Ödüller ve Promosyon Etkinlikleri ile İlgili Düzenlemeler

Yürürlük tarihi 06.06.2022

1. Giriş

1.1. Bu belgede yer alan şartlar ("Standart Promosyon Şartları"), Şirketin www.olymptrade.com adresindeki web sitesi veya Şirkete ait diğer web siteleri ("Şirketin web siteleri") aracılığıyla zaman zaman sunulan tüm promosyon teklifleri ve etkinlikleri (her biri bir "Promosyon") için geçerlidir ve Promosyonların yürütülmesine ve Promosyonlara katılıma dair prosedürleri belirler.
Bazı Promosyonlar için, (ilgili Promosyona özel açılış sayfası da dahil) Şirketin web sitelerinde yayınlanabilecek özel şartlar geçerli olabilir ("Özel Promosyon Şartları").
Bu Standart Promosyon Şartları ile geçerli Özel Promosyon Şartları arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, Özel Promosyon Şartları geçerli olacak ve ardından, yalnızca söz konusu çelişki veya tutarsızlığı çözmek için gerekli olduğu ölçüde, bu Standart Promosyon Şartları geçerli olacaktır.
Bu Standart Promosyon Şartları, Hizmet Anlaşmamızın bir parçasıdır ve referanslar aracılığıyla buraya dahil edilmiştir. Herhangi bir Promosyona katılarak, bu Standart Promosyon Şartlarını kabul ettiğinizi ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bu Standart Promosyon Şartlarını kabul etmiyorsanız tek seçeneğiniz Promosyondan çıkmaktır.
1.2. Herhangi bir Promosyona katılmadan önce bu Standart Promosyon Şartlarını ve geçerli Özel Promosyon Şartlarını kontrol etmelisiniz.
1.3. Bu belgede:
"Promosyon", başta bonus teklifleri, turnuvalar, referans programları, diğer herhangi bir Promosyon şekli veya bunların herhangi bir kombinasyonu olmak üzere herhangi bir promosyon anlamına gelir.
"Katılımcı" ("siz"), bir Promosyona katılmaya uygun olan ve bir Promosyona katılma niyetini açıkça gösteren aktif eylemlerde (kesinleşmiş eylemler) bulunan herhangi bir kişi anlamına gelir. Bu belgenin amaçları doğrultusunda, Hizmet Anlaşmasındaki Müşteri ifadesi Katılımcı ifadesini içerecek şekilde anlaşılmalıdır.
"Ödül", aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Promosyona katılım nedeniyle Katılımcı tarafından alınabilecek herhangi bir avantaj/ödül anlamına gelir:
a) Promosyon kodu. Promosyon kodu, hesaba para yatırması karşılığında sahibine bonus mahiyetinde bir para tutarı alma hakkı veya başka avantajlar elde etme hakkı veren, özel olarak oluşturulmuş benzersiz bir alfanümerik koddur.
b) Ücretsiz ürün hakkı. Ücretsiz ürün hakkı, Şirketin pazar yerinde bir ürün veya hizmeti ücretsiz olarak satın alma hakkıdır.
c) Risksiz işlem hakkı. Risksiz işlem hakkı, Şirketin İşlem Platformunda, yapılan işlemin kazançlı olmaması durumunda işlem tutarının hesap bakiyesinden düşülmediği bir işlem yapma hakkıdır.
d) Şirketin takdirine bağlı olarak diğer maddi veya manevi avantajlardır.
e) Bunların herhangi bir kombinasyonu.

