ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการคลิกเดียว

1.กรณีที่คุณได้กรอกข้อมูลการชำระเงินด้วยรายละเอียดบัตรธนาคาร (การชำระเงิน) ทำเครื่องหมายถูก (ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง) ที่ช่องทำเครื่องหมาย "บันทึกบัตร" และคลิกที่ปุ่มยืนยันการชำระเงิน ลูกค้าได้แสดงความยินยอมอย่างเต็มใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อีกทั้งยังอนุญาตให้ผู้ให้บริการชำระเงินบันทึกชื่อเต็มของลูกค้า วันหมดอายุของบัตร และหมายเลขบัญชีถาวร (หมายเลข PAN) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไฟล์ข้อมูลประจำตัว" (ไฟล์ COF)) และโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติมในการดำเนินการธุรกรรมที่ริเริ่มโดยลูกค้าใช้ข้อมูลไฟล์ COF และหักจากบัตรธนาคารของลูกค้า (ชำระเงิน) ตามคำร้องขอของลูกค้า เงินที่ลูกค้าระบุเพื่อทำการฝากเพิ่มเติมไปในยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัตรธนาคาร (การชำระเงิน) อีกครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริการคลิกเดียว)
2. คำอธิบายของบริการเพียงคลิกเดียว คือ การกระทำเพื่อเติมยอดเงินในบัญชีของลูกค้าในระบบบัญชีของบริษัท สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าและบริษัทตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
3. ข้อมูลต่อไปนี้จะระบุไว้ในการยืนยันธุรกรรม นั่นคือ หมายเลขบัตร (หมายเลขบางส่วน) จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม ค่าคอมมิชชั่น (หากมี) สกุลเงินของการธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม ที่ตั้งของบริษัท
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า คำยืนยันการใช้บริการคลิกเดียว จะถูกส่งไปให้ลูกค้าภายใน 2 (สอง) วันทำการ ไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า
5. โดยใช้บริการคลิกเดียวนี้ ลูกค้ายืนยันว่า ตนเองเป็นเจ้าของ (ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต) ของบัตรธนาคารและเป็นเจ้าของข้อมูลไฟล์ COF ซึ่งจะถูกใช้ในบริการคลิกเดียว
6. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในการชำระเงินทั้งหมดที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อเติมเงินในบัญชีของลูกค้าเอง บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการชำระเงิน จะดำเนินการชำระเงินตามจำนวนที่ลูกค้าระบุไว้เท่านั้น
7. หลังจากคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะถูกประมวลผลและถูกดำเนินการโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ลูกค้ายืนยันว่า ตนเองมิได้ละเมิดกฎหมายปัจจุบันของประเทศใดทั้งสิ้น ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินและยอมรับเงื่อนไขของส่วนนี้ ลูกค้าในฐานะเจ้าของบัตรธนาคาร (การชำระเงิน) ยืนยันว่า ตนเองมีสิทธิ์ในการใช้บริการที่บริษัทนำเสนอ
8. เมื่อเริ่มใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ เทอร์มินัลการเทรดลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ในเรื่องการปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ที่มีการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ เทอร์มินัลเทรด อีกทั้งลูกค้ายืนยันว่า ตนเองมีอายุครบหรือมีอายุเกินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตประเทศของอำนาจศาลที่ใช้ปฏิบัติของเว็บไซต์ ลูกค้ายืนยันว่า ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ เทอร์มินัลการเทรดที่ผิดกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาต
9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการอนุมัติ (หรือการยืนยันตัวตน) สำเร็จแล้วโดยธนาคารผู้ออกบัตรของลูกค้า และบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
10. ลูกค้ายืนยันว่า บริการคลิกเดียว จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าลูกค้าหรือบริษัทจะเป็นฝ่ายยกเลิก เงื่อนไขการบริการคลิกเดียว เฉกเช่นเดียวกับขั้นตอนการยกเลิก มีอยู่ในข้อ 8 ของระเบียบข้อบังคับเรื่องธุรกรรมที่มิใช่การเทรดและนโยบาย KYC/AML
11. บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะเวลา 2 (สอง) วันทำการ ก่อนที่การแก้ไขจะมีผล
12. ผู้ให้บริการการชำระเงิน จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธ/การที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลในบัตรชำระเงินของลูกค้า หรือ การปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการได้รับอนุญาต เพื่อการชำระเงินโดยใช้บัตรธนาคารของลูกค้าจากธนาคารที่ออกบัตร ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือ ขอบเขตการบริการของบริษัทที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัท เรื่องการดำเนินการฝากเงินในบัญชีของลูกค้า ผู้ให้บริการชำระเงินเป็นเพียงผู้รับชำระเงินเท่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อการตั้งราคา, ราคาทั่วไปและ/หรือจำนวนเงินทั้งหมด
13. ลูกค้าตกลงที่จะใช้อีเมลเพื่อสื่อสารไปยังอีเมล [email protected]
14. หากคุณมีคำถามอื่นใดเรื่องข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected]
15.หากลูกค้าไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องยกเลิกการชำระเงินทันที และหากจำเป็น ให้ลูกค้าติดต่อบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล [email protected]