Pendedahan Risiko

Berkuat kuasa pada 01.02.2017
Dikemas kini pada 02.04.2020
Semua Pelanggan dan Pelanggan yang berpotensi mesti membaca dengan teliti pendedahan risiko ini sebelum melengkapkan pendaftaran di Laman Web atau di terminal perdagangan dan sebelum mereka mula membuat dagangan. Tujuan Pendedahan Risiko ini (kemudian daripada ini dirujuk sebagai Pendedahan) adalah untuk mendedahkan kepada Pelanggan maklumat tentang risiko yang berkaitan dengan transaksi di pasaran kewangan secara umum dan instrumen kewangan derivatif secara khususnya serta untuk memberikan amaran kepada Pelanggan mengenai kemungkinan kerugian kewangan dan risiko yang berkaitan. Senarai risiko yang diberikan dalam Pendedahan ini tidak lengkap disebabkan oleh pelbagai situasi yang mungkin timbul semasa transaksi. Pendedahan ini adalah untuk tujuan maklumat. Ia bertujuan untuk memberikan penjelasan umum tentang risiko yang berkaitan dengan instrumen kewangan derivatif.
1. Pelanggan memperakui bahawa transaksi dengan instrumen kewangan derivatif merupakan pelaburan spekulatif dan sangat berisiko dan hanya sesuai untuk pelabur-pelabur yang:
Memahami dan bersedia untuk menanggung risiko ekonomi, undang-undang dan lain-lain.
Mengambil kira kedudukan kewangan, sumber kewangan dan obligasi mereka, mampu menanggung risiko kerugian pelaburan.
Mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami maksud dagangan dengan instrumen kewangan derivatif.
Syarikat tidak memberikan apa-apa pengesyoran atau nasihat berkenaan dengan instrumen kewangan derivatif dan tidak memberikan apa-apa jenis pengesyoran pelaburan kepada Pelanggan. Pelanggan sendiri yang membuat keputusan tentang strategi perdagangan dan tindakan spesifik berdasarkan sama ada pemahamannya tentang pasaran atau perundingan dengan penasihat kewangan bebas yang tidak bersekutu dengan Syarikat. Produk yang disediakan di platform merupakan instrumen kewangan derivatif, harga yang datang daripada harga aset pendasar/pasaran yang berkaitan (cth., mata wang, indeks saham, saham, logam, niaga hadapan, dll.). Oleh sebab itu, pelanggan perlulah memahami risiko yang berkaitan dengan perdagangan dalam aset pendasar/pasaran yang sesuai. Antara risiko-risiko ini ialah:
Ketaktentuan – pergerakan harga aset pendasar/pasaran boleh menjadi tidak stabil dan tidak dapat diramalkan. Hal ini mempunyai kesan langsung terhadap hasil kewangan Pelanggan. Memahami ketaktentuan pasaran membolehkan Pelanggan menganalisis potensi keuntungan dan merancang strategi perdagangan.
Turun naik pasaran – perubahan mendadak dalam harga aset pendasar dari satu tahap ke tahap yang lain. Pelbagai faktor boleh menyebabkan perubahan mendadak (mis., peristiwa ekonomi atau pengumuman pasaran). Faktor-faktor ini boleh terjadi semasa pasaran dibuka atau ditutup. Apabila faktor-faktor ini wujud semasa pasaran ditutup, harga bagi aset pendasar yang terjejas oleh faktor tersebut pada pembukaan pasaran mungkin jauh berbeza daripada harga bagi aset pendasar semasa pasaran ditutup. Ia mungkin mustahil untuk menutup kedudukan terbuka pada harga yang bermanfaat. Ini boleh menyebabkan kedua-dua kerugian besar dan juga keuntungan besar.
Kecairan: nilai instrumen kewangan derivatif mungkin bergantung pada beberapa faktor, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan nisbah bekalan dan permintaan; program dan strategi kerajaan, pertanian, komersial dan perdagangan; peristiwa politik dan ekonomi negara dan antarabangsa; serta mood psikologi semasa dalam pasaran yang berkaitan.
Keadaan pasaran mungkin berubah dengan ketara dalam tempoh masa yang sangat pendek dan, oleh itu, dalam sesetengah pasaran, Pelanggan mungkin sukar membuat keuntungan yang diramalkan.
2. Pelanggan menanggung risiko kerugian kewangan yang berkaitan dengan kegagalan, gangguan, pemotongan atau serangan berniat jahat kepada orang ketiga berkenaan dengan maklumat, komunikasi, elektrik, elektronik dan sistem lain yang digunakan untuk melakukan transaksi. Antara risiko-risiko lain, Pelanggan menanggung risiko kerugian berikut yang disebabkan oleh:
Kegagalan kuasa dan/atau peralatan di pihak Pelanggan atau pembekal khidmat komunikasi Pelanggan (khususnya komunikasi suara).
