım, yazılım, sunucular, iletişim hatları ve internet hataları dahil olmak üzere ağlarla ilişkili risklere maruz kalabileceğinin farkındadır. Bu konulara dair herhangi bir başarısızlık, Müşterinin emrinin, uygun şekilde yerine getirilmemesine neden olabilir. Bu tür bir başarısızlığın sorumluluğu Şirkete ait olmayacaktır.
4. Müşteri, internetin, şirketin web sitesine ve işlem terminaline erişimini etkileyen, başta yazılım ve donanım, internet kesintisi, elektrik kesintisi veya hacker saldırıları gibi olaylara maruz kalabileceğini anlar. Şirket, kontrolünün ötesinde olan olaylardan veya Müşterinin Şirketin web sitesine erişememesinden ya da emirlerin gönderilmesinde bir gecikmeden veya başarısızlıktan kaynaklanabilecek diğer zararlar, giderler, yükümlülükler (bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) nedeniyle oluşabilecek zararlar veya kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
5. Yatırım terminali üzerinden işlem yaparken, Müşteri aşağıdakilerin sonucu olarak ortaya çıkabilecek finansal zarar risklerini üstlenir:
Donanım ve yazılım arızaları, cihaz arızaları ve Müşteri tarafından düşük kaliteli telekomünikasyon hizmetleri sunulması.
Müşterinin ekipmanlarının arızalanması.
6. Müşteri, anormal piyasa koşullarında müşterilerin emirleri için işlem süresinin artabileceğini kabul eder.
7. Müşteri, sunucudaki istekler/emirler kuyruğunda yalnızca bir isteğin veya emrin olabileceğini kabul eder. Yeni bir istek veya emir gönderme girişimi reddedilecektir.
8. Müşteri, varlık fiyatları hakkında tek güvenilir bilgi kaynağının Şirket Sunucusu olduğunu kabul eder. Müşterinin işlem terminali ile Şirket Sunucusu arasındaki bağlantı kararsız hale gelirse bazı varlık fiyatları Müşterinin işlem terminaline ulaşmayabilir, bu nedenle Müşterinin işlem terminalindeki varlık fiyatları güvenilir bir fiyat bilgisi kaynağı olarak kullanılamaz.
9. Müşteri, bir web tarayıcısı penceresinin kapatılmasının, Şirket tarafından işlenmek üzere daha önce alınmış bir emri veya isteği iptal etmeyeceğini kabul eder.
10. Müşteri, bir önceki emrin işlenmesinin sonucu hakkında bilgi almadan önce bir emri yeniden gönderirse, planlanmamış işlemler yapma riskini üstlenir.
11. Müşteri, Şirketten herhangi bir mesaj almaması veya mesajın geç alınmasından kaynaklanan finansal kayıpların riskini üstlenir.
12. Müşteri, şifrelenmemiş e-posta yoluyla gönderilen bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunmadığını kabul eder.
13. Müşteri, Şirketten aldığı bilgilerin gizliliğini koruma sorumluluğunu tamamen üstlenir ve yetkisiz üçüncü tarafların yatırım hesabına erişiminden kaynaklanan finansal kayıp risklerini üstlenir. Şirket, e-postalar, elektronik iletişim, kişisel veriler ve Şirket ile internet veya diğer iletişim ağları, telefon ya da başka herhangi bir elektronik yöntem yoluyla başka bir tarafa iletim sırasında meydana gelen erişim verileri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların bilgilere yetkisiz erişimi için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
14. Müşteri, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir eylem, olay veya fenomen olarak tanımlanan mücbir sebep olaylarından kaynaklanan finansal kayıplar (zararlar) için riskleri üstlenir: - Şirketin makul görüşüne göre, piyasada veya birkaç aracın pazarında istikrarsızlığa yol açan grevler, kitlesel ayaklanma veya sivil kargaşa, terör saldırıları, savaşlar, doğal afetler, kazalar, yangınlar, seller, fırtınalar, kasırgalar, elektrik kesintileri, iletişim, yazılım veya elektronik ekipman arızaları; - herhangi bir pazarın askıya alınması, tasfiyesi veya kapatılması veya Şirket tarafından fiyatların dayandırıldığı herhangi bir olayın olmaması veya kısıtlamaların veya özel veya standart dışı ticaret koşullarının uygulanması ve herhangi bir piyasada veya herhangi bir olaya ilişkin işlemler yapılması.
