Olymp Trade
Tavsiye Politikası

Geçerlilik tarihi: 13.06.2022

1. Genel

1.1. Bu Olymp Trade Tavsiye Politikası ("Politika"), Şirket ile bu Politika kapsamında Şirketin tavsiye programına katılmaya karar veren ve bu Politikada Tavsiye eden Müşteriler veya Tavsiye edilen Müşteriler olarak anılan müşteriler arasındaki ilişkileri düzenleyen, yasal olarak geçerli, bağlayıcı ve uygulanabilir bir sözleşmedir.
1.2. İşbu Politika, işbu Politikanın karşılıklı kabul edilmesi üzerine, Şirket ile müşteri arasında akdedilen Hizmet Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.

2. Tavsiye Mekaniği

2.1. Tavsiye eden Müşteri, zaman zaman ancak zorunlu olmamak kaydıyla, Şirketi, potansiyel müşteriler olarak Tavsiye eden Müşterinin tanıdıklarına lanse edebilir ve Şirketin hizmetlerini, söz konusu potansiyel müşterilere Şirketin çevrimiçi platformuna ("Şirket Bağlantısı") benzersiz bir bağlantı sağlamak suretiyle tanıtabilir.
2.2. Şirket, bu Politikanın karşılıklı olarak kabul edilmesi üzerine Tavsiye eden Müşteriye Şirket Bağlantısını sağlayacaktır. Tavsiye eden Müşteri, Şirket Bağlantısını boyut ve metin olarak Şirket tarafından sağlandığı haliyle koruyacak ve Şirketin Tavsiye eden Müşteriden talep etmesi durumunda Şirket Bağlantısını düzeltecek ve değiştirecektir.
2.3. Bu Politikada belirtilen gerekliliklere ve şartlara tabi olarak, Tavsiye eden Müşteri tarafından sağlanan Şirket Bağlantısı aracılığıyla Şirketin çevrimiçi platformuna eriştikten sonra, Şirket ile Hizmet Anlaşması imzalayan her bir potansiyel müşteri, bu Politikada "Tavsiye edilen Müşteri" olarak anılacaktır.

