Dasar Privasi

Pengenalan

Kami, di Olymp Trade (“Syarikat”, “kita” atau “kami”) memahami permintaan anda untuk memastikan maklumat peribadi anda disimpan secara peribadi dan penghargaan anda terhadap penekanan kami untuk memastikan maklumat anda selamat dan berasingan. Kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi privasi pengguna kami ("pengguna" atau "anda"). Dasar Privasi ini menggariskan amalan kami berkaitan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda melalui penggunaan laman web, aplikasi dan platform dalam talian kami yang lain yang digunakan untuk memberikan perkhidmatan kami (secara kolektif, “Perkhidmatan”).
Dasar Privasi ini merupakan sebahagian daripada Perjanjian Perkhidmatan kami dan dimasukkan dengan rujukan.
Kami menggalakkan anda untuk membaca Dasar Privasi dengan teliti dan menggunakan dasar untuk membuat keputusan termaklum. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan terma Dasar Privasi ini dan penggunaan Perkhidmatan yang berterusan oleh anda ialah perjanjian anda yang berterusan terhadap Dasar Privasi ini termasuk kemas kini dasar.

Penggunaan data

Kami mungkin mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan memindahkan pelbagai jenis data peribadi tentang anda dan untuk tujuan yang berbeza. Untuk kegunaan anda, kami membuat jadual dengan kategori data, tujuan penggunaannya dan asas yang sah untuk pemprosesan.

Jenis data

Contoh maklumat yang mungkin kami kumpulkan

Tujuan pemprosesan

Asas yang sah untuk pemprosesan

Data Identiti

Nama pertama, nama keluarga dan patronimi (jika ada), tarikh lahir, jantina, pasport, ID, nombor lesen memandu atau foto.

Pengurusan akaun, pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, penyediaan perkhidmatan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Hubungan

Alamat pengebilan, alamat e-mel dan nombor telefon.

Pengurusan akaun, pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, komunikasi pembangun, komunikasi pengiklanan dan pemasaran, penyediaan perkhidmatan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Kewangan

Akaun bank, butiran kad pembayaran dan nombor pengenalan cukai (termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor keselamatan sosial, nombor pengenalan cukai pendapatan, nombor insurans negara).

Pengurusan akaun, penyediaan perkhidmatan, pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, penyediaan perkhidmatan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

3. Perlu untuk kepentingan sah kami (langkah yang munasabah untuk mengesahkan bahawa anda tidak menggunakan apa-apa cara untuk memanipulasi platform kami & untuk menjalankan perniagaan kami, penyediaan perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mengelakkan penipuan).

Data Transaksi & Sejarah Pembelian

Butiran tentang transaksi yang dilaksanakan oleh anda, butiran tentang pembayaran, pengeluaran, pertukaran, sejarah perdagangan dan pembelian, keuntungan, baki, kaedah amaun yang didepositkan dan pengeluaran serta mana-mana butiran lain berkaitan dengan perkhidmatan yang telah anda gunakan melalui Laman Web kami.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, pemperibadian pengalaman pengguna.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

3. Perlu untuk kepentingan sah kami (mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan bahawa anda tidak menggunakan apa-apa cara untuk memanipulasi platform kami & untuk menjalankan perniagaan kami, penyediaan perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mengelakkan penipuan).

Data Teknikal

Alamat protokol Internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi pelayar, tetapan dan lokasi zon waktu, jenis dan versi pasang masuk pelayar, sistem pengendalian dan platform serta teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web dan penggunaan kuki yang disimpan pada peranti anda.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, kefungsian Aplikasi dan pembangunan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

3. Perlu untuk kepentingan sah kami (mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan bahawa anda tidak menggunakan apa-apa cara untuk memanipulasi platform kami & untuk menjalankan perniagaan kami, penyediaan perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mengelakkan penipuan).

Data Profil

Butiran akaun anda, nama pengguna dan kata laluan, transaksi yang dibuat oleh anda, minat, keutamaan, maklum balas dan/atau maklumat anda yang diterima melalui interaksi anda dengan kami semasa menyediakan perkhidmatan dan respons tinjauan kami.

