สัญญานซื้อขาย

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

สัญญาณซื้อขาย – คือบทสรุปของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
(ยกตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน) จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถคาดการณ์
ได้ถูกต้องและทันเวลาและสามารถเปิดการขาย
ได้ในเวลา/ที่เหมาะสม

นักเทรดคงสังเกตได้ว่า
สัญญาณการซื้อขายไม่ได้เป็นตัวการันตีกำไร
จากการซื้อขาย แต่อย่างไรก็ตาม
ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่คุณจะทำการซื้อขาย
และประสบความสำเร็จหากคุณรวม
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ประกอบกัน

จะใช้ประโยชน์จากสัญญาณได้อย่างไร:

  1. เลือกประเภทการซื้อขาย: ค่าเงิน สินค้า ดัชนี หุ้น
  2. เลือกช่วงเวลาใบเสนอราคาของกราฟ
    ของประเภทการซื้อขาย
    ที่คุณได้เลือกไว้ คุณจะมองเห็นสรุปการคาดการณ์
    ที่มาจากข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ
  3. ด้านล่างของประเภทการซื้อขายที่คุณได้เลือกไว้ คุณจะมองเห็นสรุปการคาดการณ์ที่มาจากข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