Kerosakan fizikal (atau pemusnahan) saluran komunikasi yang digunakan untuk komunikasi penyedia dan pembekal Pelanggan (pembekal khidmat komunikasi) dan pelayan Pelanggan.
Kegagalan (sangat rendah kualiti) pemindahan melalui saluran yang digunakan oleh Pelanggan atau saluran yang digunakan oleh pembekal atau pembekal perkhidmatan komunikasi (khususnya komunikasi suara) yang digunakan oleh Pelanggan.
Menggunakan saluran komunikasi, peralatan dan perisian yang tidak menjamin penerimaan atau penerimaan mesej yang tepat pada masanya (khususnya mesej teks) dari Syarikat oleh Pelanggan.
Kegagalan (sangat rendah kualiti) komunikasi melalui saluran yang digunakan oleh Syarikat, khususnya kerosakan fizikal (kemusnahan) saluran komunikasi oleh orang ketiga.
3. Pelanggan menyedari bahawa aktiviti perdagangannya mungkin terdedah kepada risiko yang berkaitan dengan rangkaian, termasuk kegagalan perkakasan, perisian, pelayan, talian komunikasi dan internet. Mana-mana kegagalan sedemikian boleh menyebabkan ketidakpatuhan pesanan Pelanggan mengikut arahannya. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan tersebut.
4. Pelanggan memahami bahawa Internet mungkin tertakluk pada peristiwa yang mempengaruhi aksesnya ke laman web Syarikat dan terminal perdagangan, termasuk, tetapi tidak terhad pada, gangguan atau kegagalan perisian dan perkakasan, gangguan Internet, gangguan kuasa atau serangan penggodam. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang berada di luar kawalan atau untuk apa-apa kerosakan, perbelanjaan, liabiliti lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keuntungan yang hilang) yang mungkin mengakibatkan ketidakupayaan Pelanggan mengakses laman web Syarikat atau kelewatan atau kegagalan untuk menghantar pesanan.
5. Apabila berdagang melalui terminal dagangan, Pelanggan menanggung risiko kerugian kewangan yang mungkin timbul akibat:
Kegagalan perkakasan dan perisian, kegagalan peranti dan kualiti perkhidmatan telekomunikasi yang tidak baik di pihak Pelanggan.
Kerosakan peralatan Pelanggan.
6. Pelanggan mengakui bahawa dalam keadaan pasaran yang tidak normal, masa pemprosesan untuk pesanan pelanggan boleh meningkat.
7. Pelanggan mengakui bahawa hanya satu permintaan atau pesanan boleh berada dalam barisan permintaan/pesanan pada pelayan. Apa-apa percubaan untuk menghantar permintaan atau pesanan baharu akan ditolak.
8. Pelanggan mengakui bahawa satu-satunya sumber maklumat yang boleh dipercayai tentang harga aset ialah Pelayan Syarikat. Harga aset pada terminal dagangan Pelanggan tidak boleh digunakan sebagai sumber maklumat harga yang boleh dipercayai kerana, jika sambungan antara terminal perdagangan Pelanggan dengan Pelayan Syarikat menjadi tidak stabil, beberapa sebut harga aset mungkin tidak sampai ke terminal dagangan Pelanggan.
9. Pelanggan mengakui bahawa tindakan menutup tetingkap pelayar web tidak akan membatalkan pesanan atau permintaan yang telah diterima oleh Syarikat untuk diproses.
10. Pelanggan menanggung risiko membuat dagangan yang tidak dirancang jika mereka menghantar semula pesanan sebelum menerima maklumat tentang hasil pemprosesan pesanan terdahulu.
11. Pelanggan menanggung risiko kerugian kewangan yang disebabkan oleh kegagalannya untuk menerima atau menangguhkan penerimaan apa-apa mesej daripada Syarikat.
12. Pelanggan mengakui bahawa maklumat yang dihantar melalui e-mel yang tidak disahkan tidak dilindungi daripada akses tanpa izin.
13. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat yang diterima olehnya daripada Syarikat dan menanggung risiko kerugian kewangan yang disebabkan oleh akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan ke akaun dagangannya. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan bagi maklumat, termasuk e-mel, komunikasi elektronik, data peribadi dan data akses yang berlaku pada masa penghantaran antara Syarikat atau pihak lain melalui Internet atau rangkaian komunikasi lain, telefon atau apa-apa alat elektronik lain.
14. Pelanggan menanggung risiko kerugian kewangan (ganti rugi) yang disebabkan oleh peristiwa force majeure, yang ditakrifkan sebagai apa-apa tindakan, peristiwa atau fenomena, termasuk, tetapi tidak terhad pada: - mogok, rusuhan besar-besaran atau kekacauan awam, serangan pengganas, peperangan, bencana alam, kemalangan, kebakaran, banjir, ribut, ribut taufan, gangguan, komunikasi, perisian atau kegagalan peralatan elektronik yang, menurut pendapat munasabah Syarikat, menyebabkan ketidakstabilan pasaran atau pasaran salah satu atau beberapa instrumen; -pegangan, pencairan atau penutupan mana-mana pasaran atau ketiadaan apa-apa kejadian yang sebut harga adalah berdasarkan Syarikat, atau pengenaan sekatan atau syarat perdagangan khas atau tidak standard, serta melakukan transaksi di mana-mana pasaran atau berkenaan dengan mana-mana peristiwa sedemikian.