Pengurusan akaun, pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, komunikasi pembangun, aktiviti promosi dan acara dalaman.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

3. Perlu untuk kepentingan sah kami (mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan bahawa anda tidak menggunakan apa-apa cara untuk memanipulasi platform kami & untuk menjalankan perniagaan kami, penyediaan perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mengelakkan penipuan).

Data Penggunaan

Maklumat tentang cara anda menggunakan Laman Web, produk dan perkhidmatan, tarikh pendaftaran, kategori akaun, kelompok perdagangan, bilangan aduan, bilangan fail permintaan dan sejarah IP.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, kefungsian dan pembangunan Aplikasi mudah alih dan laman web, pemperibadian perkhidmatan kami.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkesan dan diperibadikan kepada anda dan untuk memberi anda maklumat terkini berhubung dengan perkhidmatan kami yang tersedia untuk anda.

Data Pemasaran dan Komunikasi

Keutamaan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan keutamaan komunikasi anda.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, pemasaran dan analitis produk, pemperibadian perkhidmatan kami, aktiviti promosi dan acara dalaman, penyediaan perkhidmatan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

3. Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkesan dan diperibadikan kepada anda dan untuk memberi anda maklumat terkini berhubung dengan perkhidmatan kami yang tersedia untuk anda.

Kategori Khas Data/ Data 'Sensitif'

Butiran tentang kepercayaan agama anda, pendapatan tahunan, data biometrik dan/atau sabitan jenayah dan kesalahan.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Pematuhan

Butiran tentang pendidikan anda, status pekerjaan, pengalaman perdagangan, ujian penilaian kendiri.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Pembayaran

Butiran bilangan dompet pembayaran dan/atau maklumat kad bank anda, termasuk maklumat bank yang mengeluarkan, nombor kad, nama pemegang kad, tarikh tamat tempoh kad, sistem pembayaran, kod pengesahan kad (CVV2 / CVC2) dan foto kedua-dua belah pihak daripada kad bank.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, penyediaan perkhidmatan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data KYC

Data “Kenali pelanggan anda”: maklumat dokumen pengenalan diri, termasuk salinan bil utiliti bertarikh baru-baru ini, kad pengenalan, pasport dan/atau lesen memandu.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Profil Ekonomi

Butiran tentang pekerjaan, tujuan pelaburan, pendapatan tahunan, kekayaan bersih, amaun pelaburan tahunan yang dijangkakan dan sumber dana.

Pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Lokasi

Butiran tentang lokasi sebenar anda semasa berinteraksi dengan Laman Web kami (contohnya, satu set parameter yang menentukan tetapan serantau antara muka anda, iaitu negara pemastautin, zon waktu dan bahasa antara muka).

Pengurusan akaun, pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, komunikasi pembangun, pemperibadian perkhidmatan kami.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Data Audio dan Video

Rakaman audio atau video penuh panggilan yang anda terima daripada kami atau yang anda buat kepada kami.

Pengurusan akaun, pencegahan penipuan, keselamatan, pematuhan AML, CTF dan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, komunikasi pembangun, aktiviti promosi dan acara dalaman, penyediaan perkhidmatan sokongan pelanggan.

1. Perlu untuk mengikat kontrak kami dengan anda.

2. Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Kami memproses data yang disebut sebelum ini dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai seperti yang dipinda dari semasa ke semasa untuk:
(i) Membolehkan pelaksanaan kewajipan kontrak kami terhadap Pelanggan dan menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka.
(ii) Menyediakan Perkhidmatan kami dengan cekap.
(iii) Mematuhi kewajipan undang-undang kami, termasuk, antara lain, pencegahan penipuan, pencegahan pengubahan wang haram dan undang-undang pembiayaan keganasan, peraturan dan pengesyoran FATF.
(iv) Melindungi kepentingan sah kami dan kepentingan penting anda.
Data peribadi diproses berdasarkan asas undang-undang berikut:
1. Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
2. Pelaksanaan kewajipan kontrak terhadap Pelanggan.
3. Melindungi kepentingan sah kami dan kepentingan serta hak asasi anda tidak mengatasi kepentingan tersebut.
4. Atas dasar persetujuan Pelanggan.
Sila ambil perhatian bahawa undang-undang dan peraturan yang berkenaan memerlukan kami untuk menyimpan sesetengah kategori data selepas penamatan Perjanjian Perkhidmatan atau pemadaman akaun anda. Butiran lanjut disediakan dalam bahagian pemadaman akaun di sini.