2. Promosyonlar ve Promosyon Dönemleri

2.1. Zaman zaman Promosyonlar düzenleyebiliriz. Promosyonun şekli, Şirketin web siteleri aracılığıyla erişilebilen Şirketin bilgilendirme materyallerinde ve/veya her bir Promosyon hakkında size bilgi vermek için yayınladığımız iletişimlerde (e-postalar, bilgisayar açılır pencereleri ve mektuplar gibi) ve/veya ilgili Promosyonun özel açılış sayfasında açıklanacak ve tüm ayrıntılar belirtilecektir.
2.2. Her Promosyonun geçerli olacağı dönem ("Promosyon Dönemi") ilgili Özel Promosyon Şartlarında belirtilecektir. Her Promosyon, ilgili Promosyon Döneminin sonunda otomatik olarak kapanacak ve bu noktadan sonra söz konusu Promosyona katılım mümkün olmayacaktır. Herhangi bir Promosyon Döneminin belirtilmediği durumlarda, ilgili Promosyon, Şirketin web sitelerinde durdurulduğunda sona erecektir.
2.3. Şirket, Promosyonlar hakkında bilgilendirici ve reklam amaçlı materyallerinin yayılması, çekilişlerinin gerçekleştirilmesi, kazananların belirlenmesi, ödüllerin verilmesi ve Promosyonların organizasyonu ve yürütülmesi çerçevesindeki diğer işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla üçüncü taraflarla etkileşime geçebilir.
2.4. Turnuvalar. Bu maddenin amaçları doğrultusunda "Turnuva", kullanıcılar arasındaki bir yarışma olan bir Promosyon türüdür.
Ödül fonu, ödül fonunun oluşturulma prosedürü ve Turnuva katılımcıları arasında dağıtılması da dahil olmak üzere Turnuvalara katılım koşulları, Şirket tarafından Şirketin web sitelerindeki ilgili bilgilendirme materyallerinde tek taraflı olarak belirlenir. Şirket, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep belirlemeksizin ya da sebep göstermeksizin, ilgili bilgileri Şirketin web sitelerine yerleştirerek Müşteriyi bilgilendirmek suretiyle Turnuvaya katılım ve yürütme şartlarını ve koşullarını değiştirme, Turnuvayı veya sonuçlarını iptal etme hakkına sahiptir. İlgili bilgilerin Şirketin web sitelerinde yayınlanmasıyla, ilgili değişiklikler hakkında usulüne uygun olarak Müşteriye bildirim yapıldığı kabul edilir.
Şirket, bir Turnuva katılımcısının ödülünü başka bir Turnuva katılımcısına veremez veya aktaramaz ya da verilen iletişim bilgileri aracılığıyla kazananla iletişime geçmenin imkansız olması veya Şirketin bu Standart Promosyon Şartlarının 5.1. maddesi uyarınca kazananı diskalifiye etmek için bir nedeni olması durumunda verilen herhangi bir ödülün iadesini talep edemez.
Şirket, Katılımcıların verileri de dahil olmak üzere Turnuvanın mevcut durumu ve statüsü ile ilgili bilgileri, herhangi bir kaynakta ve diğerlerinin yanı sıra Şirketin web sitelerinde yayınlayabilir ve yayabilir. Katılımcı, Turnuvaya katılarak, geçici sonuçlar da dahil olmak üzere Turnuvaların sonuçlarına ilişkin bilgilerin yayınlanması ve yayılması ve Katılımcının burada belirtildiği şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine izin verir.
Turnuvanın şartlarına ve koşullarına uygun olarak bedel alma hakkına sahip olan Katılımcıdan ilgili talebin alınması durumunda, Şirket, tamamen Şirketin kendi takdirine bağlı olarak, bedelin yerine getirilmesini parasal biçimde gerçekleştirebilir. Ödemenin parasal karşılığı ve para birimi şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenir.
Turnuva sona erdikten sonra, Şirket, ilgili bilgilendirme materyallerinde belirtilen süre içinde ve koşullara uygun olarak ödül fonunu tahsis edebilir.

