ไข่มุกญี่ปุ่น

กลยุทธ์

ระบุความแข็งแรงและทิศทางของเทรนด์โดยใช้ตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียวและทำการเทรดที่มีกำไรได้ด้วยกรอบเวลาแบบยาว