Kuki dan teknologi penjejakan yang lain

Kami dan rakan kongsi kami yang dipercayai menggunakan kuki dan teknologi lain dalam perkhidmatan kami yang berkaitan, termasuk apabila anda melawat laman web kami atau mengakses Perkhidmatan kami. "Kuki" ialah secebis maklumat kecil yang ditugaskan ke laman web anda semasa anda melihat laman web. Kuki sangat berguna dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan yang lain. Tujuan ini termasuk membolehkan anda menavigasi antara halaman dengan cekap, mendayakan pengaktifan automatik ciri-ciri tertentu, mengingati keutamaan anda, dan menjadikan interaksi antara anda dengan Perkhidmatan kami lebih cepat dan mudah. Kuki juga digunakan untuk membantu memastikan iklan yang anda lihat adalah relevan untuk anda dan minat anda serta untuk menyusun data statistik tentang penggunaan Perkhidmatan kami.
Laman web kami menggunakan jenis kuki yang berikut:
a) "Kuki sesi" hanya disimpan secara sementara semasa sesi penyemakan imbas untuk membolehkan penggunaan sistem secara normal dan akan dipadamkan daripada peranti anda apabila penyemak imbas ditutup.
b) "Kuki berterusan" hanya boleh dibaca oleh laman web kami, disimpan pada komputer anda untuk jangka masa yang tetap, dan tidak akan dipadamkan apabila penyemak imbas ditutup. Kuki sedemikian digunakan supaya kita tahu identiti anda untuk lawatan berulang, contohnya untuk membolehkan kami menyimpan pilihan anda untuk daftar masuk seterusnya.
c) "Kuki pihak ketiga" ditetapkan oleh perkhidmatan dalam talian lain yang menjalankan kandungan pada halaman yang anda lihat, contohnya oleh syarikat analitis pihak ketiga yang memantau dan menganalisis akses web kami.
Kuki tidak mengandungi apa-apa maklumat yang mengenal pasti anda secara peribadi, tetapi Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda boleh dikaitkan, oleh kami, kepada maklumat yang disimpan dan diperoleh daripada kuki. Anda boleh membuang kuki dengan mengikuti arahan keutamaan peranti anda; walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menyahdayakan kuki, beberapa ciri Perkhidmatan kami mungkin tidak berfungsi dengan baik dan pengalaman dalam talian anda mungkin terhad.