3. Promosyonlara Katılma Uygunluğu

3.1. Herhangi bir Promosyona katılmaya uygun olmak için şunlar gereklidir:
a) Şirkette bir hesabınızın olması ve
b) Hizmet Anlaşmasına uygun olarak Şirket Hizmetlerini kullanma hakkına yasal olarak sahip olmak ve
c) Belirli genel Promosyon kategorileri ile ilgili olarak bu Standart Promosyon Şartlarının ilgili bölümlerinde ve geçerli Özel Promosyon Şartlarında belirtilen diğer uygunluk kriterlerini karşılamak.
3.2. Yeni müşterilere yönelik olduğu belirtilen veya "yeni müşteri" veya "kaydolma" teklifi (veya benzeri) olarak tanımlanan herhangi bir Promosyona katılmaya uygun olmak için, daha önce Şirkette herhangi bir hesap açmamış olmanız şarttır. Bu tür Promosyonlar, başka herhangi bir Promosyon ile birlikte kullanılamaz.
3.3. Şirket, Katılımcının hesap doğrulama işleminden geçmemiş olması durumunda, herhangi bir zamanda Katılımcıdan hesap doğrulama işleminden geçmesini talep etme hakkını saklı tutar.

4. Ödüller

4.1. Herhangi bir Promosyon sonucunda Ödül almaya hak kazanan Katılımcı, ilgili Ödülü "olduğu gibi" kabul etmelidir. Kural olarak, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bir nakit alternatifi sunmayı seçmediğimiz sürece (Ödülün tam değerinden daha az olabilir) nakit alternatifi hakkı yoktur.
4.2. Şirket, herhangi bir zamanda, herhangi bir Ödülün yerine büyük ölçüde eşdeğer bir kıymete sahip bir veya birden fazla Ödül koyma hakkını saklı tutar.
4.3. Ödül alma hakkı, başkasına devredilemez.
4.4. Katılımcı, ilgili Ödül ile ilgili olarak geçerli vergilerin ödenmesinden ve başta geçerli yerel yasaların gerekliliklerine uyma olmak üzere Ödül veya Ödülün kullanımı ile ilgili her türlü masraftan tek başına sorumludur. Bu tür ilişkili maliyetlere, başta Ödül bir motorlu taşıttan oluşuyorsa araç tescili, kasko sigortası ve ehliyetle ilgili maliyetler veya Ödül bir yurt dışı seyahatinden oluşuyorsa pasaport, vize ve seyahat sigortası gereklilikleri vb. örnek olarak sayılabilir.
4.5. Katılımcı, Şirketin hiçbir koşulda Katılımcıların vergi toplayıcısı olarak kabul edilmeyeceği ve Katılımcıların bir Promosyona katılımları nedeniyle elde ettikleri vergiye tabi gelirlerini hesaplamayacağı veya herhangi bir kesinti yapmayacağı konusunda tam olarak bilgilendirilir ve bunlara rıza gösterir.
4.6. Ödülün her türlü kullanımından sadece Katılımcı sorumludur. Bu Standart Promosyon Şartlarında açıkça belirtilmedikçe, tarafımızdan hiçbir beyan, taahhüt, koşul veya diğer şartlar sunulmaz, verilmez veya kabul edilmez ve herhangi bir Ödülle ilgili olarak, başta uygunluk, güvenilirlik, tatmin edici kalite veya amaca uygunluk ile ilgili şartlar veya yasaların izin verdiği azami ölçüde hariç tuttuğumuz diğer zımni şartlar olmak üzere, bizimle herhangi bir kişi arasında başka hiçbir şart geçerli olmayacaktır.
4.7. Promosyon Kodları
Bir promosyon kodu, uygun noktada (örneğin hesaba para yatırırken) promosyon kodunun girilmesi ve uygulanması ile kullanılır.
Verildiği sırada açıkça belirtilmediği sürece, her promosyon kodu, promosyon kodunun alıcısı tarafından ve bu alıcı tarafından yalnızca bir kez kullanılmak üzere geçerli olacaktır ve başka herhangi bir Promosyonla bağlantılı olarak kullanılamayacaktır.
Bu Standart Promosyon Şartlarının 4.1 maddesine halel getirmeksizin, Katılımcı promosyon kodu aracılığıyla ek olarak yatırılan tutarı işlemlerde kullanma veya hesap bakiyesinden çekme hakkına sahip olabilir.
Bir promosyon kodu, promosyon koduna ilişkin özel şartlarda belirtilen tarihte veya müsaitlik durumuna bağlı olarak, size bildireceğimiz tarihten önce sona erecektir. Promosyon kodunu bu tarihten sonra kullanamazsınız.
Şirket, herhangi bir nedenle bir promosyon kodunu istediği zaman geri çekme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