3. Tavsiye edilen Müşteri Uygunluk Kriterleri

3.1. Tavsiye eden Müşteri, Şirket Bağlantısını alan Tavsiye edilen Müşteriler konusunda Şirkete şu garantileri verir:
3.1.1. Şirket Bağlantısını almak için onay vermiş olmaları.
3.1.2. 18 yaşından büyük veya kendi yargı yetkisi alanlarında finansal hizmetlere kaydolmak ve bu hizmetleri almak için yasal yaşa ulaşmış olmaları.
3.2. Şirketin söz konusu Tavsiye edilen Müşteriyi onaylayabilmesi ve söz konusu Tavsiye edilen Müşteriyi "Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri" olarak tanıyabilmesi için Tavsiye edilen Müşterinin aşağıdaki tüm kriterlere uygun olması gerekir:
3.2.1. Tavsiye eden Müşterinin eşi olmamak.
3.2.2. Tavsiye edilen Müşteri tarafından hesabın etkinleştirilmesini takip eden ilk 30 gün içinde, işlem hesabına Şirketin çevrimiçi platformunda belirlenen minimum para yatırma tutarını yatırmak.
3.2.3. Hesap kapatma veya para çekme için yapılmış edilmiş ya da bekleyen herhangi bir talebe sahip olmamak.
3.3. Tavsiye eden Müşteri ve Tavsiye edilen Müşteri, hesaplar arasında gerçekleştirilecek para transferinin bu Politikanın amaçları doğrultusunda para yatırma işlemleri olarak değerlendirilmeyeceğini kabul eder.
3.4. Tavsiye eden Müşteri, Hizmet Anlaşması Bölüm I Madde 11.1'de belirtildiği üzere, Şirketin faaliyet göstermediği ülkeler (bölgeler) listesinde ikamet eden herhangi bir kişiye Şirket Bağlantısını dağıtmayacağını kabul eder ve anlar.
3.5. Şirket, makul bir süre içinde, Tavsiye edilen Müşterinin uygunluk kriterlerine uygun olup olmadığını ve Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirlemek için Tavsiye edilen Müşteriyi değerlendirecek veya Tavsiye edilen Müşteriyi reddedecektir. Şirketin, belirli bir Tavsiye edilen Müşterinin Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin kararı nihai, bağlayıcı ve kesin olacaktır ve bu konuda Tavsiye eden Müşteri veya Tavsiye edilen Müşteri ile herhangi bir yazışma yapılmasına gerek yoktur.
3.6. Şirketin, Tavsiye eden Müşteri tarafından çekilen herhangi bir Tavsiye edilen Müşteriyi kabul etme yükümlülüğü yoktur ve Tavsiye edilen Müşteriyi, aşağıdakiler dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın kabul etmeyi geri çevirebilir veya reddedebilir:
3.6.1. Tavsiye edilen Müşteri, Şirket Bağlantısını kullandığı sırada Şirketin mevcut bir müşterisi olması.
3.6.2. Tavsiye edilen Müşteri daha önce Tavsiye eden Müşteri veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından Şirkete sunulmuş olması.
3.7. Tavsiye eden Müşteri, her bir Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri başına ve söz konusu Tavsiye edilen Müşterinin Hizmet Anlaşmasını kaç kez yerine getirdiğine ve/veya bu Politika kapsamındaki uygunluk kriterlerine uyup uymadığına bakılmaksızın yalnızca bir kez ücret alma hakkına sahiptir.
3.8. Tavsiye eden Müşteri ve Tavsiye edilen Müşteri, Şirketin hiçbir koşulda Tavsiye edilen Müşteriyi Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri olarak tanımama nedenlerini ifşa etmek zorunda olmayacağı konusunda anlaşmışlardır.

4. Tavsiye eden Müşteri Uygunluk Kriterleri

4.1. Tavsiye eden Müşteri, bu Politika kapsamında ücret almaya hak kazanmak için aşağıdaki tüm kriterlere uygun olmalıdır:
4.1.1. Şirketin çevrimiçi platformunda bir işlem hesabına sahip olmak.
4.1.2. İşlem hesabını iyi durumda tutmak; bu yalnızca Şirket tarafından belirlenir.
4.1.3. Tavsiye edilen Müşterinin eşi olmamak.
4.1.4. Şirketin çevrimiçi platformundaki işlem hesaplarında hesap kapatma veya para çekme talebi gerçekleştirmemiş ya da bekleme durumunda böyle bir talebe sahip olmamak.
4.2. Şirket, Tavsiye eden Müşterinin bu Politikanın tüm gerekliliklerine uygun olup olmadığını yalnızca kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkına sahip olacaktır.

5. Hizmet karşılığı

5.1. Bu Politika süresince Şirket, Tavsiye eden Müşteri tarafından çekilen her Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri başına mükafat olarak özel bir şans kutusu vermek suretiyle Tavsiye eden Müşteriye hizmetinin karşılığını verebilir. Şirket ayrıca, Nitelikli Tavsiye edilen Müşteriye, Şirketin çevrimiçi platformuna kaydolması ve Tavsiye eden Müşteri tarafından sağlanan Şirket Bağlantısını kullanmasının ardından uygunluk kriterlerini karşılaması karşılığında mükafat olarak özel bir şans kutusu vererek hizmetinin karşılığını verebilir.
5,2. Hizmet karşılığı, Tavsiye eden Müşterinin veya Nitelikli Tavsiye edilen Müşterinin Şirketin çevrimiçi platformundaki hesabına, Şirketin Tavsiye eden Müşteri tarafından çekilen Tavsiye edilen Müşterileri Nitelikli Tavsiye edilen Müşteriler olarak tanıması halinde 2 iş günü içinde sağlanacaktır. Tavsiye eden Müşteri ve Tavsiye edilen Müşteri, bu maddede açıklanan hizmet karşılığını alma şeklinin münhasır yöntem olduğunu ve Tavsiye eden Müşterinin yanı sıra Tavsiye edilen Müşterinin de Hizmet karşılığını başka herhangi bir şekilde veya yöntemle yapılması talebinden feragat ettiğini kabul etmiş ve onaylamıştır. Şirket, madde 5.1'de atıfta bulunulan özel şans kutularının içeriğini istediği zaman ve anında geçerli olmak üzere tek taraflı olarak belirleme hakkına sahip olacaktır.
5.3. Taraflar, Hizmet karşılığının, Tavsiye eden Müşteri ve Tavsiye edilen Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen performansa ilişkin tazminatı tamamen kapsadığı konusunda anlaşmaya varmışlardır. Tavsiye eden Müşteriler ve Tavsiye edilen Müşteriler, Şirketten, haleflerinden veya lisans sahiplerinden herhangi bir ek tazminat almaktan feragat etmişlerdir.