Individu yang telah kami kongsikan bersama maklumat yang dikumpulkan

Kami tidak menyewa, menjual atau berkongsi Maklumat Peribadi dan/atau Korporat anda dengan pihak ketiga kecuali seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
Kami boleh memindahkan atau mendedahkan Maklumat Peribadi kepada anak syarikat kami dan syarikat gabungan yang lain. Selain itu, Maklumat Peribadi anda mungkin didedahkan kepada pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi pihak ketiga lain yang dipercayai untuk tujuan:
(i) Mengesahkan identiti anda dan mengesahkan butiran akaun anda.
(ii) Menyimpan atau memproses Maklumat Peribadi bagi pihak kami (cth. pembekal perkhidmatan pengkomputeran awan).
(iii) Membantu kami dalam operasi perniagaan kami, menyediakan dan memperbaiki Perkhidmatan kami.
(iv) Melakukan penyelidikan, diagnostik teknikal dan analitis berkaitan Perkhidmatan.
(v) Menyampaikan bahan promosi dan maklumat, selaras dengan dasar pemasaran kami (lihat di bawah “Pemasaran”).
Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi atau apa-apa maklumat yang anda serahkan melalui Perkhidmatan sekiranya kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan maklumat tersebut adalah berguna atau wajar untuk:
(i) Mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang terpakai.
(ii) Menguatkuasakan dasar kami (termasuk Perjanjian kami), termasuk penyiasatan pelanggaran terma-terma yang berpotensi.
(iii) Menyiasat, mengesan, menghalang atau mengambil tindakan berhubung aktiviti haram atau kesalahan, penipuan disyaki atau isu keselamatan yang lain.
(iv) Menetapkan atau melaksanakan hak kami untuk membela diri terhadap tuntutan undang-undang.
(v) Mengelakkan kerosakan pada hak, harta benda atau keselamatan kami, pengguna kami, anda sendiri atau mana-mana pihak ketiga.
(vi) Untuk tujuan sah di bawah:
- Untuk menyiarkan iklan anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.
- Untuk melakukan penyelidikan atau menjalankan analitis tanpa nama untuk meningkatkan dan menyesuaikan Perkhidmatan kami dengan keperluan dan minat anda.
- Untuk menyokong dan menyelesaikan masalah Perkhidmatan kami dan untuk menjawab pertanyaan anda.
- Untuk menyiasat pelanggaran dan menguatkuasakan dasar kami, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan atau pihak berkuasa kerajaan lain atau untuk mematuhi sepina atau proses undang-undang yang serupa atau bertindak balas kepada permintaan kerajaan.
- Untuk memantau transaksi untuk tujuan mencegah penipuan, pengubahan wang haram dan pemalsuan.
- Untuk agensi penguatkuasaan dan/atau jika kami berasa perlu untuk menguatkuasakan harta intelek atau hak undang-undang lain.

Pengumpulan maklumat pihak ketiga

Dasar kami hanya menangani penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda. Setakat yang anda dedahkan maklumat anda kepada pihak lain melalui Perkhidmatan kami (contohnya dengan mengklik pada pautan ke laman web atau aplikasi lain) atau melalui laman atau aplikasi lain, peraturan yang berlainan mungkin terpakai mengikut kegunaan mereka atau pendedahan maklumat yang anda dedahkan kepada mereka.
Penting untuk mengetahui bahawa perkhidmatan pihak ketiga sedemikian mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami menasihati anda untuk membaca dasar privasi itu dengan teliti. Kemasukan pautan ke laman web, aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga bukan merupakan cadangan laman web atau perkhidmatan tersebut. Laman pihak ketiga mungkin mengandungi maklumat atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang, tidak munasabah atau sesetengah orang mungkin berasa tidak sesuai atau menyinggung perasaan. Sebelum menggunakan laman web, aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga, kami mengesyorkan agar anda membaca dan memahami terma dan syarat, jaminan dan dasar privasi laman web dan perkhidmatan tersebut dan pastikan anda bersetuju dengan terma mereka. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap produk, perkhidmatan atau penerangan produk atau perkhidmatan yang anda terima daripada laman web atau aplikasi pihak ketiga atau kepada amalan kandungan atau privasi laman web tersebut dan bahawa Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada mana-mana produk dan perkhidmatan pihak ketiga itu. Anda secara sedar dan secara sukarela menanggung semua risiko menggunakan laman atau aplikasi pihak ketiga untuk membeli produk dan perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa kami tidak mempunyai apa-apa liabiliti berhubung dengan laman web, aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga dan penggunaan laman.
Kami juga menggunakan alat yang dipanggil "Google Analytics" untuk mengumpulkan maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Google Analytics mengumpulkan maklumat seperti seberapa kerap pengguna mengakses Perkhidmatan, halaman yang dilawati ketika mereka berbuat demikian, dsb. Kami menggunakan maklumat yang kami peroleh daripada Google Analytics hanya untuk meningkatkan Perkhidmatan kami. Google Analytics mengumpulkan alamat IP yang diberikan kepada anda pada tarikh yang anda lawati di laman, bukannya nama anda atau maklumat pengecaman yang lain. Kami tidak menggabungkan maklumat yang dikumpulkan melalui penggunaan Google Analytics dengan maklumat peribadi. Keupayaan Google untuk menggunakan dan berkongsi maklumat yang dikumpulkan oleh Google Analytics tentang kunjungan anda ke laman web ini dihadkan oleh Terma Penggunaan Google Analytics dan Dasar Privasi Google.