5. Ödüllerin İptali ve Promosyonlardan Diskalifiye Edilme

5.1. Şirket, aşağıdaki durumlarda herhangi bir Ödülü iptal edebilir ve/veya herhangi bir ikame sunmaksızın Promosyon Katılımcısını diskalifiye edebilir:
a) Katılımcı, bu Standart Promosyon Şartlarının 3.1. maddesinde ve/veya geçerli Özel Promosyon Şartlarında belirtilen kriterlere göre Promosyona katılmaya uygun değilse.
b) Katılımcı, bu Standart Promosyon Şartlarının 3.3. maddesine göre hesap doğrulama işleminden geçmeyi reddederse veya hesap doğrulama işlemi başarısız olursa.
c) Şirket, Katılımcının hile yaptığını veya herhangi bir Promosyonun katılım sürecini veya işleyişini bozduğunu veya bozmaya çalıştığını tespit ederse.
d) Katılımcı, Hizmet Anlaşmasını ihlal ederse veya Promosyonun ruhuna aykırı davranışlar sergilerse.
e) Katılımcı, Şirketin görüşüne göre, Şirketin itibarını zedeleyebilecek türden davranışlar sergilerse.
f) Şirketin takdirine bağlı olarak diğer durumlarda.
5.2. Şirket, Katılımcıları herhangi bir sebep göstermeksizin veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak sebep göstererek diskalifiye edebilir.
5.3. Şirket, Diskalifiye durumunda herhangi bir Ödülün iadesini talep etme hakkına sahiptir ve buna Katılımcının hesabındaki Ödüller de dahildir.

6. Çeşitli

6.1. Bu kurallarda açıklanmayan herhangi bir durum Şirketin kararına tabi olacaktır.
6.2. Katılımcı, Promosyona katılarak şunları kabul eder:
a) Şirket, Katılımcı tarafından sağlanan bilgileri ve iletişim bilgilerini; etkinliğe katılım, katılıma son verilmesi ve katılım durumu hakkında Katılımcıyı bilgilendirmek, Şirket tarafından düzenlenen etkinlikler hakkında Müşteriyi bilgilendirmek ve Katılımcıya reklam, bilgilendirme ve pazarlama materyalleri göndermek amacıyla kullanabilir.
b) Şirket, sizin katılımınızla görüntü, video ve işitsel materyallerinizi, belirsiz bir çevredeki kişileri Promosyon ve sunulan Ödüller hakkında bilgilendirmek amacıyla kullanabilir.
c) Şirket, hayatınız, sağlığınız ve mülkünüz için (çevrimdışı bir Promosyon olması durumunda) herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
6.3. Herhangi bir Ödülle ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafın adını veya ticari markasını kullandığımız durumlarda, bunlar ilgili üçüncü tarafın mülkiyetinde olacaktır. Bu isimlerin veya ticari markaların kullanımından veya bir Ödülün herhangi bir fotoğrafının kullanımından, hiçbir lisans, bağlantı, tasdik veya onay iddia edilmez veya çıkarılmamalıdır. Bir Ödülün tanıtımında kullanılan herhangi bir fotoğraf yalnızca açıklama amaçlıdır ve gerçek Ödül, başta marka, model, teknik özellik, renk, görünüm, ambalaj ve diğer özellikler açısından olmak üzere fotoğrafta gösterilen üründen farklı olabilir.