6. Bu Politikanın Kötüye Kullanımı ve Feshi

6.1. Tavsiye eden Müşteri, Şirket Bağlantısını yasa dışı, aşağılayıcı, yanıltıcı, müstehcen veya Şirkete zarar verecek herhangi bir şekilde kullanamaz.
6.2. Tavsiye eden Müşteri, bu Politika kapsamındaki faaliyetinin Tavsiye eden Müşterinin ikamet ettiği yargı yetkisi alanındaki herhangi bir yasayı ihlal etmediğini beyan ve garanti eder. Tavsiye edilen Müşteri, bilgisi dahilinde, bu Politika kapsamındaki faaliyetinin Tavsiye edilen Müşterinin ikamet ettiği yargı yetkisi alanındaki herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceğini garanti eder. Tavsiye eden Müşteri, Şirket Bağlantısının bu tür kaynaklarda paylaşılması durumunda sosyal medya Şartlar ve Koşulları'na uymayı taahhüt eder.
6.3. Şirket, Tavsiye eden Müşteri tarafından Şirket Bağlantısının uygunsuz kullanımı durumunda, Tavsiye eden Müşteri ile işbu Politika kapsamındaki ilişkilerini tek taraflı olarak derhal sona erdirme hakkına sahiptir.
6.4. Tavsiye eden Müşteri, Şirket Bağlantısının kullanımından, Tavsiye eden Müşterinin Şirket Bağlantısına eklediği içeriklerden ve Tavsiye edilen Müşterileri çekme yöntemlerinden yalnızca kendisinin sorumlu olacağını ve Şirket Bağlantısının Tavsiye edilen Müşterilere dağıtımının her açıdan yalnızca Tavsiye eden Müşterinin kararı olmaya devam edeceğini kabul eder. Şirket, Tavsiye eden Müşteriyi Şirket Bağlantısı ile belirli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmez ve herhangi bir talimat veya teşvik edici materyal sağlamaz. Tavsiye eden Müşteri, Tavsiye eden Müşterinin bu Politika kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili herhangi bir talep karşısında Şirketi tazmin eder.
6.5. Şüpheye mahal vermemek adına, bu Politika profesyonel tanıtımcı olmayan ve bu Politika kapsamında yalnızca tanıdıklarına yönelik faaliyetler yürütmeyi amaçlayan amatör, sıradan müşteriler için hazırlanmıştır. Profesyonel tanıtım ortakları için Şirketin https://kingfin.com/page/terms adresinde yer alan ayrı Şartlar ve Koşullar'ı vardır. Tavsiye eden Müşterinin, bu Politikanın tüm süresi boyunca Kingfin ortaklık programına katılması yasaklanacaktır. Tavsiye eden Müşterinin bu maddeyi ihlal etmesi durumunda Şirket, Tavsiye eden Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu Politika kapsamında Tavsiye eden Müşteri ile ilişkilerini tek taraflı olarak derhal feshetme ve Tavsiye eden Müşterinin tüm hizmet karşılıklarını iptal etme hakkına sahip olacaktır.
6.6. Tavsiye eden Müşteri, Tavsiye edilen Müşterilerin sayısını artırmak için başta anahtar kelime veya çerez bırakma, spamdexing, kötü amaçlı yazılımlar, reklam yazılımları, gizli metin veya bağlantılar, köprü veya gizlenmiş sayfalar, link farming, blog spam yorumları, casus yazılımlar, parazit yazılım teknikleri, otomatik "robot" teknikleri, yazılım, indirmeler, bağlam tetikleme veya diğer benzer taktikler olmak üzere, Tavsiye eden Müşterinin (doğrudan veya dolaylı olarak) herhangi bir "bilgisayar korsanlığı" yöntemi veya aldatıcı veya hileli yöntemler kullanmayacağını garanti eder. Şirket, Tavsiye eden Müşteriyi ve faaliyetlerini araştırma ve inceleme ve Şirketin kendi takdirine bağlı olarak bu faaliyetlerden herhangi birinin yürütülüp yürütülmediğini belirleme hakkına sahiptir. Tavsiye eden Müşterinin bu bölümü ihlal etmesi veya Şirketin Tavsiye eden Müşterinin bu bölümü ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçeleri olması durumunda, Şirket, Tavsiye eden Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu Politika kapsamındaki ilişkileri derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacak ve Tavsiye eden Müşterinin tüm hizmet karşılıkları iptal edilecek ve bu hak kaybedilecektir.