Iklan

Kami boleh menggunakan teknologi pengiklanan untuk menayangkan iklan (termasuk iklan yang disasarkan) apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami. Kami juga boleh menggunakan pihak ketiga dan berkongsi Maklumat Bukan Peribadi dengan mereka untuk membantu kami menilai kejayaan kempen pengiklanan kami dan membantu kami meletakkan sasaran semula pada pengguna kami.
Anda boleh memilih untuk tidak terlibat dalam kebanyakan rangkaian iklan pihak ketiga, termasuk yang dikendalikan oleh ahli-ahli Inisiatif Pengiklanan Rangkaian ("NAI") dan Perikatan Pengiklanan Digital ("DAA"). Untuk maklumat lanjut tentang amalan ini oleh ahli NAI dan ahli DAA, serta pilihan anda berkenaan maklumat ini yang digunakan oleh syarikat-syarikat ini, termasuk cara untuk tidak terlibat dalam rangkaian iklan pihak ketiga yang dikendalikan oleh ahli NAI dan DAA, sila layari laman web masing-masing: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp dan www.aboutads.info/choices.

Permintaan pemadaman dan pembetulan data peribadi

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada kami pembetulan data peribadi yang tidak tepat, dan oleh itu anda boleh, pada bila-bila masa, meminta untuk menukar dan mengemas kini data peribadi anda dengan menghantar e-mel kepada kami di privacy@olymptrade.com.
Anda juga boleh meminta agar kami membetulkan kesilapan atau kami memadamkan data peribadi anda (kecuali untuk sejarah transaksi anda dan data lain yang kami dikehendaki untuk menyimpan di bawah undang-undang yang berkenaan) dengan menghantar e-mel kepada kami di privacy@olymptrade.com.
Permintaan pemadaman atau pembetulan boleh dihantar kepada kami dalam bentuk bebas (dalam kandungan surat, imbasan, dll.) ke privacy@olymptrade.com dengan nama penuh anda dan maklumat hubungan untuk pemprosesan permintaan anda dengan lebih pantas. Jika kami tidak berpuas hati dengan identiti anda seperti yang anda dakwa, kami berhak untuk menolak permintaan anda.
Harap maklum bahawa data peribadi dipadamkan secara lalai apabila kami tidak lagi mempunyai tujuan yang sah untuk terus memproses atau menyimpan data peribadi, atau apabila data peribadi tidak lagi dikehendaki untuk disimpan mengikut keperluan undang-undang yang berkenaan.
Melainkan anda mengarahkan kami sebaliknya, kami mengekalkan maklumat yang kami kumpulkan selama yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan dan mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian kami. Kami boleh membetulkan, menambah atau menyingkirkan maklumat yang tidak lengkap atau tidak tepat pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri.

Melindungi dan memindahkan maklumat anda

Kami berhati-hati dalam pelaksanaan dan pengekalan keselamatan Perkhidmatan yang kami tawarkan dan maklumat anda. Kami menggunakan prosedur dan dasar standard industri untuk memastikan keselamatan maklumat pengguna kami dan mencegah penggunaan maklumat tersebut tanpa kebenaran. Walaupun kami mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat, kami tidak boleh bertanggungjawab atas tindakan mereka yang mendapat akses tanpa kebenaran atau penyalahgunaan Perkhidmatan kami, dan kami tidak memberi jaminan, nyata, tersirat atau sebaliknya, bahawa kami akan menghalang akses tersebut.
Sekiranya anda berpendapat bahawa privasi anda tidak dijaga menurut dasar kami, atau sesiapa cuba menyalahgunakan Perkhidmatan kami atau bertindak dengan cara yang tidak wajar, sila hubungi kami secara terus di privacy@olymptrade.com.

