สถานะ

รับสถานะของคุณโดยทันที ตามเงินฝาก หรือ ปฏิบัติภารกิจ ของคุณสู่ระดับสถานะที่สูงกว่า! ยิ่งสถานะสูงเท่าเพียงใด ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็มากเท่านั้น

starter
advanced
expert

$

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?

 • สถานะ คือ โปรแกรมจงรักภักดีของลูกค้า ที่แสดงถึงระบบไดนามิกของระดับบัญชี ยิ่งสถานะที่สูงเท่า คุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นเท่านั้น คุณจะได้รับสถานะ Starter, Advanced, หรือ Expert
 • สถานะ Starter คือ สถานะขั้นพื้นฐาน

  สถานะ Advanced คือ สถานะที่มาพร้อมคุณสมบัติการเทรดขั้นสูง

  สถานะ Expert คือ สถานะระดับสูงสุด พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากที่สุด

 • สถานะแต่ละแบบ จะมีสิทธิประโยชน์ของมัน ดังเช่น มีอัตรากำไรที่สูงกว่า, ถอนเงินได้รวดเร็ว เป็นต้น คุณสามารถดูขข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตารางที่ให้ไว้
 • สถานะจะใช้งานได้ 30 วัน ในช่วงท้ายของระยะเวลาสถานะที่มี นักเทรดอาจจะรักษาสถานะเดิมหรือลดระดับลง สถานะ Starter เป็นสถานะยกเว้น นักเทรดไม่สามารถสูญเสียสถานะนี้ สามารถอัปเกรดสถานะได้ หากนักเทรดมีคุณสมบัติค่าประสบการณ์ หรือ ฝากเงินจำนวนหนึ่งเข้าบัญชีของตนเอง ตรงตามเงื่อนไข
 • สถานะจะได้รับการอัพเกรด เมื่อกำไร หรือ เงินฝากมีจำนวนตามที่กำหนดตามเงื่อนไข
 • หากต้องการต่ออายุสถานะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวบรวมค่าประสบการณ์ตามจำนวนที่กำหนด ก่อนเวลาที่ระยะเวลา 30 วันสิ้นสุดลง โดยระยะเวลาจะเริ่มนับ นับตั้งแต่คุณได้รับสถานะ หากตรงตามเงื่อนไขของค่าประสบการณ์ สถานะจะได้รับการต่ออายุในอีก 30 วันต่อไป
  • ในการรับสถานะ Advanced จะต้องฝากเงินไม่น้อยกว่า $500 / €500 (ซึ่งขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชี) ในบัญชีเทรดของคุณ
  • ในการรับสถานะ Expert จะต้องฝากเงินไม่น้อยกว่า $2000 / €2000 (ซึ่งขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชี) ในบัญชีเทรดของคุณ

  คุณสามารถอัปเกรดสถานะของคุณได้โดยค่าประสบการณ์สำหรับการเทรด ที่คุณสะสมบนบัญชีจริงของคุณ

 • นี่คือรางวัลสำหรับกิจกรรมการเทรดของคุณ นักเทรดต้องมีค่าประสบการณ์ เพื่อต่ออายุสถานะปัจจุบัน หรือ อัปเกรดเป็นสถานะขั้นถัดไป การเทรดแต่ละครั้งในบัญชีจริง เพิ่มจำนวนค่าประสบการณ์ให้กับนักเทรดนั้น ๆ

  การเทรดที่นำมาซึ่งผลกำไร ก็ยิ่งจะทำให้คุณได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นด้วย จำนวนเงินลงทุนก็มีผลต่อรางวัลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวคูณ เมื่อทำการเทรด Forex ยิ่งมูลค่าของมันสูงขึ้นเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น

สถานะ Expert ถูกกำหนดให้กับบัญชีที่นักเทรด ทำการฝากเงินครั้งเดียวในบัญชีของตนเอง มากกว่า $2,000, €2,000, R$5,000 หรือ ₽100,000 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชี) สถานะ Advanced ถูกกำหนดให้กับบัญชีที่นักเทรด ทำการฝากเงินครั้งเดียวในบัญชีของตนเอง มากกว่า $500, €500, R$2,000 หรือ ₽25,000 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชี)

ระดับสถานะ Expert หรือ Advanced จะถูกเพิกถอนออก หากลูกค้าถอนจำนวนเงินที่ฝากดังกล่าวเพื่อรับสถานะของบัญชี ภายใน 15 วัน นอกจากนี้ หากไม่มีการเทรดในบัญชีจริง ภายในสามเดือน และ/หรือ หากตรวจพบการฉ้อโกง หรือ หากพบว่า ลูกค้ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ของสถานะ Expert หรือ Advanced บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนสถานะของลูกค้าโดยมิต้องแจ้งหรืออธิบายใด ๆ