6.7. Tavsiye eden Müşteri, Şirket Bağlantısını aşağıdakilerden herhangi birini içeren herhangi bir içerikle birlikte kullanmayacaktır:
6.7.1. Çıplaklık, pornografi veya diğer cinsel içerikli veya yetişkinlere yönelik materyaller.
6.7.2. Nefret propagandası veya yasa dışı faaliyetleri ya da şiddeti teşvik eden veya destekleyen materyaller.
6.7.3. Telif hakları, ticari marka hakları, patentler veya diğer üçüncü taraf fikri mülkiyetleri, sözleşme, gizlilik veya tanıtım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başkalarının yasal, genel hukuki veya mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden veya ihlal eden içerikler.
6.7.4. İstenmeyen e-posta göndermek üzere tasarlanmış yazılım veya hizmetleri tanıtan veya kullanan materyaller.
6.7.5. Herhangi bir yerel, bölgesel veya ulusal yasa, kural veya yönetmeliği ihlal eden materyaller.
6.7.6. Virüsler, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar, iptal botları veya diğer benzer zararlı veya istenmeyen programlama rutinleri.
6.7.7. Tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenen tehdit edici, küfürlü, taciz edici, karalayıcı, müstehcen, saygısız, uygunsuz veya başka şekillerde sakıncalı, saldırgan veya zararlı yanlış beyanlar veya materyaller.
6.7.8. Şirket, Tavsiye eden Müşterinin ve/veya Tavsiye edilen Müşterinin aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirmesi ve/veya Şirketin Tavsiye eden Müşterinin ve/veya Tavsiye edilen Müşterinin aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirdiğinden şüphelenmesi durumunda, mutlak takdir yetkisi dahilinde, Tavsiye eden Müşteri ve/veya Tavsiye edilen Müşteri ile işbu Politika kapsamındaki ilişkilerini sona erdirme ve/veya Tavsiye eden Müşteri ve/veya Tavsiye edilen Müşteri tarafından kazanılan hizmet karşılığını herhangi bir sonuçtan sorumlu olmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar: (a) dolandırıcılık; bu Politikanın kötüye kullanılması; (b) Şirket Bağlantısının kötüye kullanılması; (c) herhangi bir gizli anlaşma girişimi; (d) manipülasyon; (e) kötü niyet; (f) bu Politikanın ruhuna uygun olmayan eylemler; (g) arbitraj; (h) diğer aldatıcı veya hileli faaliyet biçimleri; (i) bu Politikanın ve/veya Hizmet Anlaşmasının ihlali.
6.8. Tavsiye eden Müşteri, Tavsiye edilen Müşteriye Şirket adına herhangi bir yatırım tavsiyesi vermemelidir ve ayrıca Şirketin çevrimiçi platformunu açıklayan Şirket materyallerine başvurmalıdır.
6.9. Şirket, başta Hizmet karşılığının miktarı ve hesaplanması olmak üzere bu Politikanın herhangi bir hükmünü herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirebilir, tadil edebilir, silebilir veya üzerine ekleme yapabilir, Tavsiye eden Müşteriye ve Tavsiye edilen Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu Politikanın geçerliliğini derhal geçerli olmak üzere feshedebilir veya askıya alabilir. Şirket, bu Politikanın herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya feshedilmesinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Bu Politikanın feshedilmesi, otomatik olarak Hizmet Anlaşmasının feshine neden olmayacaktır.
6.10. Şirket, Madde 6.9'a halel getirmeksizin, uygunluk kriterlerini, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda ve Şirketin takdirine bağlı olarak tek taraflı bir şekilde değiştirme hakkını saklı tutar:
6.10.1. Tavsiye edilen Müşterinin işlem hesaplarındaki işlem faaliyetlerini minimum sayıda işlem lotu ve pozisyon açma ve kapama için zaman limitleri ile tamamlamasını zorunlu kılmak ve/veya
6.10.2. Tavsiye eden Müşterinin, Tavsiye edilen Müşterinin Şirkete başvurduğu tarihten önceki sabit bir süre boyunca hesapları üzerinden belirli bir minimum sayıda işlem gerçekleştirmesini zorunlu kılmak.