Pemasaran

Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda, seperti nama anda, alamat e-mel, nombor telefon, dll. dengan sendiri atau dengan menggunakan subkontraktor pihak ketiga kami untuk tujuan menyediakan bahan promosi tentang Perkhidmatan kami, serta produk, perkhidmatan, laman web dan aplikasi yang berkaitan dengan rakan niaga dan gabungan kami (secara kolektif: “Ahli Gabungan Pemasaran”), yang kami percaya mungkin menarik minat anda.
Kami juga boleh berkongsi dan mendedahkan Maklumat Peribadi dengan Ahli Gabungan Pemasaran kami untuk tujuan menyediakan tawaran pemasaran yang berbeza kepada anda yang kami atau Ahli Gabungan Pemasaran kami percaya relevan untuk anda.
Berhubung dengan hak privasi anda, kami menyediakan bahan pemasaran sedemikian kepada anda dengan cara menolak penerimaan tawaran pemasaran lebih lanjut daripada kami atau daripada Ahli Gabungan Pemasaran kami. Di samping itu, pada bila-bila masa, anda boleh meminta untuk berhenti melanggan dan berhenti menerima tawaran pemasaran dengan menghantar mesej kosong dengan perkataan "remove" ke privacy@olymptrade.com.
Sekiranya anda berhenti melanggan, kami akan membuang alamat e-mel anda daripada senarai pengedaran pemasaran kami dan daripada mana-mana senarai masa depan yang kami mungkin kongsi dengan Ahli Gabungan Pemasaran kami. Walau bagaimanapun, anda mungkin perlu berhenti melanggan tawaran pemasaran yang dihantar oleh Ahli Gabungan Pemasaran kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda berhenti melanggan senarai mel pemasaran kami, kami boleh terus menghantar kemas kini dan pemberitahuan berkaitan perkhidmatan kepada anda.
Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa dengan memuat turun, memasang atau mengakses Perkhidmatan kami, kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi dan Ahli Gabungan Pemasaran kami yang dipercayai untuk tujuan pemasaran langsung.

Transaksi korporat

Kami mungkin berkongsi Maklumat, termasuk Maklumat Peribadi, sekiranya berlaku transaksi korporat (contohnya penjualan sebahagian besar perniagaan, penggabungan, penghijrahan pangkalan data, penyatuan atau aset penjualan aset atau pemindahan dalam operasi itu) Syarikat. Sekiranya berlaku peristiwa seperti yang di atas, syarikat yang memperoleh atau penerima pindahan akan menerima hak dan kewajipan seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

Pemadaman akaun

Mana-mana Pelanggan boleh memadamkan akaun Pelanggan mereka dengan menggunakan antara muka pengguna dalam Aplikasi mudah alih pada Android dan iOS atau dengan membuat permintaan sokongan pelanggan. Dengan syarat bahawa undang-undang dan peraturan yang berkenaan tersebut melarang kami daripada memadamkan data peribadi, Pelanggan dengan ini mengakui bahawa jika berlaku pemadaman akaun, Syarikat akan menyimpan data peribadi yang diperlukan, seperti yang dinyatakan dalam bahagian penggunaan data di sini, untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan mencegah tindakan penipuan dan manipulasi platform dan tindakan tidak jujur lain untuk tempoh yang dinyatakan dalam undang-undang, peraturan dan pengesyoran yang berkenaan. Syarikat akan mengambil semua tindakan yang munasabah untuk memastikan peminimuman data dan ketanpanamaan. Syarikat akan berhenti menggunakan data peribadi Pelanggan untuk apa-apa tujuan lain yang tidak dinyatakan dalam abstrak sekarang, termasuk untuk tujuan pengiklanan dan pemasaran, selepas pemadaman akaun.

Kemas kini atau perubahan Dasar Privasi

Kami boleh menyemak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara kami sendiri dan versi terkini akan sentiasa dipaparkan di laman web. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Dasar Privasi ini dengan kerap untuk apa-apa perubahan.

Pendaftaran dan Pengesahan

Maklumat tentang syarikat kami:
Saledo Global LLC.
Nombor berdaftar: 227 LLC 2019
Alamat: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines

Cara untuk Menghubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan tentang Perkhidmatan atau maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan cara kami menggunakan maklumat itu, sila hubungi kami di privacy@olymptrade.com.