15. Pelanggan menanggung risiko kewangan dan lain-lain risiko dalam keadaan apabila transaksi (dan tindakan yang berkaitan) di pasaran kewangan dilarang atau dihadkan oleh undang-undang negara kediaman tetap Pelanggan.
16. Syarikat tidak menjamin bahawa aktiviti Pelanggan yang berkaitan dengan perdagangan dengan instrumen kewangan derivatif tidak atau tidak akan dikenakan cukai pada masa akan datang. Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar apa-apa cukai dan/atau apa-apa caj lain yang mungkin terakru berkenaan dengan dagangannya. Syarikat tidak akan memberikan apa-apa pengesyoran undang-undang, cukai atau lain-lain kepada Pelanggan berkenaan dengan mana-mana perdagangan. Sekiranya Pelanggan mempunyai keraguan mengenai sama ada dia boleh menanggung apa-apa obligasi cukai, dia mesti berunding dengan pakar bebas.
17. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa tindakan atau ketinggalan oleh mana-mana pihak ketiga yang wang dihantar oleh Pelanggan untuk menambah Akaun Pelanggan semasa atau ditarik balik oleh Pelanggan dari Laman Web.
18. Dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara mutlak, Syarikat boleh memberi Pelanggan maklumat, cadangan, berita, ulasan atau maklumat lain tentang pasaran untuk tujuan maklumat. Jika hal ini berlaku:
Syarikat tidak bertanggungjawab atas maklumat ini.
Syarikat tidak memberikan jaminan mengenai ketepatan, kesahihan dan kesempurnaan maklumat tersebut.
Maklumat ini disediakan hanya untuk membolehkan Pelanggan membuat keputusan pelaburan sendiri dan bukan satu nasihat pelaburan.
Jika suatu dokumen mengandungi sekatan berhubung dengan individu atau kategori individu yang ditujukan kepadanya atau berkaitan dengannya, Pelanggan bersetuju untuk tidak menyampaikan maklumat ini kepada individu atau kategori individu tersebut.
Syarikat tidak menjamin bahawa Pelanggan akan menerima maklumat sebelum ia menjadi lapuk. Pelanggan akan memutuskan penggunaan maklumat ini dalam hal membuat keputusan sendiri. Maklumat yang dihantar oleh Syarikat boleh diubah atau dihapuskan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan.
19. Syarikat tidak akan menasihati Pelanggan tentang keuntungan transaksi atau memberikan nasihat pelaburan dalam apa-apa bentuk selain daripada memberikan maklumat mengenai keadaan semasa pasaran kewangan. Isyarat Perdagangan yang disediakan oleh Syarikat kepada Pelanggan di bawah Perjanjian bukan merupakan tawaran dan bukan merupakan pengesyoran eksplisit bahawa Pelanggan terlibat dalam transaksi perdagangan dan/atau membuat dagangan, bukan merupakan maklumat objektif dan boleh dipercayai yang Syarikat akan bertanggungjawab terhadap Pelanggan dan pihak ketiga, serta bukan merupakan perundingan profesional. Pelanggan sendiri, atas risikonya sendiri, akan membuat dagangan dan membuat keputusan yang sewajarnya berdasarkan penilaiannya sendiri. Dengan menghantarkan pesanan kepada Syarikat untuk membuat dagangan, Pelanggan memperakui bahawa dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penilaian dan penyelidikannya sendiri mengenai risiko perdagangan. Pelanggan mengesahkan bahawa dia mempunyai pengetahuan pasaran yang mencukupi, telah menerima, jika perlu, nasihat profesional, dan mempunyai pengalaman yang diperlukan untuk membuat penilaiannya sendiri mengenai merit dan risiko mana-mana transaksi. Dengan mengambil kira perkara yang disebut sebelum ini, Syarikat mencadangkan supaya Pelanggan mempertimbangkan secara teliti sama ada risiko yang timbul semasa membuat transaksi boleh diterima, dengan mempertimbangkan tujuan dan keupayaan kewangan Pelanggan. Pendedahan ini tidak bertujuan untuk menghalang Pelanggan daripada menjalankan transaksi (dagangan dengan instrumen kewangan derivatif) tetapi bertujuan untuk membantu Pelanggan menaksir risiko yang berkaitan dengan menjalankan transaksi tersebut dan mendekati pemilihan strategi dalam konteks melaksanakan Perjanjian dengan Syarikat secara bertanggungjawab.