7. Çeşitli

7.1. Tavsiye eden Müşteri, Tavsiye eden Müşterinin bu Politika kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesinin doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak Şirketin maruz kalabileceği veya ortaya çıkabilecek her türlü yükümlülük, maliyet, iddia, talep ve masrafla ilgili olarak Şirketi tazmin edecektir.
7.2. Tavsiye eden Müşteri, Şirketin, Tavsiye edilen Müşteri tarafından yatırılan fon miktarı veya işlem sayısı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tavsiye edilen Müşteri ile ilgili kişisel bilgileri ve diğer bilgileri veya Tavsiye edilen Müşteri ile ilgili diğer ayrıntıları, ilgili Tavsiye eden Müşteri de dahil olmak üzere, Şirketin ilgili Tavsiye edilen Müşterinin Nitelikli Tavsiye edilen Müşteri olarak tanınıp tanınmadığını açıklayabileceği ve açıklanan bu bilgilerin miktarının yalnızca Şirket tarafından belirleneceği durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini kabul eder.
7.3. Tavsiye eden Müşteri, kendisini Şirketin bir temsilcisi veya çalışanı olarak sunmasının veya başka bir şekilde Şirketi temsil ediyor gibi göstermesinin yasak olduğunu kabul etmiş ve onaylamıştır. Bu Politika kapsamındaki ilişkiler, Tavsiye eden Müşteri ile Şirket arasında herhangi bir ortaklık, iştirak veya ortak girişim oluşturmayacak veya oluşturduğu kabul edilmeyecektir. Tavsiye eden Müşteri, Tavsiye eden Müşterinin Şirket ile bir aracı kurum anlaşmasına girmesini gerektiren herhangi bir sıfatla hareket etmeyecektir. Tavsiye eden Müşteri ve Şirket, bu Politika kapsamında tamamen bağımsız yüklenicilerdir.
7.4. Hem Tavsiye eden Müşteri hem de Tavsiye edilen Müşteri, bu Politika kapsamındaki ilişkileri istedikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, kalan şans kutuları (varsa) söz konusu Tavsiye eden Müşteriye veya Tavsiye edilen Müşteriye madde 5.2'de belirtilen şekilde sunulacaktır.
7.5. Bu belgenin dil versiyonuna bakılmaksızın, İngilizce versiyon bağlayıcı versiyon olacak ve diller arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda yine İngilizce versiyon geçerli olacaktır.