นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

เรา ในนามของ Olymp Trade ("บริษัท", "พวกเรา" หรือ "เรา") เข้าใจว่า คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการส่วนตัว และให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและส่วนตัว เราเคารพในความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงแนวทางปฏิบัติของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณผ่านการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นใด ที่เราใช้เพื่อให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการบริการของเราและรวมอยู่ในอ้างอิง
เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด และใช้ข้อมูลที่มีให้เพื่อทำการตัดสินใจ โดยการใช้บริการของเรา คุณได้เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และการใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นข้อตกลงที่ดำเนินต่อไปต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการอัปเดตใด ๆ อีกด้วย

การใช้ข้อมูล

เราอาจรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของคุณ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อการใช้งานของคุณ เราได้จัดทำตารางที่มีหมวดหมู่ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการประมวลผล

ประเภทข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บ

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

พื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลแสดงตัวตน

ชื่อ นามสกุล และชื่อสกุลอื่น (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด เพศ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หมายเลขใบขับขี่ หรือ รูปถ่าย

การจัดการบัญชี การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่เอกสารแจ้งบิล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

การจัดการบัญชี การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารสำหรับนักพัฒนา การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด การให้บริการ

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลการเงิน

บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรชำระเงิน และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้ หมายเลขประกันประเทศ)

การจัดการบัญชี การให้บริการ การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

3. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (ขั้นตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อยืนยันว่า คุณไม่ได้ใช้วิธีการใดเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มของเรา และสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา การจัดหาการบริหารและบริการด้านไอที การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง)

ข้อมูลการทำธุรกรรมและประวัติการซื้อ

รายละเอียดการทำธุรกรรมที่คุณได้ดำเนินการ รายละเอียดการชำระเงิน การถอน การแลกเปลี่ยน ประวัติการเทรด และประวัติการซื้อ กำไร ยอดคงเหลือ วิธีการฝากและถอนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริการที่คุณได้กระทำผ่านเว็บไซต์ของเรา

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนบุคคล

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

3. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อยืนยันว่า คุณไม่ได้ใช้วิธีการใดเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มของเรา และสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา การจัดหาการบริหารและบริการด้านไอที การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง)

ข้อมูลเชิงเทคนิค

ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ที่อยู่ IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นใดบนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้งาน คุกกี้ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การทำงานของแอปและการพัฒนา

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

3. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อยืนยันว่า คุณไม่ได้ใช้วิธีการใดเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มของเรา และสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา การจัดหาการบริหารและบริการด้านไอที การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง)

ข้อมูลโปรไฟล์

รายละเอียดบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ รายการธุรกรรมที่กระทำโดยคุณ ความสนใจ ความชอบ ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการโต้ตอบของคุณกับเรา ในระหว่างการให้บริการและการตอบแบบสำรวจ

การจัดการบัญชี การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารสำหรับนักพัฒนา กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมภายใน

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

3. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อยืนยันว่า คุณไม่ได้ใช้วิธีการใดเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มของเรา และสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา การจัดหาการบริหารและบริการด้านไอที การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง)

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ วันที่ลงทะเบียน ประเภทบัญชี กลุ่มการเทรด จำนวนข้อร้องเรียน จำนวนไฟล์คำขอ และประวัติ IP

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง แอปมือถือและฟังก์ชั่นและการพัฒนาเว็บไซต์ การปรับบริการของเราให้เป็นส่วนตัว

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัวแก่คุณ และเพื่ออัปเดตเรื่องบริการที่มีให้คุณ

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร

การตั้งค่าของคุณในการรับข้อมูลการตลาดจากเรา และการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การตลาดและผลิตภัณฑ์ การปรับบริการของเราให้เป็นส่วนตัว กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมภายใน การให้บริการ

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

3. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัวแก่คุณ และเพื่ออัปเดตเรื่องบริการที่มีให้คุณ

หมวดพิเศษของข้อมูล/ข้อมูลที่มี "ความอ่อนไหว"

รายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา รายได้ต่อปี ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และ/หรือคำพิพากษาคดีอาญา และความผิดอื่นใด

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลความสอดคล้อง

รายละเอียดการศึกษาของคุณ สถานะการจ้างงาน ประสบการณ์การเทรด การทดสอบการประเมินตนเอง

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลการชำระเงิน

รายละเอียดจำนวนกระเป๋าชำระเงิน และ/หรือ ข้อมูลบัตรธนาคารของคุณ รวมถึงข้อมูลของธนาคารผู้ออกบัตร หมายเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุบัตร ระบบการชำระเงิน รหัสยืนยันบัตร (CVV2 / CVC2) และรูปถ่ายหน้าหลังของบัตรธนาคาร