15. Müşteri, finansal piyasalardaki işlemlerin (ve ilgili işlemlerin) Müşterinin daimi olarak ikamet ettiği ülkenin mevzuatı tarafından yasaklandığı veya kısıtlandığı durumlarda finansal riskleri ve diğer riskleri üstlenir.
16. Şirket, Müşterinin türev finansal araçlarla alım satımla ilgili faaliyetlerinin vergiye tabi olmadığını veya gelecekte olmayacağını garanti etmez. İşlemleriyle ilgili olarak tahakkuk edebilecek her türlü vergiyi ve/veya diğer masrafları ödeme sorumluluğu Müşteriye aittir. Şirket, Müşteriye herhangi bir işlemle ilgili yasal, vergisel veya diğer türlü tavsiyeler vermeyecektir. Müşterinin herhangi bir vergi yükümlülüğü üstlenip üstlenemeyeceği konusunda şüpheleri varsa bağımsız bir uzmana danışması gerekir.
17. Şirket, Müşteri tarafından mevcut Müşterinin Hesabına para yatırmak veya Müşteri tarafından Web Sitesinden çekilen parayı göndermek için herhangi bir üçüncü tarafın yapacağı herhangi bir işlem veya ihmalden dolayı sorumluluk kabul etmez.
18. Şirket zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriye bilgi amacıyla, öneriler, haberler, yorumlar veya piyasa hakkında diğer bilgileri sağlayabilir. Bu olursa:
Şirket bu bilgilerden sorumlu olmayacaktır.
Şirket, bu tür bilgilerin kesinliği, doğruluğu ve bütünlüğü konusunda hiçbir garanti vermez.
Bu bilgiler yalnızca Müşterinin kendi yatırım kararlarını vermesini sağlamak için sunulur ve yatırım tavsiyesi değildir.
Bir belgede, hedeflenen veya ilgili kişi veya kategori ile ilgili bir kısıtlama varsa Müşteri bu bilgileri bu kişiye veya kişi kategorisine iletmemeyi kabul eder.
Şirket, Müşterinin bilgileri güncelliğini yitirmeden önce alacağını garanti etmez. Bu bilgileri kendi kararlarını almak amacıyla kullanmak müşterinin kendi inisiyatifindedir. Şirket tarafından yayınlanan bilgiler, Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya silinebilir.
19. Şirket, Müşteriye bir işlemin kazanç oranı konusunda tavsiyede bulunmayacak veya finansal piyasaların mevcut durumu hakkında bilgi sağlamak dışında herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermeyecektir. Şirketin Sözleşme uyarınca Müşteriye sağladığı İşlem Sinyalleri bir teklif olmadığı gibi ayrıca Müşterinin işlemlere dahil olmasına ve/veya işlem yapmasına dair açık bir öneri, Şirketin Müşteriye ve üçüncü taraflara karşı sorumlu olduğu nesnel ve güvenilir bilgi ya da profesyonel danışmanlık değildir. Müşteri, kendi sorumluluğunda olmak üzere ve kendi muhakemesine dayanarak işlem yapacak ve uygun kararlar verecektir. Müşteri, işlem yapmak için Şirkete bir emir göndererek, işlemin taşıdığı riskler konusunda kendi bağımsız değerlendirmesini ve araştırmasını yaptığını ve sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Müşteri, yeterli piyasa bilgisine sahip olduğunu, gereken durumda profesyonel tavsiyeler aldığını ve herhangi bir işlemin esası ve riskleri hakkında kendi değerlendirmesini yapmak için gerekli deneyime sahip olduğunu onaylar. Burada belirtilenler dikkate alındığında Şirket, Müşterinin, sahip olduğu amaçları ve finansal yetenekleri dikkate alarak, işlem yaparken ortaya çıkan risklerin kabul edilebilir olup olmadığını dikkatli bir şekilde değerlendirmesini tavsiye etmektedir. Bu Açıklama, Müşterinin işlemleri (türev finansal araçlarla yapılan işlemler) gerçekleştirmekten vazgeçirmeyi değil, Müşterinin Şirket ile olan Sözleşmesi bağlamında bu işlemleri gerçekleştirmeyle ilişkili riskleri değerlendirmesine ve bir strateji seçerken sorumlu bir yaklaşım sergilemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.