ารป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การให้บริการ

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูล KYC

ข้อมูล "Know your customer" คือ ข้อมูลเอกสารแสดงตัวตน รวมถึงสำเนาบิลค่าสาธารณูปโภค บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และ/หรือใบขับขี่ที่ลงวันที่ล่าสุด

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลประวัติเศรษฐกิจ

รายละเอียดอาชีพ วัตถุประสงค์ของการลงทุน รายได้ต่อปี ความมั่งคั่งสุทธิ จำนวนเงินลงทุนที่คาดหวังต่อปี และแหล่งที่มาของเงินทุน

การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลตำแหน่งสถานที่

รายละเอียดตำแหน่งจริงของคุณ ณ ขณะที่โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา (เช่น ชุดของพารามิเตอร์ที่ระบุการตั้งค่าภูมิภาคของอินเทอร์เฟซคุณ ได้แก่ ประเทศที่พำนักอาศัย เขตเวลา และภาษาอินเทอร์เฟซ เป็นต้น)

การจัดการบัญชี การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารสำหรับนักพัฒนา การปรับบริการของเราให้เป็นส่วนตัว

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลเสียงและวิดีโอ

การบันทึกเสียงหรือวิดีโอการโทรที่คุณได้รับสายจากเราหรือที่คุณได้โทรหาเรา

การจัดการบัญชี การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม AML, CTF และกฎหมายและข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารสำหรับนักพัฒนา รายการและกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการสนับสนุนลูกค้า

1. จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ

2. จำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ซึ่งมีการแก้ไขเป็นระยะ ๆ เพื่อ
(1) สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา ที่มีต่อลูกค้าและเสนอบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(2) ให้บริการของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึง การป้องกันการฉ้อโกง การต่อต้านการฟอกเงิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และคำแนะนำด้านการเงินของผู้ก่อการร้าย FATF
(4) ปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลตามฐานกฎหมายต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
2. การปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า
3. การปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และผลประโยชน์ของคุณ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน จะไม่แทนที่ผลประโยชน์เหล่านั้น
4. บนพื้นฐานของความยินยอมของลูกค้า
โปรดพึงระลึกไว้ว่า กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ กำหนดให้เราต้องจัดเก็บข้อมูลบางหมวด หลังจากสิ้นสุดข้อตกลงการบริการหรือการลบบัญชีของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม จะระบุไว้ในส่วนการลบบัญชีในที่นี้

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

เราและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ ได้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในบริการที่เกี่ยวข้องของเรา รวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการของเรา "คุกกี้" เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ในขณะที่คุณกำลังดูเว็บไซต์ คุกกี้มีประโยชน์มากและสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย วัตถุประสงค์เหล่านี้ ได้ช่วยให้คุณสามารถนำทางคุณไปสู่เว็บไซต์หน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างโดยอัตโนมัติ จดจำการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ และทำให้การโต้ตอบระหว่างคุณกับบริการของเรารวดเร็วและง่ายขึ้น คุกกี้ ยังใช้เพื่อช่วยให้โฆษณาที่คุณเห็นนั้น เกี่ยวข้องกับคุณและตรงกับความสนใจของคุณ และยังรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ ประเภทดังต่อไปนี้
ก) "คุกกี้เซสชัน" ถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราว ในระหว่างการเรียกดู เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ และจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อปิดเบราว์เซอร์
ข) "คุกกี้ถาวร" คือ เป็นคุกกี้สำหรับอ่านเท่านั้นโดยเว็บไซต์ ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกใช้ เมื่อเราต้องการทราบว่า คุณคือใครเพื่อการเข้าชมซ้ำ เช่น เพื่อให้เราสามารถเก็บการตั้งค่าของคุณ สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป
ค) "คุกกี้บุคคลที่สาม" ซึ่งกำหนดโดยบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่แสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม ตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม ที่ติดตามและวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
คุกกี้ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ แต่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ อาจถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บและรับจากคุกกี้ คุณสามารถลบคุกกี้ได้โดยทำตามคำแนะนำของการตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ คุณสมบัติบางอย่างของบริการของเรา อาจทำงานไม่สมบูรณ์ และประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณอาจได้รับไม่เต็มที่

เราแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ให้กับใครบ้าง

เราไม่เช่า, จำหน่ายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลบริษัทของคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามแต่กรณีที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บริษัทในเครือของเราและบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเรา นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรของเราที่เชื่อถือได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) ตรวจสอบตัวตนและยืนยันรายละเอียดบัญชีของคุณ
(2) การจัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา (เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing)
(3) ช่วยเราในการดำเนินธุรกิจให้บริการและปรับปรุงบริการ
(4) ดำเนินการวิจัย, การวินิจฉัยทางเทคนิค และการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริการ
(5) สื่อสารในเรื่องสื่อส่งเสริมการขายและข้อมูล ตามนโยบายการตลาดของเรา (ดูรายละเอียด ด้านล่างภายใต้ หัวข้อ “การตลาด”)
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งผ่านการบริการ หากเราเชื่อมั่นด้วยเจตนาดีว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์หรือมีความจำเป็นตามสมควร
(1) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอหน่วยงานของรัฐ
(2) เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา (รวมถึงข้อตกลง) และการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
(3) ตรวจสอบ, ตรวจจับ, ป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือกรณีสงสัยว่ามีการทุจริต หรือปัญหาด้านความปลอดภัย
(4) เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิของเราในการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
(5) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์, ทรัพย์สิน, ความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา, ของตัวคุณหรือของบุคคลที่สาม
(6) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังด้านล่าง
- เพื่อให้บริการโฆษณา เมื่อคุณใช้บริการของเรา
- เพื่อดำเนินการวิจัย หรือ ดำเนินการวิเคราะห์แบบไม่ระบุชื่อ เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเรา ตามความต้องการและความสนใจของคุณ
- เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาบริการของเรา รวมไปถึงตอบข้อสงสัยของคุณ
- เพื่อตรวจสอบการละเมิด บังคับใช้นโยบาย ตามที่กฎหมาย, ข้อบังคับ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐกำหนด หรือ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล หรือ กระบวนการทางกฎหมาย หรือ ตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล
- เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกง, การฟอกเงิน และการโกง
- หน่วยงานบังคับใช้ และ/หรือ ในกรณีที่เราพบว่า จำเป็นเพื่อบังคับใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ

การรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

นโยบายของเรามุ่งเน้นที่การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเท่านั้น ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่น ผ่านบริการของเรา (เช่น จากการคลิกที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ) หรือ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปอาจนำไปใช้กับการใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยไป
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า บริการโดยบุคคลที่สามนี้ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายดังกล่าวอย่างละเอียดด้วยเช่นกัน การผนวกลิงก์ไปยังเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ บริการของบุคคลที่สาม ไม่ใช่คำแนะนำของเว็บไซต์ หรือ คำแนะนำบริการดังกล่าว เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อาจมีข้อมูลหรือมีบริการที่ผิดกฎหมาย, ไม่มีเหตุผล หรือ ใครอาจพบว่าไม่เหมาะสม หรือ เป็นการล่วงละเมิด ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือ บริการของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และบริการ, การรับประกัน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น และขอให้แน่ใจว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น คุณรับทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการหรือคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเหล่านั้น ที่คุณได้รับบริการจากเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหรือเนื้อหา หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ได้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามใด ๆ คุณแบกรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดโดยเจตนาและรับรู้เป็นอย่างดี เรื่องของการใช้เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ คุณยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว และการใช้งานของคุณ
นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ Google Analytics รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการ, หน้าใดในเว็บไซต์ที่เข้าชมเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นต้น เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพื่อปรับปรุงบริการของเราเท่านั้น Google Analytics รวบรวมที่อยู่ IP ที่บันทึกในอุปกรณ์คุณ ในวันที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ แทนที่จะเก็บข้อมูลชื่อของคุณหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ เราจะไม่ควบรวมข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งาน Google Analytics เข้ากับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ความสามารถของ Google ในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนี้ ได้ถูกจำกัดโดยเงื่อนไขการใช้งาน Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เอง

โฆษณา

เราอาจใช้เทคโนโลยีการโฆษณาเพื่อเผยแพร่โฆษณา (รวมถึงกำหนดเป้าหมายของโฆษณา) เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราอาจใช้บุคคลที่สามและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ก็เพื่อช่วยในการประเมินความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาและช่วยเรากำหนดเป้าหมายผู้ใช้อีกครั้ง
คุณอาจยกเลิกโฆษณาของบุคคลที่สาม รวมไปถึงเครือข่ายที่ดำเนินการโดยสมาชิกของ Network Advertising Initiative (“NAI”) และ Digital Advertising Alliance (“DAA”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปฏิบัตินี้โดยสมาชิก NAI และ DAA และตัวเลือกของคุณ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโดยบริษัทเหล่านี้, รวมถึงวิธีการยกเลิกเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม ที่ดำเนินการโดย NAI และ DAA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp และ www.aboutads.info/choices

คำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่มิถูกต้องจากเรา ดังนั้น คุณสามารถร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยสามารถส่งอีเมลมาที่ privacy@olymptrade.com
นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาด หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ทั้งนี้้จะยกเว้น ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กระทำได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@olymptrade.com เช่นกัน
คำร้องขอให้ลบหรือแก้ไข สามารถกระทำได้โดยส่งถึงเราได้ฟรี (ในรูปแบบจดหมาย การสแกน เป็นต้น) ไปที่ privacy@olymptrade.com พร้อมชื่อนามสกุลและข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณได้เร็วขึ้น หากเราไม่ยินดี กรณีที่คุณแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์ เราจำต้องขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ
โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบอันเนื่องมาจากการตั้งค่าเบื้องต้น เมื่อเราหมดจุดประสงค์ที่กำหนดตามหลักเกณฑ์สำหรับการประมวลผล หรือ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือเมื่อไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้อีกต่อไป
เว้นเสียแต่ว่า คุณจะแจ้งกล่าวเป็นอย่างอื่น เราจะเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย, แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เราอาจแก้ไขเติม หรือลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเราเอง

การปกป้องและการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ

เราใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ในการติดตั้งและบำรุงรักษาความปลอดภัยของบริการ ที่เรานำเสนอและข้อมูลของคุณ เราใช้ขั้นตอนและนโยบายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานของเรา และป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูล แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ที่เข้าถึงหรือละเมิดบริการโดยไม่ได้รับความยินยอม และเราจะไม่รับประกัน, แสดง, แจ้งโดยนัยหรือประการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว
หากคุณรู้สึกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้รับการปฏิบัติตามนโยบายของเรา หรือหากมีบุคคลใดพยายามที่จะละเมิดบริการของเรา หรือดำเนินการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ privacy@olymptrade.com

การตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น อาจจะใช้เองหรืออาจจะใช้โดยผู้รับจ้างบุคคลที่สามของเรา ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “พันธมิตรทางการตลาด”) ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ
นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่พันธมิตรทางการตลาด เพื่อจุดประสงค์ในการมอบข้อเสนอทางการตลาดที่แตกต่างให้คุณ หรือพันธมิตรทางการตลาดของเรา โดยมีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องสำหรับคุณ
ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เราได้จัดหาสื่อการตลาดแก่คุณ ที่มีคุณสามารถปฏิเสธการรับข้อเสนอทางการตลาดเพิ่มเติมจากเรา หรือจากพันธมิตรทางการตลาดของเราได้ นอกจากนี้ คุณสามารถแจ้งขอยกเลิกสมาชิกและยกเลิกความประสงค์จะรับข้อเสนอทางการตลาดโดยส่งข้อความกลับมาพร้อมด้วยคำว่า "Remove" (ลบออก) ไปที่อีเมล privacy@olymptrade.com
หากคุณยกเลิกการสมัคร เราจะลบอีเมลของคุณ ออกจากรายชื่อส่งข้อมูลทางการตลาด และจากรายชื่อที่เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางการตลาดในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการสมัครรับข้อเสนอการตลาด ที่ส่งโดยพันธมิตรทางการตลาดของเราต่างหาก โปรดพึงระลึกว่า แม้ว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวการตลาดของเราแล้ว เราอาจจะส่งการอัปเดตและการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบริการให้คุณต่อไปก็เป็นได้
คุณรับทราบและตกลงว่า ด้วยการดาวน์โหลด, การติดตั้ง หรือการเข้าถึงบริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่พันธมิตรที่เชื่อถือได้ และพันธมิตรทางการตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงนั่นเอง

การทำธุรกรรมขององค์กร

เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมของบริษัท (เช่น การขายธุรกิจส่วนใหญ่, การควบรวมกิจการการ, การโยกย้ายฐานข้อมูล, การรวมหรือการขายของสินทรัพย์ หรือ การโอนในการดำเนินงานของบริษัท) ในกรณีข้างต้น บริษัทที่เข้าซื้อกิจการ หรือ ผู้รับโอน จะรับสิทธิ์และภาระผูกพันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การลบบัญชี

ลูกค้าใด ๆ สามารถลบบัญชีของตนเองได้โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ภายในแอปมือถือ ไม่ว่าจะเป็นบนระบบ Android และ iOS หรือโดยวิธีการส่งคำไปที่ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า หากว่ากฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ห้ามมิให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ารับทราบว่า ในกรณีที่มีการลบบัญชี บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ตามที่ระบุไว้ในส่วนการใช้ข้อมูลในที่นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และกฎระเบียบและป้องกันการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง และการจัดการแพลตฟอร์ม และการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์อื่นใด สำหรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำแนะนำที่บังคับใช้ บริษัทจะดำเนินการตามสมควรทั้งหมด เพื่อรักษาความปลอดภัยในการลดขนาดข้อมูลและมิเปิดเผยชื่อ กรณีมีการลบบัญชี บริษัทจะยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด อันไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลล่าสุด รวมถึงวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการตลาด

การอัปเดตหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว และนโยบายล่าสุดจะเผยแพร่บนเว็บไซต์อยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เป็นประจำ ด้วยว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น

การลงทะเบียนและการอนุญาต

ข้อมูลบริษัท
Saledo Global LLC.
เลขที่จดทะเบียน 227 LLC 2019
ที่อยู่ First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับการบริการ หรือข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมไปถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@olymptrade.com